U bevindt zich hier:

Mededeling

ontheffing geluid in verband met evenement op 3 oktober 2013, Gemeenteplein te Heerenveen

Ontheffing geluid in verband met een evenement met een big band op 3 oktober 2013 op het Gemeenteplein te Heerenveen van 19:00 tot 21:00

Bekijken?

Deze beschikkingen en de bijbehorende stukken kunt u bekijken in het gemeentehuis.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met een beschikking? Dan hebt u zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. Deze zes weken beginnen op de datum die tussen haakjes staat. Meer informatie over bezwaar vindt u op www.heerenveen.nl/bezwaar

Als u bezwaar hebt ingediend, mag de aanvrager wel gebruik maken van de beschikking. Wilt u dit tegenhouden? Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter.