Corona: jeugd, onderwijs en opvang

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de gevolgen voor (gast)ouders, kinderopvangorganisaties, scholieren en het onderwijs door de uitbraak van het coronavirus.

Onderwijs

Vanaf maandag 8 februari gaan de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open.
Alle andere scholen blijven gesloten. Dit geldt voor:

  • Voortgezet (speciaal) onderwijs)
  • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
  • Hoger beroepsonderwijs (HBO)
  • Universiteit

De middelbare scholen blijven dicht tot in ieder geval 1 maart, dus tot na de voorjaarsvakantie.

Uitzondering op sluiting onderwijs

In een aantal gevallen blijven leerlingen wel onderwijs op school krijgen. Dit geldt voor:

  • examenleerlingen
  • praktijkgerichte lessen
  • schoolexamens en tentamens voor (voor)examenleerlingen (MBO, HBO en universiteit)

Kinderopvang

De buitenschoolse opvang BSO blijft gesloten.

Uitzondering

In een aantal gevallen wordt noodopvang geboden. Dit geldt voor:

  • kinderen in een kwetsbare positie (neem contact op met Team Jeugd en Gezin: teamjeugd@heerenveen.nl)
  • kinderen van ouders/verzorgers met een cruciaal beroep (neem contact op met met de eigen locatie)

Gastouder

De gastouderopvang mag open blijven. Er geldt wel een dringend verzoek aan ouders/verzorgers om alleen gebruik te maken van gastouderopvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare situatie zitten.