Bekijk onze pagina met informatie over het coronavirus

75 jaar vrijheid

In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

In het kader van 75 jaar vrijheid organiseren tal van landelijke, regionale en lokale partijen door het hele land herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en tentoonstellingen. Zo ook in de gemeente Heerenveen. Let op! vanwege het Coronavirus is het onduidelijk of genoemde activiteiten plaatsvinden, of dat er mogelijk alternatieven komen. Deze agenda is daarom onder voorbehoud. 

Deze agenda gaat over de jaarlijkse herdenkingen op 4 mei (Dodenherdenking), 15 augustus (Herdenking Indiëgangers) en 8 november (Herdenking Soarremoarre). Het geeft ook een overzicht van de eenmalige activiteiten rond het thema 75 jaar Vrijheid. De eenmalige activiteiten worden meestal door inwoners en organisaties zelf bedacht en georganiseerd. Van tentoonstelling, kunstwerk, lezing, lessen voor de schooljeugd tot bevrijdingsfeesten en een film.

Laden...

Agenda 75 jaar vrijheid

Deze agenda geeft een overzicht van de activiteiten die bekend zijn bij de gemeente Heerenveen en de stichting werkgroep Oud-Heerenveen (onder voorbehoud van wijzigingen in datum, tijdstippen en weersomstandigheden).

Op het Ketliker Skar heeft It Fryske Gea op 21 -11-2019 drie kunstwerken onthuld als herdenking aan de munitiedroppings 75 jaar geleden. De kunstwerken zijn 6 meter hoog in de vorm van munitiekokers, deze bieden nu bescherming aan vleermuizen in dit gebied. Het droppingsveld is onderdeel van een wandelroute en start bij informatiecentrum It Beekpronkje.

Website It Fryske Gea

Lichtmonument Levenslicht tijdelijk drijvend in de Lindegracht in Heerenveen, ter herinnering aan de Joodse, Roma en Sinti slachtoffers van de Holocaust. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft 171 gemeenten bereid gevonden een deel van het landelijke monument zichtbaar te maken. In onze gemeente blijft het tijdelijke monument in principe te zien tot de zomertijd ingaat. www.4en5mei.nl  www.joodsmonument.nl

Museum Heerenveen: Tentoonstelling DE DOLLE DAGEN. Heerenveen 75 jaar vrij. Aan de hand van dagboekfragmenten, brieven en interviews, ondersteund door foto’s en voorwerpen wordt een beeld gegeven van de gebeurtenissen vlak voor, tijdens en na de bevrijding van de gemeente Heerenveen. Ontdek de emotionele herinneringen aan de dolle dagen in april 1945. Bezoekadres Minckelersstraat 11, zie info openingstijden op: www.heerenveenmuseum.nl

Iedereen die in de gemeente Heerenveen woont of werkt kan tot en met 31 maart het ingevulde dictee inzenden. De uitslag wordt, met een foto van de eerste prijs winnaar, op 15 april in deze krant gepubliceerd. Dit dictee is uitgewerkt door de organisatoren van het tweejaarlijks Groot Heerenveens Dictee (stichting Literaire Activiteiten Heerenveen, Heerenveense Courant, boekwinkel Binnert Overdiep en gemeente Heerenveen).

Stichting werkgroep Oud-Heerenveen. Deze wordt eenmalig gratis huis aan huis verspreid in de gemeente Heerenveen en ligt op verschillende plekken als musea, gemeentehuis en bibliotheken ter inzage. Zie ook website werkgroep Oud-Heerenveen.

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Heerenveen ontvangt, rond 11.30 uur, een groep Canadese veteranen met hun partners in de Hof van Schoterland. Samen met Plaatselijk Belang Mildam en een leerkracht van OBS De Tjongerschool is een programma in de maak om herinneringen, vragen en foto’s uit te wisselen over de strijd in 1945 rond de brug over de Tjonger op 12 april 1945. Met de buitenlande gasten worden – onder het genot van een kopje koffie en oranjekoek – herinneringen, verhalen en foto’s uitgewisseld met enkele dorpsbewoners en een groep basisschoolkinderen.

