Gaswinning Nieuwehorne

Ten zuidwesten van Nieuwehorne liggen twee gasvelden, NWH-01 en NWH-2 die Vermilion graag in productie wil nemen. De put NWH-01 is geboord in 2009. Er s gas aangetroffen, maar de hoeveelheid is te klein om economisch verantwoord te kunnen winnen. Omdat Vermilion het vermoeden had dat er een tweede plek waar gas voorkomt, heeft Vermilion een tweede proefboring uitgevoerd (NWH-02). De verwachting is dat de beide putten tezamen wel kunnen worden geëxploiteerd.

Daaraan voorafgaande heeft Vermilion de gemeente gevraagd om planologische medewerking te verlenen. Dat was nodig omdat het bestemmingsplan ter plaatse alleen een proefboring toestaat. Om het winnen van gas mogelijk te maken, is het nodig het bestemmingsplan te wijzigen. Ook heeft Vermilion gevraagd om medewerking te verlenen  aan het aanleggen van een extra gasleiding. De huidige leiding heeft onvoldoende capaciteit om al het gas naar het behandelstation in Garyp te vervoeren.

Actuele situatie

Vermilion heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 21 november 2017. Bij dit besluit heeft de gemeente geweigerd om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheden in de bestemmingsplannen Exploratieboring Nieuwehorne-Katlijk en Buitengebied 2007. Vermilion had verzocht daar gebruik van te maken om zo het produceren van gas op de mijnbouwlocatie Nieuwehorne en de verdubbeling van de gasleiding Garyp mogelijk te maken. In het bezwaarschrift verzoekt Vermilion om toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat de bezwaarfase wordt overgeslagen en het bezwaarschrift doorgezonden wordt naar de bevoegde bestuursrechter. Naar de opvatting van Vermilion is de zaak geschikt voor het zogeheten rechtstreeks beroep.
De gemeente heeft Vermilion een brief gestuurd. Zie bijlage (PDF 44 kB).

Zie ook

Heerenveen verleent geen medewerking aan gaswinning in Nieuwehorne

Affakkelen Nieuwehorne
Affakkelen Nieuwehorne