Gaswinning Langezwaag

In 2015 is Vermilion vanuit ’t Lange Ein in Langezwaag in de gemeente Opsterland begonnen met het winnen van gas. Een groot deel van het gasveld ligt onder Heerenveens grondgebied. In de loop van de tijd bleek de hoeveelheid gas groter dan aanvankelijk werd aangenomen. Daarom heeft Vermilion na een eerste put LZG-01, een tweede put (LZG-02) en een derde put (LZG-03) geboord.

Oorspronkelijk zou alleen onder De Knipe en Oranjewoud gas worden gewonnen via winningsput LZG-01. Eind december 2016 werd bij de gemeente bekend dat sinds 2015 onder een breder gebied gas wordt gewonnen uit een nieuwe put LZG-02. Vanuit deze put werd ook gas gewonnen onder de wijk Skoatterwald en onder Bontebok. Halverwege februari 2017 werd het de gemeente duidelijk dat Vermilion een derde put LZG-03 had geboord, van waaruit gas onder het Internationaal Bedrijventerrein IBF werd gewonnen.
Omdat de boorputten zich op het grondgebied van de gemeente Opsterland bevinden, heeft/had de gemeente geen bevoegdheid vanuit RO. Het winningsplan is in 2012 door de Minister van EZ goedgekeurd en nadien is er geen nieuw winningsplan geformaliseerd. Vermilion heeft tot twee keer een update van haar oorspronkelijk winningsplan bij de Minister ingediend. Alleen de tweede update van het winningsplan is in procedure gebracht. Halverwege mei 2017 heeft de gemeente de Minister geadviseerd om niet in te stemmen dan wel voorwaarden aan de instemming te verbinden. De Minister heeft dit advies niet (volledig) overgenomen.
In februari 2017 hebben burgemeester en wethouders de Minister van EZ gevraagd om het winnen van gas uit LZG-02 stil te leggen. De Minister van EZ heeft dit verzoek opgevat als een ‘verzoek om handhaving’ doorgestuurd naar de Inspecteur­ generaal der Mijnen. Deze instantie is sinds 1-1-2017 belast met het toezicht op de naleving van de Mijnwetgeving. In april 2017 heeft het SodM aan Vermilion een ‘last onder dwangsom’ opgelegd om het winnen van gas uit de put LZG-03 te stoppen.

Actueel

  • Het ontwerp-winningsplan (2e update) heeft tot 20 december 2017 ter inzage gelegen, B&W hebben zienswijze op het ontwerp-winningsplan kenbaar gemaakt. (brief van 13 december 2017, nr. 17.3005678)
  • SodM heeft ‘last onder dwangsom’ van 10 april 2017 (LZG-03) ingetrokken bij besluit van 22 november 2017. Tegen deze intrekking heeft B&W een bezwaarschrift ingediend (brief van 19 december 2017, nr. 17.3005761)
  • SodM heeft verzoek om handhavend op te treden inzake LZG-02 bij besluit van 13 december 2017 afgewezen
  • B&W hebben tegen dit besluit een bezwaarschrift ingediend (B&W-besluit 23-01). Het SodM heeft daar nog geen besluit opgenomen