Actieplan fiets

Het Actieplan Fiets is een totaalplan voor de gemeente Heerenveen om fietsen in de gemeente prettiger maken voor iedereen en het gebruik van de fiets nog meer stimuleren.

Wat is het Actieplan Fiets?

Als mensen meer gaan fietsen, dan heeft dit een positieve uitwerking op de omgeving waar ze fietsen. Ook levert dit maatschappelijke voordelen op. Daarom willen we fietsen in de gemeente Heerenveen prettiger maken voor iedereen en het gebruik van de fiets nog meer stimuleren. Met het Actieplan Fiets geven we straks antwoord op de vraag hoe we dit gaan doen: hoe maken we fietsen in het buitengebied prettiger? En wat is nodig om recreatief fietsen in de gemeente Heerenveen aantrekkelijker te maken? Het Actieplan Fiets is een totaalplan voor de gemeente Heerenveen waar we de komende jaren aan gaan werken. Hierin is een uitvoeringsprogramma opgenomen, met investeringen op de korte en de lange termijn.

Denk met ons mee!

Onze gemeenteraad heeft onlangs het ambitieniveau voor fietsen in de gemeente Heerenveen bepaald op basis van het Koersdocument Fietsplan (PDF 2 MB). We gaan voor zilver met een gouden randje! Maar wat houdt dat precies in? We betrekken u graag bij de uitwerking van deze ambitie, om zo invulling te geven aan het Actieplan Fiets. Graag horen wij van u, hoe u de toekomst van Heerenveen ziet als het gaat om fietsen. Dit doen we via een online platform, genaamd ‘Fiets ‘m erin’’. Op dit platform staan een aantal onderwerpen klaar waarop u kunt reageren tot en met 5 november 2020. Adviesbureau Mobycon begeleidt het online platform en verwerkt de opbrengsten hiervan. Wij zijn benieuwd naar uw bijdrage, denkt u met ons mee?

Aanmelden online platform

U kunt zich aanmelden via de aanmeldpagina. Na het invullen van een aantal achtergrondvragen ontvangt u via het opgegeven emailadres de link (dat kan even duren) voor het online platform. Met de link die u krijgt toegestuurd kunt u deelnemen tot en met 5 november 2020. Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Hoe verder?

Tot en met 5 november 2020 halen we alle ideeën, meningen en suggesties op. Komende tijd werken we het Actieplan Fiets verder uit. Het online platform levert input voor het uitvoeringsprogramma. Begin 2021 presenteren we dit aan de gemeenteraad. Vervolgens worden de investeringen vastgesteld door de gemeenteraad en kunnen de maatregelen tot uitvoering worden gebracht. Wilt u op de hoogte blijven van de stand van zaken? Wij houden dit bij op deze webpagina.

Meer informatie

Voor vragen over het online platform kunt u terecht bij Mirjam de Bok van Mobycon via e-mail: m.debok@mobycon.nl. Heeft u andere vragen over fietsen in de gemeente Heerenveen? Stelt u deze dan via e-mail: verkeer@heerenveen.nl