Actieplan fiets

Het Actieplan Fiets is een totaalplan voor de gemeente Heerenveen om fietsen in de gemeente prettiger maken voor iedereen en het gebruik van de fiets nog meer stimuleren.

Het Actieplan Fiets is een totaalplan voor de gemeente Heerenveen om fietsen in de gemeente prettiger maken voor iedereen en het gebruik van de fiets nog meer stimuleren.

Wat is het Actieplan Fiets?

Als mensen meer gaan fietsen, dan heeft dit een positieve uitwerking op de omgeving waar ze fietsen. Ook levert dit maatschappelijke voordelen op. Daarom willen we fietsen in de gemeente Heerenveen prettiger maken voor iedereen en het gebruik van de fiets nog meer stimuleren. Met het Actieplan Fiets geven we straks antwoord op de vraag hoe we dit gaan doen: hoe maken we fietsen in het buitengebied prettiger? En wat is nodig om recreatief fietsen in de gemeente Heerenveen aantrekkelijker te maken? Het Actieplan Fiets is een totaalplan voor de gemeente Heerenveen waar we de komende jaren aan gaan werken. Hierin is een uitvoeringsprogramma opgenomen, met investeringen op de korte en de lange termijn.

Onze gemeenteraad heeft onlangs het ambitieniveau voor fietsen in de gemeente Heerenveen bepaald op basis van het Koersdocument Fietsplan (PDF 2 MB). We gaan voor zilver met een gouden randje!

Maar wat houdt dat precies in? We betrekken u graag bij de uitwerking van deze ambitie, om zo invulling te geven aan het Actieplan Fiets. Tot en met 5 november 2020 hebben we alle ideeën, meningen en suggesties opgehaald. Dit gebruiken we als input voor het uitvoeringsprogramma. Komende tijd werken we het Actieplan Fiets verder uit. Begin 2021 presenteren we dit aan de gemeenteraad. Vervolgens worden de investeringen vastgesteld door de gemeenteraad en kunnen de maatregelen tot uitvoering worden gebracht. Wilt u op de hoogte blijven van de stand van zaken? Wij houden dit bij op deze webpagina.

Meer informatie

Heeft u vragen over fietsen in de gemeente Heerenveen? Stelt u deze dan via e-mail: verkeer@heerenveen.nl