Nieuwsbrief Gaswinning in gemeente Heerenveen maart 2018