Corona: recreatie, toerisme en vrije tijd

Op locaties zoals recreatieparken, campings en jachtverhuur geldt dat eigenaren maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Volg de richtlijnen van het RIVM. 

Horeca

Als gevolg van het oplopende aantal besmettingen moeten sociale contacten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom is besloten de horeca vanaf 14 oktober 2020 om 22.00 uur te sluiten. Ook de meeste evenementen zijn verboden.

Wat wel kan:

 • afhalen en bezorgen (na 20.00 uur geen verkoop van alcohol en softdrugs)
 • horeca in hotels voor daar verblijvende gasten
 • horeca in uitvaartcentra.

Winkels sluiten uiterlijk om 20.00 uur. Supermarkten en andere winkels die levensmiddelen verkopen mogen wel een koopavond hebben.

Anderhalvemeter-regeling 13 juli voor toerismesector

Update 20 oktober 2020: Gedeputeerde Staten hebben besloten tot een verruiming van de regeling. Door uitbreiding van de SBI-codes kunnen meer ondernemers gebruik maken van de regeling. Ook kunnen ze vaker een beroep op de regeling doen en is de openstelling verlengd tot en met 2 april 2021. Ondernemers kunnen per aanvraag maximaal 50 procent subsidie krijgen van de door hen gemaakte kosten voor de aanpassingen, met een minimum bijdrage van 1000 euro en een maximum van 1500 euro. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de aanvraag. Er is nog ruim 800.000 euro beschikbaar.

Vanaf 13 juli 2020 kunnen ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector een bedrag aanvragen uit de nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot €1500,- subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie.

Er is bijna 1 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, via www.snn.nl/anderhalvemeterregelingfrl.

Groepsaccommodaties

Groepsaccommodaties hoeven in principe niet te sluiten. Wel is het voor de meeste groepsaccommodaties praktisch onuitvoerbaar om aan de maatregelen te voldoen. Daarbij is de ondernemer aansprakelijk en kan hij niet garanderen dat de gasten aan de aangescherpte maatregelen voldoen.

Looproutes in het centrum van Heerenveen

Om de 1,5 meter afstand tussen mensen zo goed mogelijk te kunnen bewaren heeft de gemeente looproutes ingevoerd. Op de Dracht en de Sieverstraat is voldoende ruimte, door rechts aan te houden kunnen mensen elkaar goed passeren. In de stegen geldt éénrichtingsverkeer aangezien de stegen te smal zijn om elkaar op 1,5 meter afstand te passen.
Ter plekke worden de looprichtingen en looproutes aangegeven. OF bekijk het op de kaart looprichtingen centrum (PDF 991 kB)

Sanitaire voorzieningen

Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens zijn open. Bij het openen gelden uiteraard nog steeds de RIVM-richtlijnen en de maatregelen van de Rijksoverheid. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen van deze richtlijnen en maatregelen binnen hun bedrijf en voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers bij de uitoefening van de werkzaamheden.

De voorschriften in de ‘1,5 meter protocollen’ dienen gevolgd te worden, kijk voor actuele protocollen op de website mijn corona protocol.

Recreatiehuisjes met eigen sanitaire voorziening mochten al eerder open zijn.

Openingstijden supermarkten

Supermarkten krijgen ruimere bevoorradingstijden (24 uur per dag)

Supermarkten in de hele gemeente Heerenveen mogen op zondag open van 09.00 tot 18.00 uur.

Update 25-08-2020: De maatregel is tot nader order verlengd zolang de coronamaatregelen van kracht blijven, dus zonder einddatum.

Zaterdagmarkt

De zaterdagmarkt vindt, ondanks het coronavirus, doorgang. Markten in Nederland hebben een belangrijke rol in de voedselketen en daarom is het van belang dat de zaterdagmarkt in Heerenveen nog gewoon door kan gaan.

De marktmeester controleert dat de marktkoopmannen zich houden aan de volgende maatregelen:

 1. De kramen moeten verspreid over de markt opgesteld worden, waardoor het mogelijk wordt om de drukte te spreiden en een onderlinge afstand te kunnen bewaren van 1,5 meter tussen de personen op de markt.
 2. Voedsel dat vers wordt bereid voor consumptie mag niet ter plaatse worden genuttigd. Alleen afhaal is toegestaan .
 3. Zit- of staan-mogelijkheden en andere uitstallingen buiten de marktkraam zijn niet toegestaan.
 4. Leegstaande en/of vrije marktplaatsen mogen niet vergeven worden aan zogenaamde meelopers. Een meeloper is iemand zonder vaste plek op de markt, die zich ’s ochtends meldt bij de marktmeester in de hoop een overgebleven plek te kunnen bezetten.
 5. Er dienen waarschuwingsborden geplaatst te worden waarop staat dat mensen 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar en waarop ook de andere voorwaarden bij dit besluit kenbaar worden gemaakt.
 6. Er worden geen bezoekers toegelaten bij de inloopramen.
 7. Producten worden verpakt mee naar huis genomen. Denk aan groenten en vis.
 8. Bij elke kraam is voldoend desinfecterende gel of handzeep.
 9. Er moet voorkomen worden dat er handcontact is en er wordt zoveel als mogelijk pinpas betalingen gewerkt.

Daarnaast kunt u als consument ook een aantal maatregelen in acht nemen:

 1. Neem afstand en houd afstand als er een rij wachtende is. Attendeer andere hier ook op.
 2. Betaal zo veel mogelijk met de bankpas
 3. Als u met cash betaald, maak dan geen contact met de handen van de ondernemer.
 4. Neem uw eigen boodschappentas mee.
 5. Was uw handen net voor u naar de markt vertrekt en opnieuw als u weer thuis komt.
 6. Geef geen handen, ook niet als u bekenden tegenkomt.
 7. Maak gebruik van papieren zakdoekjes en nies in uw eigen elleboog.
 8. Volg de aanwijzingen van de marktkoopmannen op.