Gaswinning Nijelamer

In 1989 zijn in de gemeente Fryske Marren aardlagen gevonden, waarin aardgas kan zitten. Er zijn drie mogelijke aardgasvelden, waarvan er een onder Rottum West, een tweede onder Rottum Oost en een derde deels onder Heerenveen-Zuid. Deze horen bij de mogelijke boorlocatie Nijelamer.

Zodra er voor de locatie Rottum West een winningsplan is ingediend en er gas is aangetroffen, heeft de gemeente Heerenveen het recht om advies te geven over het winningsplan. Vermilion wil in het voorjaar van 2018 beginnen met de aanleg van de bovengrondse installatie, boorkelder en leidingwerk.