Bijeenkomst Rotonde Heerenveen Midden 30 juni 2020

De gemeente gaat de rotonde in Heerenveen-Midden opnieuw inrichten. Dit is de rotonde die de Burgemeester Falkenaweg, de Rottumerweg en de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt. Samen met de omwonenden zijn we gekomen tot een aantal scenario’s. Op dinsdag 30 juni was een laatste bijeenkomst. 

Vier verschillende varianten

Op basis van de uitkomsten uit de tweede bijeenkomst, verdere onderzoeken en overleggen met de werkgroep Rotonde Midden, zijn er vier varianten overgebleven. Inwoners en vastgoedeigenaren uit de wijk De Akkers of Heerenveen Midden hebben hun via een stemming hun eerste en tweede voorkeur door kunnen geven. De uitkomsten hiervan, inclusief de beoordeling van de andere aspecten, leggen wij voor aan de gemeenteraad in oktober 2020.

Afwegingskader

De varianten zijn onder andere beoordeeld op veiligheid, landschappelijke inpassing, doorstroming én financiën. U leest erover in het beoordelingsresultaat rotonde Heerenveen Midden (PDF 444 kB) en de bijlage bij beoordelingsresultaat rotonde Heerenveen Midden (PDF 706 kB). Update 16 juli 2020: Het definitieve resultaat is te lezen in Definitief beoordelingsresultaat Rotonde Heerenveen Midden (PDF 444 kB).

Variant A: 2x 3-taksrotonde

Twee rotondes met drie richtingen, twee fietstunnels met een fietsrotonde als centraal punt. Fietstunnel aan de Oostzijde van de BF-weg zuid.

YouTube video

Variant B: 2x 3-taksrotonde

Twee rotondes met drie richtingen, drie fietstunnels met een fietsrotonde als centraal punt. Fietstunnel aan de Westzijde van de BF-weg zuid.

YouTube video

Variant C: turbo-rotonde

Turborotonde voor autoverkeer met twee fietstunnels en twee fietskruispunten. Fietstunnel aan de Westzijde van de BF-weg zuid.

YouTube video

Variant D: verkeerslichten

Kruispunt met verkeerslichten voor auto’s fietsers en voetgangers.

YouTube video

Bijeenkomst

Op 30 juni 2020 vond de digitale bijeenkomst plaats. Deze kunt u in onderstaand filmpje bekijken. Tijdens de sessie zijn via de chat vragen gesteld. Op de pagina Vragen en antwoorden Rotonde Heerenveen Midden wordt hierop ingegaan.

Op de hoogte blijven?

Op de pagina projectinformatie leest u aanvullende informatie. Voor meer achtergrondinformatie met o.a. verslagen en presentaties van eerdere bijeenkomsten leest u op de pagina verslagen en presentaties