75 jaar vrijheid

In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

Vieringen

In het kader van 75 jaar vrijheid organiseren tal van landelijke, regionale en lokale partijen door het hele land herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en tentoonstellingen. Zo ook in de gemeente Heerenveen.

De agenda gaat over de jaarlijkse herdenkingen op 4 mei (Dodenherdenking), 15 augustus (Herdenking Indiëgangers) en 8 november (Herdenking Soarremoarre). Het geeft ook een overzicht van de eenmalige activiteiten rond het thema 75 jaar Vrijheid. De eenmalige activiteiten worden meestal door inwoners en organisaties zelf bedacht en georganiseerd. Van tentoonstelling, kunstwerk, lezing, lessen voor de schooljeugd tot bevrijdingsfeesten en een film.

Let op! vanwege het Coronavirus is het onduidelijk of genoemde activiteiten plaatsvinden. Deze agenda is daarom onder voorbehoud. 

In het nieuwsbericht 4 mei leest u over de invulling.

Agenda 75 jaar vrijheid

De agenda geeft een overzicht van de activiteiten die bekend zijn bij de gemeente Heerenveen en de stichting werkgroep Oud-Heerenveen (onder voorbehoud van wijzigingen in datum, tijdstippen en weersomstandigheden).

Herdenking crash Wellington bij Soarremoarre. In de nacht van 7 op 8 november 1941 is een squadron met zes Nieuw-Zeelandse en Engelse vliegeniers verongelukt. Dat wordt jaarlijks herdachte bloemen bij het monument gelegd, kinderen van CBS De Finne lezen gedichten voor en na afloop komt men bijeen in de Doelhofkerk in Aldeboarn.

Tentoonstelling (over)leven in Jappenkamp met gouaches van Cor Rumondor in een expositieruimte begane grond linksaf in gebouw De Heerenveense School. De gemeente heeft dit werk in 1995 als geschenk van de maker, voormalig inwoner van Heerenveen, ontvangen. Hij heeft de verhalen van zijn moeder, die de Jappenkampen heeft overleefd, indringend vastgelegd. Bezoekadres van de expositieruimte is Minckelersstraat 11.

De stichting Bibliotheken Mar en Fean organiseert in de Bieblocaties Akkrum, Jubbega en Heerenveen in de gemeente Heerenveen: Het lokale verhaal van verzetshelden. Dat kan de ene keer een spreker zijn, maar ook een fototentoonstelling, boekje , lezing of verhalenmiddag.  Zie voor meer info en definitieve data op: de website van Bibliotheken Mar en Fean

Op het Ketliker Skar heeft It Fryske Gea op 21 -11-2019 drie kunstwerken onthuld als herdenking aan de munitiedroppings 75 jaar geleden. De kunstwerken zijn 6 meter hoog in de vorm van munitiekokers, deze bieden nu bescherming aan vleermuizen in dit gebied. Het droppingsveld is onderdeel van een wandelroute en start bij informatiecentrum It Beekpronkje.

Website It Fryske Gea

Fotoimpressie

Klik om te vergroten