Overzicht

De gemeente publiceert alle bekendmakingen en mededelingen digitaal via overheid.nl. Dit betekent dat u bijvoorbeeld de aanvragen voor een bouw- of kapvergunning online kunt nalezen.

Er zijn enkele uitzonderingen die wel gepubliceerd worden in Crackstate Nijs. Dan gaat het om zaken als bestemmingsplannen. De gemeente blijft Crackstate Nijs inzetten om u te informeren over belangrijke zaken. We doen dit met speciale themapagina’s in de Heerenveense Courant . Denk bijvoorbeeld aan een special over gemeentelijke belastingen.

Crackstate Nijs 26 april 2017 Special – Gaswinning onder Heerenveen pagina 1 en 2 (PDF 277 kB), en informatie over partijen die betrokken zijn bij gaswinning (PDF 165 kB).

Crackstate Nijs 19 april 2017 (PDF 644 kB)
Crackstate Nijs 12 april 2017 (PDF 553 kB)
Crackstate Nijs 29 maart 2017 (PDF 538 kB)
Crackstate Nijs special – Gaswinning onder Heerenveen (PDF 227 kB)
Crackstate Nijs 22 maart 2017 (PDF 645 kB) (PDF 645 kB)

Uitzonderingen

Op dit moment zijn er enkele uitzonderingen op het digitale bekendmaken via overheid.nl. Dit betekent dat deze bekendmakingen nog wel gepubliceerd zullen worden in de Heerenveense Courant. Het gaat om de volgende zaken:

  • Kennisgeving Maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer
  • Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan
  • Ontwerpbestemmingsplan en vaststellen bestemmingsplan
  • Ontwerpbesluit Hogere Waarden (Wet geluidhinder)
  • Ontwerp uitwerkings- en wijzigingsplannen (Wet ruimtelijke ordening – Wro)
  • Vastgestelde uitwerkings- en wijzigingsplannen (Wro)
  • Kennisgeving terinzagelegging van een (voorlopig) besluit tot aanwijzing van gronden (Wet voorkeursrecht)
  • Besluiten tot onteigening (Onteigeningswet)
  • (Voorgenomen) besluiten Vertrokken Onbekend Waarheen (Wet basisregistratie personen)

Archief

Crackstate Nijs 8 maart 2017 (PDF 574 kB)
Crackstate Nijs 1 maart 2017 (PDF 645 kB)
Crackstate Nijs 1 februari 2017 (PDF 649 kB)
Crackstate Nijs 18 januari 2017 (PDF 641 kB)
Crackstate Nijs 21 december Oud en Nieuw special (PDF 199 kB)
Crackstate Nijs 21 december 2016 (PDF 654 kB)
CrackstateNijs 14 december 2016 (PDF 678 kB)
Crackstate Nijs 7 december 2016 (PDF 681 kB)
CrackstateNijs 23 november 2016 (PDF 668 kB)
Crackstate Nijs 16 november 2016 (PDF 671 kB)
Crackstate Nijs 2 november 2016 (PDF 655 kB)
Crackstate Nijs 19 oktober 2016 (PDF 540 kB)

Eerdere edities vindt u in het webarchief.