Crisisnoodopvang vluchtelingen

Door de nieuwe problemen die ontstaan bij de doorstroom van vluchtelingen in Ter Apel, heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opnieuw gevraagd waar ruimte gemaakt kan worden voor kortdurende opvang. In overleg met het college van burgemeester en wethouders heeft de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) wederom de Heerenveense Hoekstrahal beschikbaar gesteld in de week van 11 mei.

Update 20 mei

Sinds vorige week woensdag 11 mei deed de Hoekstrahal dienst als crisisnoodopvang ter ondersteuning van Ter Apel. De komende dagen maakt de Veiligheidsregio Fryslân de Hoekstrahal weer klaar als HUB en crisisnoodopvang van de vluchtelingen uit de Oekraïne. Naar verwachting wordt de hal in de loop van volgende week voor deze groep weer in gebruik genomen.

Tijdelijke crisisnoodopvang

Crisisnoodopvang is tijdelijk. Vluchtelingen kunnen zeven dagen, met een optie op verlenging van twee keer 24 uur, terecht in de Hoekstrahal. Na afloop van deze periode zorgt het COA voor het doorplaatsen van de vluchtelingen naar andere locaties van het COA. In de Hoekstrahal is ruimte voor maximaal 100 vluchtelingen.

HUB-functie tijdelijk stilgelegd

De Hoekstrahal is in de periode van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne steeds in gebruik als HUB, een ‘overstapplek’. Deze functie wordt tijdelijk stilgelegd; de vluchtelingen uit Oekraïne reizen direct door naar de beschikbare opvangplekken in de provincie.

Vraag en antwoord


Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers gedurende de hele asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (azc) die verspreid liggen over het hele land.

Wat is de IND?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst Dienst is de toelatingsorganisatie van Nederland. Dat betekent dat we in ons land alle aanvragen behandelen voor asiel, gezinshereniging, visa en andere verblijfsvergunningen.

Welke voorzieningen zijn er voor de vluchtelingen?

In de opvang krijgen zij een slaapplaats en zijn er sanitaire voorzieningen. Daarnaast krijgen de vluchtelingen eten, drinken en verzorgingsartikelen.

Blijven asielzoekers in de opvang?

De vluchtelingen in de opvang zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij dienen zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte te houden en privéterrein van derden te respecteren. Wanneer de vluchtelingen op locatie komen, ontvangen ze een brief waarin staat wat er van hen verwacht wordt.

Waar komen de vluchtelingen vandaan? Wat is hun nationaliteit?

De vluchtelingen zijn bijvoorbeeld afkomstig uit Syrië of Eritrea, Irak, Somalië en Afghanistan. Dit zijn de nationaliteiten van de mensen die zich op dit moment het meest melden aan de Nederlandse grens en asiel aanvragen.

Krijgen deze vluchtelingen ook direct een plek in Friesland zoals de Oekraïners?

Nee, deze groepen vluchtelingen doorlopen een andere procedure. Zij moeten wel asiel aanvragen.
Oekraïners mogen 90 dagen visumvrij reizen in de Europese Unie. En zij vallen onder speciale regels (de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn) in ons land.

Hoe is de veiligheid in de buurt geregeld?

Er zijn 24 uur per dag voldoende toezichthouders aanwezig. Mochten er op en om de opvanglocatie signalen zijn van onveiligheid, dan zullen de toezichthouders dat aan de politie doorgeven.

Waar is de crisisnoodopvang in de gemeente?

In de HoekstraHal in Heerenveen. Deze hal leent zich het beste voor de opvang van vluchtelingen voor korte duur. Ook is deze hal per direct beschikbaar.

Hoe lang blijven de vluchtelingen in de gemeente?

De vluchtelingen blijven zo kort mogelijk in de HoekstraHal: zeven dagen met eventueel 2x 24 uur verlenging. Het COA zorgt ervoor dat zij zo spoedig mogelijk worden herplaatst.

Wie vangt de vluchtelingen op in de Hoekstrahal?

De opvang wordt verzorgd door medewerkers van de Veiligheidsregio Fryslân.

Zijn er geen andere locaties in Heerenveen (beter) geschikt voor crisisnoodopvang?

Er is niet specifiek gekeken naar locaties in Heerenveen. Wél naar een plek die per direct (in de nacht van 11 op 12 mei) gebruikt kon worden.