Denk mee over locatie azc: Inloopbijeenkomst 7 juni

De gemeente Heerenveen en het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) vinden het belangrijk dat u met ons meedenkt over locaties voor een asielzoekerscentrum (azc)

Denk met ons mee over locaties voor een azc

Inwoners van de gemeente Heerenveen kunnen woensdag meedenken over mogelijk geschikte locaties voor een asielzoekerscentrum in de gemeente Heerenveen. Het college heeft al een voorselectie gemaakt uit een groslijst van acht plekken. Inwoners kunnen ook zelf met suggesties voor een locatie in de gemeente komen.

Wanneer: 7 juni 2023
Tijdstip: 17.00-20.30 uur (vrije inloop)
Locatie: Thialf
Adres: Pim Mulierlaan 1, 8443 DA Heerenveen
Plattegrond van Heerenveen met daarop aangegeven de mogelijke locaties voor een azc, als ook de locaties die zijn al afgevallen
Bezoekers kunnen bij de inloopbijeenkomst vertellen wat ze vinden van de drie mogelijke locaties. Maar het kan ook zijn dat zij op basis van de genoemde criteria een andere geschikte locatie in de gemeente Heerenveen voorstellen. Er is geen plenair programma. Tussen 17.00 uur en 20.30 uur is er tijd en ruimte om vragen te stellen. Maar ook om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de gemeente, het COA, de raadsleden en andere partijen. Lees ook het volledige nieuwsbericht.

Kijken naar geschikte locaties

De afgelopen periode heeft de gemeente samen met het COA gekeken welke locaties mogelijk geschikt zijn.
Het gaat daarbij om:

  • Een goede, bereikbare plek, waarvandaan winkels, voorzieningen en onderwijs goed toegankelijk zijn;
  • Een veilige en leefbare plek voor zowel de bewoners van een azc als de omwonenden;
  • Passende kwaliteit van gebouwen en terreininrichting op de locatie, ook in de toekomst;
  • Hoelang het bouwen en inrichten van het azc duurt en hoeveel geld het gaat kosten.

De mogelijke locaties worden tijdens de inloopbijeenkomst gepresenteerd en ook locaties waarvan gemeente en COA vinden dat deze niet geschikt zijn worden getoond. Per locatie worden inwoners gevraagd naar de voor- en nadelen en op- en aanmerkingen. Op lege kaarten van de gemeente kunnen inwoners suggesties doen voor locaties die gemeente en COA wellicht over het hoofd gezien hebben of argumenten geven om een locatie die gemeente en COA niet geschikt vinden toch nog een keer te overwegen.

Wat kunt u verwachten

  • In gesprek over locaties;
  • Denk mee over locaties die mogelijk ook geschikt zijn;
  • Ruimte om uw vragen te stellen en zorgen te delen
  • De mogelijkheid om informatie op te halen bij verschillende partijen.

Tijdens de bijeenkomst zijn er verschillende partijen aanwezig om mee in gesprek te gaan en informatie bij op te halen. Zo zijn medewerkers van de gemeente Heerenveen aanwezig, het COA, welzijnsorganisatie Caleidoscoop en Vluchtelingenwerk. Maar ook het college van burgemeester en wethouders, en gemeenteraadsleden.

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt tot 19 juni 2023 online meedenken over een locatie voor een azc in de gemeente Heerenveen. Kijk hiervoor op www.azclocatiedenkmee.nl . Alle inbreng via de website als opgehaald tijdens de inloopbijeenkomst wordt afgewogen tegen het afwegingskader. Alle inbrengt vormt de basis voor het te maken raadsvoorstel waar de gemeenteraad op 25 september over besluit.

Na de bijeenkomst

Op basis van alle informatie die is ingebracht tijdens de inloopbijeenkomst en online, kijken de gemeente en het COA opnieuw naar de locaties en mogelijk nieuw aangedragen locaties. Begin juli wordt de gemeenteraad bijgepraat bij over het proces tot nu toe. In de zomer maakt het college een raadsvoorstel. Hierin wordt dan een voorstel gedaan tot locatiekeuze.

Tweede inloopbijeenkomst op 7 september

Na de zomer is er tijdens een tweede inloopmoment gelegenheid om over het voorstel het gesprek te voeren met de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt uw advies met voor- en tegenargumenten mee in haar afweging om te komen tot een definitief besluit over een locatie voor een azc in de gemeente.

Definitieve besluitvorming

Op 14 september zal de raad de locatie bespreken tijdens een commissievergadering waarna de gemeenteraad op 25 september een definitief besluit neemt over de locatie van het azc, het aantal opvangplekken en overige zaken.