De documentaire ‘Een prachtige daad’ gaat over Ajax jeugdspelers uit Amsterdam die tijdens de Hongerwinter ’44-’45 bij gastgezinnen van voetbalvereniging Heerenveen waren ondergebracht. Deze docu (50 min) van Ajax Erfgoed is gemaakt door Vanessa de Gaay Fortman en Pim van Bezooijen. Nadat vv Heerenveen op 13 december 2019 de docu in het Abe Lenstrastadion aan zo’n 80 genodigden had getoond is samen met Museum Heerenveen het plan opgevat de film voor breder publiek te vertonen in het Posthuis Theater: besloten en gratis voor scholieren om 09.00 uur en om 13.00 uur voor genodigden; om 20.00 uur gratis voor iedereen. Reserveren is noodzakelijk: tijdens kassa-uren (di t/m vr 14.00-18.00 uur) Fok 78, of tel. 0513-619494 of via de website van het Posthuis Theater.

(1) In MFC De Barte kunnen senioren ’s ochtends verhalen uitwisselen aan de hand van oude foto’s en filmopnamen over onderduik en verzet;  (2) ’s middags krijgt groep 6, 7 en 8 van de Compagnonsschool les over verzet, onderduik en de gebeurtenissen in het dorp tijdens WO II; de leerlingen ontvangen ook het boek  dat zich in De Knipe afspeelt: ‘Vechten voor vrijheid’ geschreven door Janneke Wiegers; (3) ’s avonds worden verhalen en foto’s met dorpsbewoners gedeeld en wordt de vrijheid gevierd in café De Knyp. Deze activiteiten zijn door 2 dorpsbewoners bedacht, waarbij wordt samengewerkt met OBS De Compagnonsschool, de historische vereniging Kynhout en Plaatselijk Belang De Knipe.

Tentoonstelling CONTRE L’OUBLI (tegen het vergeten) een tweeluik waarin aandacht wordt geschonken aan het werk van Edith Auerbach en Frank Lisser in relatie tot de Tweede Wereldoorlog. Het bezoekadres is: via parkeerterrein aan het eind van Oranje Nassaulaan, zie info openingstijden op: de website van museum Belvédère:

Muziekvereniging Harmonie Akkrum: Bevrijdingsconcert. De muziekvereniging organiseert dit concert samen met stichting Akkrum Nes Centraal in de UT-hal te Akkrum. Naast bekende artiesten speelt het Fanfareorkest van Harmonie Akkrum repertoire rond 75 jaar Vrijheid. Entreebedrag  en tijdstip nog niet bekend.  Zie voor meer info op: de website van harmonie Akkrum

De gemeente Heerenveen plaatst vlak voor 4 mei bij de verschillende herdenkingsmonumenten in onder meer Akkrum, Heerenveen, Katlijk, De Knipe, Nieuwehorne en Nieuweschoot tijdelijk bakken met in bloei staande Freedom Flame tulpen (geel met rode vlam).

stichting Wapendropping Wandel Beleeftocht: Wapendropping Wandel Beleeftocht vanaf kaasboerderij in Aldeboarn via Nes / Akkrum naar Grou en Wirdum. Vanaf 09.00 uur zijn er voor volwassenen en kinderen 3 wandelroutes van 22,  8 en 5 km uitgezet. Waarlangs ook  de geschiedenis rond de wapendroppings, voorafgaand aan de bevrijding in 1945, wordt verbeeld. Maar nu met parachutisten en  andere spannende beleefmomenten uitgebeeld door (amateur) muzikanten en acteurs uit de omgeving. Zie info over routes, kosten + aanmelden de website Wapendropping Wandeltocht.

In gemeente Heerenveen, vanaf 18.00 uur Vlaggen halfstok tot zonsondergang.

Herdenkingsbijeenkomst van 18.30 tot 19.25 uur in Doopsgezinde Kerk, Vermaningsteeg, met sprekers en muziek. Vrij entree en collecte. Bezoekers krijgen witte rozen bij uitgang om aansluitend deel te nemen aan de stille tocht vanaf Crackstate.

Start 19.30 uur vanaf hekken bij Crackstate gemeentehuis naar monument Van Maasdijk: er worden gedichten voorgedragen, de burgemeester houdt een toespraak, na Taptoe is het om 20.00 uur 2 minuten stil en vervolgens start het defilé zodat aanwezigen kransen en bloemen kunnen leggen bij het oorlogsmonument en dit jaar ook bij het Joods monument aldaar.

Start om 19.20 uur vanaf de begraafplaats in Akkrum oost, 1e deel Taptoe is bij de Kerk en het gedenkteken, op 20.00 uur 2 minuten stil en dan 2e deel Taptoe; op de begraafplaats, bij de kerk en bij het verzetsmonument aan het Heechein worden bloemen neergelegd. Daar volgt een toespraak door de organisatie en een gastspreker; aansluitend is van 20.15 tot 21.15 uur de themabijeenkomst in de Terptsjerke, met extra aandacht voor 75 jaar Vrijheid. Zie voor meer info de website van Akkrum.

