Actueel

Bewonersbrieven

Met nieuwsbrieven informeren wij inwoners over gebeurtenissen in hun wijk of dorp. De bewonersbrieven worden altijd in de betreffende omgeving verspreid, maar u kunt ze ook nalezen op deze pagina. Asfalteringswerkzaamheden. Luxemburg Jubbega (PDF 287 kB) Asfalteringswerkzaamheden Thialfweg Heerenveen (PDF 262 kB) Asfalteringswerkzaamheden Pastorielaan Terband (PDF 246 kB) Asfalteringswerkzaamheden Kostverloren (PDF 229 kB) Onderhoud aan…

Lees meer
Geplaatst op 19 april 2018

Weststellingwerf compressiestation

In de gemeente Weststellingwerf, aan de Ottersweg net ten zuiden van de Tjonger bij Mildam, wil Vermilion in de zomer van 2017 een compressorstation plaatsen. Dit moet het verbeterde knooppunt worden van pijpleidingen, waarlangs gas wordt getransporteerd vanuit verschillende productielocaties naar het gasbehandelingsstation in Garijp. Daarnaast wordt op deze plek de aansluiting voorbereid van een…

Lees meer
Geplaatst op 27 juli 2017

Gaswinning onder Heerenveen

Aardgas speelt momenteel nog een belangrijke rol in de Nederlandse energievoorziening. Het voorziet in ruwweg 40% van de primaire energiebehoefte. Hoewel we gestart zijn met de transitie> naar hernieuwbare energie maken de meeste Nederlandse huishoudens, bedrijven, voorzieningen en winkels nu nog gebruik van aardgas. Aardgas is daarom nog onmisbaar in Nederland. De Rijksoverheid wil niet…

Lees meer
Geplaatst op 15 april 2017

Ter inzage

Bekijk ruimtelijke plannen en andere documenten. U kunt ze ook bekijken in het gemeentehuis. Op de website ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Let op! Voor het inzien van de stukken maakt u eerst een afspraak door te bellen naar 14 0513. Actuele…

Lees meer
Geplaatst op 2 februari 2017

Bodemonderzoek Wederik

Langs een deel van de Wederik en de spoorbaan zijn in opdracht van Stichting Bodemsanering NS enkele bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het grondwater onder de spoorsloot en de aangrenzende Wederik (nabij de Veenscheiding) verontreinigd is met enkele stoffen. De verontreiniging valt grotendeels samen met de spoorsloot en de Wederik. Verspreiding vanuit dit…

Lees meer
Geplaatst op 19 januari 2017