Eenmalige energietoeslag 2022 aanvragen

Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u op deze pagina online de energietoeslag aanvragen. Deze toeslag is een bedrag van € 800 netto per huishouden. Het is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten.

LET OP: de energietoeslag is verhoogd van € 800,- naar € 1.300,-. Dit betekent dat huishoudens die de (toewijzing van) energietoeslag ter hoogte van € 800,- hebben ontvangen, automatisch nog een nabetaling krijgen van € 500,-. Naar verwachting wordt dit bedrag in september gestort op het bij ons bekende rekeningnummer. Hiervoor is geen nieuwe aanvraag nodig.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Heerenveen als u in 2022:

Geen recht op een toeslag

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op 1 januari 2022:

  • 20 jaar of jonger bent; of
  • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen.

Wat moet u doen?

  1. U logt in met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u beiden inloggen.
  2. U vult de vragen naar waarheid in.
  3. U levert kopieën, scans of screenshots van alle bewijsstukken in. Die kunt u uploaden. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.

Wanneer krijgt u bericht?

Wij doen ons uiterste best om uw aanvraag binnen acht weken te verwerken. Door de vele aanvragen die gedaan worden kan het helaas voorkomen dat het verwerken wat langer duurt. Onze excuses hiervoor.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere organisaties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Neem dan contact op met:

Veel gestelde vragen over de energietoeslag

Wanneer ontvang ik de energietoeslag?

Bent u bekend bij de gemeente? Dan is uiterlijk 30 april 2022 het bedrag automatisch op uw rekening overgemaakt. Ben u niet bekend bij de gemeente? Of heeft u het bedrag niet ontvangen? Dan kunt u vanaf 1 mei 2022 de energietoeslag zelf aanvragen via de pagina eenmalige energietoeslag aanvragen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wij proberen uw aanvraag binnen acht weken te verwerken. Door de vele aanvragen die gedaan worden kan het helaas voorkomen dat het verwerken wat langer duurt. Onze excuses hiervoor.

Ik heb maar € 800,- ontvangen terwijl de energietoeslag €1.300,- is. Hoe kan dit?

De energietoeslag was in eerste instantie een bedrag van € 800,- euro. Het kabinet heeft besloten om dit bedrag te verhogen naar € 1.300,-. Alle huishoudens die een energietoeslag van € 800,- hebben ontvangen, krijgen automatisch nog een nabetaling van € 500,-. Naar verwachting wordt dit bedrag in september gestort op het bij ons bekende rekeningnummer. U hoeft hiervoor niets te doen.

Wanneer ontvang ik de nabetaling van € 500,-?

Naar verwachting wordt dit bedrag in september gestort op het bij ons bekende rekeningnummer. U hoeft hiervoor niets te doen. Deze nabetaling geldt alleen voor huishoudens die al een energietoeslag van € 800,- hebben ontvangen.

Tot wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen?

U kunt tot en met 31 december 2022 uw aanvraag voor energietoeslag indienen.

Moet ik de energietoeslag op een later moment terugbetalen?

Nee, u hoeft het bedrag niet terug te betalen.

Kan er beslag worden gelegd op mijn energietoeslag?

Nee, de energietoeslag wordt gezien als bijzondere bijstand. Hier mag geen beslag op worden gelegd.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Telt de energietoeslag mee als gift?

Nee, de energietoeslag wordt uitgekeerd als bijzondere bijstand en telt dus niet mee als gift. U hoeft dit bedrag dus niet mee te nemen in uw totaal ontvangen giften op jaarbasis.

Waarom wordt de energietoeslag per huishouden uitgekeerd?

Een huishouden heeft samen één energiecontract. Daarom wordt de energietoeslag per huishouden uitgekeerd en niet per persoon.

In ons huishouden zijn er meerdere personen met een laag inkomen. Krijgen we dan ook meerdere keren de energietoeslag?

Nee, een huishouden heeft samen één energiecontract. Daarom wordt de energietoeslag per huishouden uitgekeerd en niet per persoon.

Kan ik de energietoeslag ook schriftelijk aanvragen?

Ja, dat is geen probleem. U kunt het papieren aanvraagformulier opvragen bij de receptie van het gemeentehuis, zie onze openingstijden. Of bel 14 0513, dan sturen we het aanvraagformulier op.

Het ingevulde formulier stuurt u met de bijgeleverde antwoordenveloppe op
Gemeente Heerenveen
o.v.v. energietoeslag
Postbus 15000
8440 GA Heerenveen

 

Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van de energietoeslag?

Heeft u geen familie of andere mensen die u kunnen helpen, dan kunt u hiervoor terecht bij Stichting De Barones of Stichting Houvast.

Waarom is de (uitbetaling van de) energietoeslag niet bij alle gemeentes hetzelfde?

De rijksoverheid heeft richtlijnen opgesteld voor gemeenten voor de uitbetaling van de energietoeslag, waaronder een richtbedrag van € 800,-. Het is aan de gemeenten zelf om – rekening houdend met deze richtlijnen – te bepalen hoe en wanneer de energietoeslag uit te keren.

LET OP: de energietoeslag is verhoogd van € 800,- naar € 1.300,-. Dit betekent dat huishoudens die de (toewijzing van) energietoeslag ter hoogte van € 800,- hebben ontvangen, automatisch nog een nabetaling krijgen van € 500,-. Naar verwachting wordt dit bedrag in september gestort op het bij ons bekende rekeningnummer. Hiervoor is geen nieuwe aanvraag nodig

Waarom wordt er een inkomensgrens van 120% gehanteerd?

Landelijk is afgesproken om een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm te hanteren. Dit sluit ook aan bij de andere regelingen die we hebben voor onze inwoners met een laag inkomen. Inwoners met een hoger inkomen die in de problemen raken kunnen altijd bijzondere bijstand aanvragen.

.

Hoe komt het dat gemeentes dit regelen, terwijl het een regeling van het Rijk is?

Dit is omdat gemeenten al veel inwoners kennen die hiervoor in aanmerking komen. Zo kunnen zij automatisch en sneller de energietoeslag toekennen en uitbetalen. Het Rijk heeft gemeenten hiervoor opdracht gegeven.

Het is al lang bekend dat de energietoeslag uitgekeerd gaat worden. Waarom duurt dit zo lang?

Het wachten was op een wetswijziging die nodig is om de energietoeslag uit te kunnen betalen. Bovendien moesten er nog richtlijnen opgesteld worden door de rijksoverheid. Halverwege maart hebben gemeenten hier meer informatie over ontvangen. Voordat de energietoeslag ook daadwerkelijk uitgekeerd kan worden, moeten er verschillende werkzaamheden gedaan worden. Zoals het in kaart brengen van de inwoners die hier automatisch recht op hebben en het in orde maken van de systemen. Dit kost tijd. Als gemeente Heerenveen kiezen we ervoor om aan zoveel mogelijk huishoudens de energietoeslag automatisch over te maken. Dit doen we tegelijkertijd met de uitbetaling van de uitkering. Dit is eind april.