Corona: jeugd, onderwijs en opvang

Onderwijs

(Speciaal) basisonderwijs

Volgens planning en als het verantwoord is:

 • Op 8 juni zijn de scholen weer volledig open. De informatie over de gang van zaken ontvangen ouders en verzorgers rechtstreeks via de school
 • Protocol uitvoering wordt toegepast

VO en speciaal voortgezet onderwijs

 • Gedeeltelijk open vanaf 1 juni
 • Parttime en aangepaste roosters
 • Met protocol zoals hygiëne maatregelen en 1,5 meter afstand maatregel
 • Ruim testbeleid personeel en leerlingen
 • Aandacht voor voorkomen overbelasting openbaar vervoer
 • Verdere informatie rechtstreeks via de scholen voor aanvang

MBO, HBO, WO

 • Les nog zoveel mogelijk online
 • Vanaf 15 juni ruimte voor toetsing, praktijkonderwijs, begeleiding kwetsbare leerlingen op locatie
 • Om openbaar vervoer niet te belasten lessen alleen tussen 11.00 uur en 15.00 uur en na 20.00 uur
 • Uitgangspunt RIVM maatregelen (zoals 1,5 meter afstand en hygiëne protocol)

Kinderopvang


Vanaf 8 juni gaan de basisscholen en de buitenschoolse opvang weer volledig open. De dagopvang en de gastouderopvang zijn al sinds 11 mei volledig open. Met ingang van 8 juni stopt de noodopvang. Dit geldt ook voor de (nood)opvang van kwetsbare kinderen. De kinderen kunnen dan weer op hun vertrouwde dagen terecht bij de kinderopvang. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.
Ouders met kinderopvangtoeslag die de kinderopvang de afgelopen periode hebben doorbetaald, krijgen een vergoeding voor de eigen bijdrage over de periode van 16 maart tot en met 7 juni.

U kunt uw kind(eren) niet naar school en opvang brengen als het kind een van de volgende klachten heeft:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Lichte hoest
 • Verhoging tot 38 graden
 • Of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid

Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.

Zie ook

Veelgestelde vragen over het coronavirus en basisonderwijs en speciaal onderwijs

Team Jeugd en Gezin


Ook Team Jeugd en Gezin van de gemeente past haar werkwijze aan in deze tijd van Corona. De contacten gaan nu via de telefoon, al dan niet met beeld erbij. Hulpverleners nemen contact op, maar u mag natuurlijk ook altijd zelf bellen!

Iedereen doet zijn best het werk zo goed mogelijk door te laten gaan. En dat is soms best lastig. Hoe gaat het bij u? Kinderen thuis, die moeten digitaal naar school en hebben daar uw hulp ook bij nodig? Bent u zelf, en misschien ook nog een partner, vanuit huis digitaal aan het werk? Of kunt u juist niet werken in deze tijd? Hoe komt het allemaal en hoe lang nog? Vragen waar we allemaal mee zitten.

Maakt u zich zorgen over uw kind? Wordt het u soms echt te veel? Heeft u vragen, wilt u even overleggen of stoom afblazen? Team Jeugd en Gezin is er voor u, ook in deze tijd! Het TJG is alle werkdagen bereikbaar via (0513) 61 77 15 of e-mail: teamjeugd@heerenveen. Samen met u bekijken ze wat mogelijk en nodig is.

Is hulp echt dringend nodig? Kan uw vraag niet wachten, maar is het buiten kantoortijden? Bel dan met Spoed voor Jeugd via (0800) 776 33 45.