De gemeente gaat de rotonde in Heerenveen-Midden opnieuw inrichten. Dit is de rotonde die de Burgemeester Falkenaweg, de Rottumerweg en de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt. Dit is nodig om de groeiende verkeersstroom aan te kunnen. Er komen maatregelen voor zowel het auto- als het fietsverkeer. Samen met de omwonenden zijn we gekomen tot een aantal scenario’s. Op dinsdag 30 juni was een laatste bijeenkomst. 

Vier verschillende varianten


Op basis van de uitkomsten uit de tweede bijeenkomst, verdere onderzoeken en overleggen met de werkgroep Rotonde Midden, zijn er vier varianten overgebleven. Inwoners en vastgoedeigenaren uit de wijk De Akkers of Heerenveen Midden hebben een nieuwsbrief ontvangen met de uitnodiging om hun eerste en tweede voorkeur door te geven. Stemmen kan door middel van het formulier onderaan deze pagina. Om te kunnen stemmen heeft u een unieke stemcode nodig die is opgenomen in de nieuwsbrief.

Variant A: 2x 3-taksrotonde

Twee rotondes met drie richtingen, twee fietstunnels met een fietsrotonde als centraal punt. Fietstunnel aan de Oostzijde van de BF-weg zuid.

YouTube video

Variant B: 2x 3-taksrotonde

Twee rotondes met drie richtingen, drie fietstunnels met een fietsrotonde als centraal punt. Fietstunnel aan de Westzijde van de BF-weg zuid.

YouTube video

Variant C: turbo-rotonde

Turborotonde voor autoverkeer met twee fietstunnels en twee fietskruispunten. Fietstunnel aan de Westzijde van de BF-weg zuid.

YouTube video

Variant D: verkeerslichten

Kruispunt met verkeerslichten voor auto’s fietsers en voetgangers.

YouTube video

Bijeenkomst

Op 30 juni 2020 vond de digitale bijeenkomst plaats. Deze kunt u in onderstaand filmpje bekijken. Tijdens de sessie zijn via de chat vragen gesteld. Op de pagina Vragen en antwoorden Rotonde Heerenveen Midden wordt hierop ingegaan.


Afwegingskader


De varianten zijn onder andere beoordeeld op veiligheid, landschappelijke inpassing, doorstroming én financiën. U leest erover in het beoordelingsresultaat rotonde Heerenveen Midden (PDF 444 kB) en de bijlage bij beoordelingsresultaat rotonde Heerenveen Midden (PDF 706 kB).

Definitief besluit gemeenteraad


Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om één van de varianten te kiezen. Dit doen ze in september/oktober 2020. Vervolgens wordt de raad gevraagd het bijbehorende krediet beschikbaar te stellen.

Stem


Om te kunnen stemmen heeft u de stemcode nodig die op de nieuwsbrief staat die bezorgd is bij inwoners en vastgoedeigenaren uit de wijk De Akkers of Heerenveen Midden. Stemmen kan tijdens de bijeenkomst en gedurende twee weken daarna (tot 14 juli)
    Geef aan op welke manier u op dit moment hoofdzakelijke het kruispunt gebruikt

Op de hoogte blijven?


Op de pagina projectinformatie leest u aanvullende informatie. Voor meer achtergrondinformatie met o.a. verslagen en presentaties van eerdere bijeenkomsten leest u op de pagina verslagen en presentaties