Denk mee over locatie azc

De gemeente Heerenveen en het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) vinden het belangrijk dat u met ons meedenkt over locaties voor een asielzoekerscentrum (azc)

Denk met ons mee over locaties voor een azc

Inwoners van de gemeente Heerenveen konden woensdag 7 juni, tijdens een inloopbijeenkomst in het Thialf Stadion meedenken over mogelijk geschikte locaties voor een asielzoekerscentrum in de gemeente Heerenveen.

Kijken naar geschikte locaties

De afgelopen periode heeft de gemeente samen met het COA gekeken welke locaties mogelijk geschikt zijn. Plattegrond van Heerenveen met daarop aangegeven de mogelijke locaties voor een azc, als ook de locaties die zijn al afgevallen
Het gaat daarbij om:

  • Een goede, bereikbare plek, waarvandaan winkels, voorzieningen en onderwijs goed toegankelijk zijn;
  • Een veilige en leefbare plek voor zowel de bewoners van een azc als de omwonenden;
  • Passende kwaliteit van gebouwen en terreininrichting op de locatie, ook in de toekomst;
  • Hoelang het bouwen en inrichten van het azc duurt en hoeveel geld het gaat kosten.

De mogelijke locaties zijn de inloopbijeenkomst gepresenteerd en ook locaties waarvan gemeente en COA vinden dat deze niet geschikt zijn worden getoond. Per locatie werden inwoners gevraagd naar de voor- en nadelen en op- en aanmerkingen. Op lege kaarten van de gemeente konden inwoners suggesties doen voor locaties die gemeente en COA wellicht over het hoofd gezien hebben of argumenten geven om een locatie die gemeente en COA niet geschikt vonden toch nog een keer te overwegen.

U kon tot 19 juni 2023 online meedenken over een locatie voor een azc in de gemeente Heerenveen. Meedenken is niet langer mogelijk. Alle inbreng, zowel via de website als opgehaald tijdens de inloopbijeenkomst wordt afgewogen tegen het afwegingskader. Alle inbrengt vormt de basis voor het te maken raadsvoorstel waar de gemeenteraad op 19 oktober over besluit.

Na de bijeenkomst van 7 juni

Op basis van alle informatie die is ingebracht tijdens de inloopbijeenkomst en online, kijken de gemeente en het COA opnieuw naar de locaties en mogelijk nieuw aangedragen locaties. 17 juli is de gemeenteraad bijgepraat bij over het proces tot nu toe, u kunt dat terugzien. Het raadsvoorstel wordt in de zomer voorbereid.  In het overzichtsdocument locaties azc (PDF 2 MB)  vindt u alle aangedragen locaties, de reacties bij de locaties en de afweging om een locatie wel of niet mee te nemen. Er is een extra locatie toegevoegd: Heerenveen-west. Zie ook: Heerenveen en De Fryske Marren kijken samen naar Heerenveen-west als azc-locatie

Inloopbijeenkomst Heerenveen-west 7 september

Tijdens de INFO-raad van 17 juli is bekend geworden dat de locatie Heerenveen-west wordt toegevoegd als extra locatie. Op 7 september heeft hiervoor een bijeenkomst met vrije inloop plaatsgevonden in het Thialf stadion. Inwoners van de Greiden, de Heide, aanwonenden van de Rottumerweg, en inwoners van de omliggende dorpen (gemeente De Fryske Marren) waren hier persoonlijk voor uitgenodigd. Met de inloop is de locatie Heerenveen-West op gelijke hoogte getrokken met de locaties Noordplot, Noordoost en it Fean Plantsoen.

Definitieve besluitvorming

Het college van B&W van Heerenveen neemt meer tijd voor het indienen van een raadvoorstel over een locatie voor een asielzoekerscentrum (azc) en het vervolgproces. Lees er meer over in het nieuwsbericht Heerenveen neemt meer tijd voor onderzoek en analyse locatie AZC. Inwoners hebben voor de definitieve besluitvorming nog gelegenheid in te spreken tijdens een commissievergadering Algemene Zaken. De nieuwe data voor inspraak en besluitvorming worden tijdig bekend gemaakt. De besluitvorming in de raad stond oorspronkelijk gepland op 19 oktober.