Herdenkingsconcert (na afloop van stille tocht dodenherdenking) vindt van 20.45 – 22.00 uur plaats in RK kerk. Dit jaar wordt Het Requiem van John Rutter met een projectkoor uitgevoerd. Vrij entree en collecte. Zie voor meer info de website van Collegium Vocale Fryslân.

Deze toneelvoorstelling vindt vanaf 21.00 uur plaats in het Posthuis Theater. Het wel en wee van het Joodse ondernemersechtpaar Abraham en Johanna Tof wordt verbeeld, zij hadden een textielzaak aan de Lindegracht in Heerenveen. Als enige Joodse familie uit Heerenveen hebben ze de oorlog overleeft dankzij de hulp van veel mensen: ‘toffe jongens’ uit de regio. Entree € 13,50. Zie voor meer info op: de website van Minitheater of de website van Posthuis Theater

Werkgroep Noord Friesland: Keep them Rolling doet Akkrum aan tussen 11.20 en 12.30 uur tijdens het bevrijdingsfeest aldaar.  Deze tour van militaire WO II voertuigen bestuurd door een groep vrijwilligers maakt deel uit van 1 van de bevrijdingsroutes vanuit Dokkum door Friesland.

Stichting Akkrum Nes Centraal: Bevrijdingsfeest vanaf 11.20 uur met koffietafel voor dorpsbewoners en ook voor bezoekers ontvangst Keep them Rolling, muziek uit de jaren ’40 – ’45, foto –en filmexpositie Akkrum Ald en Nij, lezing in de Tsjerke en diverse feestelijke (kinder-)activiteiten tot in de avond. Locatie: Tsjerkebreed en centrum van Akkrum. Zie meer info de website van Akkrum. 

horeca ondernemers Koemarkt: Bevrijdingsfeest met live muziek van lokale bands + dj’s, op de Oude Koemarkt van 14.00 tot 23.00 uur. Vrije entree.

De voorstelling De dochter van Meijer in Museum Belvédère gaat over bezetting, bevrijding en eindeloze jaren in onderduik. Over angst, heimwee, rouw en ongelofelijke veerkracht. Het is het verhaal van stille helden, mannen en vrouwen die hun leven riskeerden om er voor anderen te kunnen zijn. De voorstelling is gebaseerd op het boek Het uiterste der zee van Pauline Broekema. Musici van Amsterdam Consort ondersteunen de voorstelling muzikaal. Entree € 24,50 of € 14,50 (t/m 18 jaar). Te bestellen via de website van Museum Belvédère.

 

De stichting Bibliotheken Mar en Fean organiseert in de Bieblocaties Akkrum, Jubbega en Heerenveen in de gemeente Heerenveen: Het lokale verhaal van verzetshelden. Dat kan de ene keer een spreker zijn, maar ook een fototentoonstelling, boekje , lezing of verhalenmiddag.  Zie voor meer info en definitieve data op: de website van Bibliotheken Mar en Fean

Tentoonstelling (over)leven in Jappenkamp met gouaches van Cor Rumondor in een expositieruimte begane grond linksaf in gebouw De Heerenveense School. De gemeente heeft dit werk in 1995 als geschenk van de maker, voormalig inwoner van Heerenveen, ontvangen. Hij heeft de verhalen van zijn moeder, die de Jappenkampen heeft overleefd, indringend vastgelegd. Bezoekadres van de expositieruimte is Minckelersstraat 11.

Herdenking bij Indië monument om 19.00 uur bij plantsoen aan het Gashoudersplein. Jaarlijks worden, naast de vijf gesneuvelde Heerenveeners die op dit monument vermeld staan, de slachtoffers herdacht die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. De burgemeester houdt net als een lid van het Veteranenplatform een toespraak, vervolgens wordt na de Taptoe een minuut stilte gehouden, bij het Wilhelmus dat volgt worden bloemen gelegd.

Herdenking crash Wellington bij Soarremoarre. In de nacht van 7 op 8 november 1941 is een squadron met zes Nieuw-Zeelandse en Engelse vliegeniers verongelukt. Dat wordt jaarlijks herdachte bloemen bij het monument gelegd, kinderen van CBS De Finne lezen gedichten voor en na afloop komt men bijeen in de Doelhofkerk in Aldeboarn.

Fotoimpressie

Klik om te vergroten