Beslissing op het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van seismisch onderzoek