Verslag bijeenkomst plaatselijk belangen en wijkraden over gaswinning 3 oktober 2017