De ontwikkeling van Skoatterwâld gaat snel en dus is het tijd voor een nieuwe uitbreiding. Er zijn plannen gemaakt voor een uitbreiding aan de noordoostzijde van de wijk. In dit gebied kunnen ongeveer 240 woningen worden gebouwd in verschillende segmenten. Het stedenbouwkundig plan voor de woongebieden Middenzone en Singels ligt ter inzage. In het stedenbouwkundig plan is ook een eerste schets voor de uitbreiding van het Museumpark Belvedère opgenomen.

Om welk gebied gaat het?


Op deze plankaart is de uitbreiding van Skoatterwâld en het museumpark ingetekend. Wilt u meer weten over de plannen? In het boekje stedenbouwkundig plan (PDF 17 MB)  staat alle informatie te vinden. De ingetekende woningen geven een impressie van de verdeling van de verschillende woningtypen. Bij de verdere uitwerking in projecten kan hiervan worden afgeweken.

Stedenbouwkundig plan


Middenzone

Het zogenaamde stedenbouwkundig plan bestaat uit 3 delen.

 

Het oranje gebied is een verdere uitbreiding van de ‘Middenzone’.

 

Hier is al een project met huurwoningen gerealiseerd. Daar omheen wordt gewerkt aan het eerstvolgende woningbouwproject, wat naar verwachting voor de zomer in verkoop gaat.

De Singels

Het gele gebied is het deel ‘De Singels’. In dit deel wordt gedacht aan een mix van particuliere kavels, rijwoningen en halfvrijstaande woningen.

Museumpark Belvédère

Het groene gebied is een uitbreiding van het museumpark Belvédère, met veel water en rietlandschappen. Het ontwerp voor het park is nog niet definitief. In de loop van dit jaar wordt met belanghebbenden en omwonenden een verdere uitwerking gemaakt.

Inspraak


De coronamaatregelen leggen beperkingen op aan de mogelijkheden inspraak te geven. Daarom is gekozen voor een aangepaste aanpak met digitale spreekuren.

Informatie over het stedenbouwkundig plan kan met ingang van vrijdag 26 maart 2021 tot en met donderdag 22 april 2021 worden ingezien:

 • bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen, op afspraak tijdens openingsuren. Hiervoor kunt u bellen met nummer 140513.

Vragen en inspraak

Tijdens deze periode (26 maart 2021 tot en met 29 april 2021) kunt u vragen stellen of reageren op de plannen.

 • Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN.
 • E-mails kunnen worden gezonden aan inspraak@heerenveen.nl
 • U kunt zich ook inschrijven voor een digitaal spreekuur waarin een korte toelichting wordt gegeven op de plannen, ruimte is om vragen te stellen en te reageren op de plannen.
  • 12 april om 16.30 uur
  • 12 april om 19.00 uur Let op deze bijeenkomst is alleen voor bewoners Het Meer/Woudsterweg
  • 14 april om 19.00 uur
  • 15 april om 19.00 uur
 • Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging met een link voor de bijeenkomst in Teams.


Documenten


Stedenbouwkundigplan de Singels (PDF 17 MB)

Vervolgstappen


De gebieden Middenzone en de Singels hebben een zogenaamde ‘uit te werken woonbestemming’. Na de inspraakperiode wordt een uitwerkingsplan gemaakt. In het najaar is er de mogelijkheid hierop te reageren.