Bekijk onze pagina met informatie over het coronavirus

Bijeenkomsten Rotonde Heerenveen Midden, denk mee!

De gemeente gaat de rotonde in Heerenveen-Midden, die de Burgemeester Falkenaweg, de Rottumerweg en de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt, opnieuw inrichten. Dit is nodig om de groeiende verkeersstroom aan te kunnen. Er komen maatregelen voor verkeer. De herinrichting is een uitvloeisel van Heerenveen beter bereikbaar (Hbb), de aanpassingen aan de af- en opritten van de A32 om het autoverkeer beter te laten doorstromen.

Met omgeving in gesprek

Graag gaat gemeente met de omgeving in gesprek om te komen tot maximaal drie haalbare scenario’s die voldoen aan de gestelde kaders voor een nieuwe rotonde Heerenveen Midden. Een eerste bijeenkomst vond plaats op 3 oktober 2019, de tweede op 12 december 2019. De eerste bijeenkomst stond in het teken van schetsen en bedenken van voorstellen. In de tweede bijeenkomst hebben we vier varianten gepresenteerd en met de omgeving verder uitgewerkt.

Meer informatie over verschillende varianten leest u in nieuwsbrief januari 2020 stand van zaken (PDF 344 kB) In de derde bijeenkomst (voorlopige datum 23 april) gaat het om het draagvlak te bepalen per scenario. Tijdens deze bijeenkomst is het mogelijk om vanuit de omgeving voorkeur uit te spreken.

College en gemeenteraad

De verschillende scenario’s zullen aan het college en vervolgens aan de raad worden voorgelegd met inzicht over doorstroming, veiligheid, kosten, implicaties voor de (directe) omgeving en advies over te nemen vervolgstappen. Aan de hand hiervan zal de raad een weloverwogen besluit nemen over de noodzakelijke en/of gewenste aanpassingen aan de Rotonde Heerenveen Midden, inclusief bijbehorend voor/investeringskrediet.

Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om één van de scenario’s te kiezen én hiervoor geld beschikbaar te stellen. Behandeling in de gemeenteraad is naar verwachting in juni van dit jaar.

Op de hoogte blijven?

Op de pagina projectinformatie leest u aanvullende informatie.