Crackstate Nijs

De gemeente publiceert alle bekendmakingen en mededelingen digitaal via Overheid.nl. Dit betekent dat u bijvoorbeeld de aanvragen voor een bouw- of kapvergunning online kunt nalezen. U kunt op de pagina over Bekendmakingen en mededelingen zoeken naar overheidspublicaties. 

Speciale themapagina’s

Er zijn enkele uitzonderingen die wel gepubliceerd worden in Crackstate Nijs. Dan gaat het om zaken als bestemmingsplannen. De gemeente blijft Crackstate Nijs inzetten om u te informeren over belangrijke zaken. We doen dit met speciale themapagina’s in de Heerenveense Courant. Denk bijvoorbeeld aan een special over gemeentelijke belastingen.

Op dit moment zijn er enkele uitzonderingen op het digitale bekendmaken via overheid.nl. Dit betekent dat deze bekendmakingen nog wel gepubliceerd zullen worden in de Heerenveense Courant. Het gaat om de volgende zaken:

  • Kennisgeving Maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer
  • Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan
  • Ontwerpbestemmingsplan en vaststellen bestemmingsplan
  • Ontwerpbesluit Hogere Waarden (Wet geluidhinder)
  • Ontwerp uitwerkings- en wijzigingsplannen (Wet ruimtelijke ordening – Wro)
  • Vastgestelde uitwerkings- en wijzigingsplannen (Wro)
  • Kennisgeving terinzagelegging van een (voorlopig) besluit tot aanwijzing van gronden (Wet voorkeursrecht)
  • Besluiten tot onteigening (Onteigeningswet)
  • (Voorgenomen) besluiten Vertrokken Onbekend Waarheen (Wet basisregistratie personen)

Crackstate Nijs 24 november 2022 (PDF 107 kB)
Crackstate Nijs 17 november 2022 (PDF 1010 kB)
Crackstate Nijs 10 november 2022 (PDF 175 kB)
Crackstate Nijs 3 november 2022 (PDF 378 kB)

Eerdere edities kunt u opzoeken via ons webarchief.