Weststellingwerf compressiestation

In de gemeente Weststellingwerf, aan de Ottersweg net ten zuiden van de Tjonger bij Mildam, wil Vermilion in de zomer van 2017 een compressorstation plaatsen.

Dit moet het verbeterde knooppunt worden van pijpleidingen, waarlangs gas wordt getransporteerd vanuit verschillende productielocaties naar het gasbehandelingsstation in Garijp.
Daarnaast wordt op deze plek de aansluiting voorbereid van een nieuw aan te leggen pijpleiding vanaf boorlocatie NWH-01 in Nieuwehorne. Hier komt ook een raagstation voor het inwendig schoonmaken van de leidingen vanaf de locatie in Nieuwehorne.

In december 2016 gaven resultaten van een grondwatermonitoring aan de Ottersweg reden tot een bodemonderzoek. Dit is uitgevoerd door Vermilion. Grond en grondwater bleken verontreinigd te zijn. Volgens de Wet Bodembescherming moet deze zoveel mogelijk worden verwijderd, wat gebeurt door het afvoeren van vervuilde grond en het bemalen van het grondwater. Deze grondsanering gebeurt op dit moment op het grondgebied van Weststellingwerf.