De ontwikkeling van Skoatterwâld gaat snel en dus is het tijd voor een nieuwe uitbreiding. Er zijn plannen gemaakt voor een uitbreiding aan de noordoostzijde van de wijk. In dit gebied kunnen ongeveer 240 woningen worden gebouwd in verschillende segmenten. Het stedenbouwkundig plan voor de woongebieden Middenzone en Singels ligt is vastgesteld. In het stedenbouwkundig plan is ook een eerste schets voor de uitbreiding van het Museumpark Belvédère opgenomen.

Plankaart

Om welk gebied gaat het?

In deze tekening is de uitbreiding van Skoatterwâld en het museumpark ingetekend. Wilt u meer weten over de plannen? In het boekje stedenbouwkundig plan (PDF 17 MB) is alle informatie te vinden. De ingetekende woningen geven een impressie van de verdeling van de verschillende woningtypen. Bij de verdere uitwerking in projecten kan hiervan worden afgeweken.

Deelgebieden


Het stedenbouwkundig plan bestaat uit 3 delen.

Zonekaart

Middenzone

Het oranje gebied is een verdere uitbreiding van de ‘Middenzone’. Hier is al een project met huurwoningen gerealiseerd. Daarnaast komt er een nieuw woningbouwproject (geschakelde en vrijstaande woningen), dat naar verwachting in het najaar 2022 in de verkoop gaat. Heeft u belangstelling voor deze woningen, neem dan contact op met Zwanenburg Projecten via email: info@mooieplek.nl.

De Singels

Het gele gebied is het deel ‘De Singels’. In dit deel wordt gedacht aan een mix van particuliere kavels, vrijstaande- en rijwoningen en halfvrijstaande woningen. Inmiddels is gestart met de ontwikkeling van twee-onder-een-kap- en rijtjeswoningen (totaal 42 woningen). Start verkoop medio 2023. Heeft u belangstelling voor deze woningen, neem dan contact op met Friso Bouwgroep / Blue Banner Red via de website Tunwente.nl en Dura Vermeer via de website natuurlijk-skoatterwald.nl

Voor De Singels en de Middenzone is een bestemmingsplan in voorbereiding (bestemmingsplan de Singels). Dit wordt in de tweede helft van 2022 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Museumpark Belvédère

Het groene gebied is een uitbreiding van het museumpark Belvédère, met veel water en rietlandschappen. Het ontwerp voor het park is nog niet definitief. In de tweede helft van 2022 wordt met belanghebbenden en omwonenden een verdere uitwerking gemaakt.