Varianten rotonde Heerenveen Midden

De gemeente gaat de rotonde in Heerenveen-Midden opnieuw inrichten. Dit is de rotonde die de Burgemeester Falkenaweg, de Rottumerweg en de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt. Op deze pagina leest u welke varianten zijn overwogen en hoe de input van omwonenden is meegenomen. 

Vier verschillende varianten

Op basis van de uitkomsten uit de tweede bijeenkomst, verdere onderzoeken en overleggen met de werkgroep Rotonde Midden, zijn er vier varianten overgebleven. Inwoners en vastgoedeigenaren uit de wijk De Akkers of Heerenveen Midden hebben hun via een stemming hun eerste en tweede voorkeur door kunnen geven. De uitkomsten hiervan, inclusief de beoordeling van de andere aspecten, zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft maandag 5 oktober 2020 besloten om voor scenario D – een kruispunt met verkeerslichten – te kiezen.

In de komende tijd gaan we aan de slag om de landschappelijke inpassing van dit plan verder uit te werken.
De realisatie van het kruispunt staat gepland in 2023/2024

Terugblik: bijeenkomst 30 juni

De afgelopen weken mochten bewoners en pandeigenaren in de wijken Midden en De Akkers stemmen op de vier plannen die samen met de omgeving zijn bedacht. Er zijn in totaal 175 geldige stemmen uitgebracht. Hieruit blijkt de mening van de stemmers is verdeeld. Wel blijkt uit de uitgebrachte stemmen dat plan D – het kruispunt met verkeerslichten – op het meeste draagvlak kan rekenen. Het definitieve resultaat leest u in het Definitief beoordelingsresultaat Rotonde Heerenveen Midden (PDF 444 kB). De betrokkenen zijn via een Nieuwsbrief over uitslag varianten stemmen (PDF 804 kB) op de hoogte gebracht.

Afwegingskader

De varianten zijn onder andere beoordeeld op veiligheid, landschappelijke inpassing, doorstroming én financiën. U leest erover in het beoordelingsresultaat rotonde Heerenveen Midden (PDF 444 kB) en de bijlage bij beoordelingsresultaat rotonde Heerenveen Midden (PDF 706 kB). Update 16 juli 2020: Het definitieve resultaat is te lezen in Definitief beoordelingsresultaat Rotonde Heerenveen Midden (PDF 444 kB).

Variant A: 2x 3-taksrotonde

Twee rotondes met drie richtingen, twee fietstunnels met een fietsrotonde als centraal punt. Fietstunnel aan de Oostzijde van de BF-weg zuid.

Variant B: 2x 3-taksrotonde

Twee rotondes met drie richtingen, drie fietstunnels met een fietsrotonde als centraal punt. Fietstunnel aan de Westzijde van de BF-weg zuid.

Variant C: turbo-rotonde

Turborotonde voor autoverkeer met twee fietstunnels en twee fietskruispunten. Fietstunnel aan de Westzijde van de BF-weg zuid.

Variant D: verkeerslichten

Kruispunt met verkeerslichten voor auto’s fietsers en voetgangers.

Bijeenkomst

Op 30 juni 2020 vond de digitale bijeenkomst plaats. Deze kunt u in onderstaand filmpje bekijken. Tijdens de sessie zijn via de chat vragen gesteld. Op de pagina Vragen en antwoorden Rotonde Heerenveen Midden wordt hierop ingegaan.

Nalezen?

Op de pagina projectinformatie leest u aanvullende informatie. Voor meer achtergrondinformatie met o.a. verslagen en presentaties van eerdere bijeenkomsten leest u op de pagina verslagen en presentaties

 

Geplaatst op 15 augustus 2019, 16:28 | Gewijzigd op 20 februari 2023, 15:20

Nieuws