Crackstate Nijs

De gemeente publiceert alle bekendmakingen en mededelingen digitaal via Overheid.nl. Dit betekent dat u bijvoorbeeld de aanvragen voor een bouw- of kapvergunning online kunt nalezen. U kunt op de pagina over Bekendmakingen en mededelingen zoeken naar overheidspublicaties. 

Speciale themapagina’s

Er zijn enkele uitzonderingen die wel gepubliceerd worden in Crackstate Nijs. Dan gaat het om zaken als bestemmingsplannen. De gemeente blijft Crackstate Nijs inzetten om u te informeren over belangrijke zaken. We doen dit met speciale themapagina’s in de Heerenveense Courant. Denk bijvoorbeeld aan een special over gemeentelijke belastingen.

Op dit moment zijn er enkele uitzonderingen op het digitale bekendmaken via overheid.nl. Dit betekent dat deze bekendmakingen nog wel gepubliceerd zullen worden in de Heerenveense Courant. Het gaat om de volgende zaken:

  • Kennisgeving Maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer
  • Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan
  • Ontwerpbestemmingsplan en vaststellen bestemmingsplan
  • Ontwerpbesluit Hogere Waarden (Wet geluidhinder)
  • Ontwerp uitwerkings- en wijzigingsplannen (Wet ruimtelijke ordening – Wro)
  • Vastgestelde uitwerkings- en wijzigingsplannen (Wro)
  • Kennisgeving terinzagelegging van een (voorlopig) besluit tot aanwijzing van gronden (Wet voorkeursrecht)
  • Besluiten tot onteigening (Onteigeningswet)
  • (Voorgenomen) besluiten Vertrokken Onbekend Waarheen (Wet basisregistratie personen)

Crackstate Nijs 29 juli 2020 (PDF 290 kB)
CrackstateNijs-8-juli-2020 (PDF 931 kB)
Crackstate Nijs 1 juli 2020 (PDF 544 kB)
Crackstate Nijs 17 juni 2020 (PDF 573 kB)
Crackstate Nijs 10 juni 2020 (PDF 551 kB)
Crackstate Nijs 15 april 2020 (PDF 92 kB)
Crackstate Nijs 1 april 2020 (PDF 650 kB)
Crackstate Nijs 10 juni 2020 (PDF 551 kB)
Crackstate Nijs 25 maart 2020 (PDF 661 kB)
Crackstate Nijs 18 maart 2020 (PDF 668 kB)
Crackstate Nijs 11 maart 2020 (PDF 673 kB)
Crackstate Nijs 26 februari 2020 (PDF 351 kB)
Crackstate Nijs 18 december 2019 (PDF 546 kB)
CrackstateNijs_4_december_2019 (PDF 663 kB)
CrackstateNijs 20 november 2019 (PDF 650 kB)
CrackstateNijs 6 november 2019 (PDF 546 kB)
Crackstate Nijs 16 oktober 2019 (PDF 545 kB)
Crackstate Nijs 2 oktober 2019 (PDF 577 kB)
Crackstate Nijs 28 augustus 2019 (PDF 103 kB)
Crackstate Nijs 14 augustus 2019 (PDF 93 kB)
Crackstate Nijs 17 juli 2019 (PDF 61 kB)
Crackstate Nijs 10 juli 2019 (PDF 651 kB)
Crackstate Nijs 19 juni 2019 (PDF 650 kB)

Eerdere edities kunt u opzoeken via ons webarchief.