Crisisnoodopvang vluchtelingen

Landelijk zijn er de nodige problemen bij de doorstroom van vluchtelingen in Ter Apel. De 25 veiligheidsregio’s hebben afgesproken dat zij ieder voor 150 personen crisisnoodopvang gaan inrichten. Volgens een rooster komt iedere veiligheidsregio dan eenmaal voor twee weken aan de beurt om de opvang te regelen. Omdat de Hoekstrahal in Heerenveen de enige locatie in de provincie is die per direct als opvanglocatie operationeel is, is Heerenveen gevraagd deze opvang beschikbaar te stellen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan het verzoek van de Veiligheidsregio mee te werken. De locatie is beschikbaar en inzetbaar vanaf 1 juni voor een periode van twee weken voor maximaal 150 crisisnoodopvangplekken.

Update 4 augustus

De crisisnoodopvang in de Hoekstrahal in Heerenveen stopt. Vanaf maandag 15 augustus wordt het Fries Congrescentrum Drachten in gemeente Smallingerland voor crisisnoodopvang voor asielzoekers uit Ter Apel beschikbaar gesteld. Gemeente en Veiligheidsregio Fryslân kwamen eerder overeen dat er tot 15 augustus van de Hoekstrahal gebruik kon worden gemaakt voor crisisnoodopvang.

Update 30 mei

De eerste vluchtelingen, een groep van rond de 60 personen, komt op maandagavond 30 mei al in de Hoekstrahal. Deze hal in Heerenveen is juist vandaag weer klaar om mensen te kunnen ontvangen.

Naast de functie voor crisisnoodopvang voor vluchtelingen uit de Ter Apel-stroom blijft de Hoekstrahal ook beschikbaar voor de HUB-functie. Dat betekent dat de hal als   een ‘overstapplek’ gebruikt wordt voor vluchtelingen uit Oekraïne. In het uiterste geval is er voor 50 van deze vluchtelingen ook een slaapplek in de hal.

Update 20 mei

Sinds vorige week woensdag 11 mei deed de Hoekstrahal dienst als crisisnoodopvang ter ondersteuning van Ter Apel. De komende dagen maakt de Veiligheidsregio Fryslân de Hoekstrahal weer klaar als HUB en crisisnoodopvang van de vluchtelingen uit de Oekraïne. Naar verwachting wordt de hal in de loop van volgende week voor deze groep weer in gebruik genomen.

Tijdelijke crisisnoodopvang

Crisisnoodopvang is tijdelijk. Vluchtelingen kunnen zeven dagen, met een optie op verlenging van twee keer 24 uur, terecht in de Hoekstrahal. Na afloop van deze periode zorgt het COA voor het doorplaatsen van de vluchtelingen naar andere locaties van het COA.

Vraag en antwoord


Welke voorzieningen zijn er voor de vluchtelingen?

In de opvang krijgen zij een slaapplaats en zijn er sanitaire voorzieningen. Daarnaast krijgen de vluchtelingen eten, drinken en verzorgingsartikelen.

Blijven asielzoekers in de opvang?

De vluchtelingen in de opvang zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij dienen zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte te houden en privéterrein van derden te respecteren. Wanneer de vluchtelingen op locatie komen, ontvangen ze een brief waarin staat wat er van hen verwacht wordt.

Waar komen de vluchtelingen vandaan? Wat is hun nationaliteit?

De vluchtelingen zijn bijvoorbeeld afkomstig uit Syrië of Eritrea, Irak, Somalië en Afghanistan. Dit zijn de nationaliteiten van de mensen die zich op dit moment het meest melden aan de Nederlandse grens en asiel aanvragen.

Krijgen deze vluchtelingen ook direct een plek in Friesland zoals de Oekraïners?

Nee, deze groepen vluchtelingen doorlopen een andere procedure. Zij moeten wel asiel aanvragen.
Oekraïners mogen 90 dagen visumvrij reizen in de Europese Unie. En zij vallen onder speciale regels (de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn) in ons land.

Hoe is de veiligheid in de buurt geregeld?

Er zijn 24 uur per dag voldoende toezichthouders aanwezig. Mochten er op en om de opvanglocatie signalen zijn van onveiligheid, dan zullen de toezichthouders dat aan de politie doorgeven.

Waar is de crisisnoodopvang in de gemeente?

In de HoekstraHal in Heerenveen. Deze hal leent zich het beste voor de opvang van vluchtelingen voor korte duur. Ook is deze hal per direct beschikbaar.

Hoe lang blijven de vluchtelingen in de gemeente?

De vluchtelingen blijven zo kort mogelijk in de HoekstraHal: zeven dagen met eventueel 2x 24 uur verlenging. Het COA zorgt ervoor dat zij zo spoedig mogelijk worden herplaatst.

Wie vangt de vluchtelingen op in de Hoekstrahal?

De opvang wordt verzorgd door medewerkers van de Veiligheidsregio Fryslân.

Zijn er geen andere locaties in Heerenveen (beter) geschikt voor crisisnoodopvang?

Er is niet specifiek gekeken naar locaties in Heerenveen. Wél naar een plek die per direct (in de nacht van 11 op 12 mei) gebruikt kon worden.