Gaswinning Rottum

Vermilion vermoedt de aanwezigheid van een winbare hoeveelheid gas onder de gemeenten De Fryske Marren, Weststellingwerf en Heerenveen. Zij heeft bij het Ministerie van EZK een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend en gevraagd om instemming met het ingediende winningsplan. Er is echter nog geen proefboring uitgevoerd.

Omdat de boorlocatie op het grondgebied van de gemeente Weststellingwerf ligt en het uitvoeren niet past binnen het geldende bestemmingsplan, kan het Ministerie alleen een omgevingsvergunning verlenen als de gemeenteraad daarvoor toestemming geeft met een ‘Verklaring van geen bedenkingen’. De gemeenteraad van Weststellingwerf neemt na de zomer een besluit.
Volgens het Ministerie van EZK heeft de gemeente Heerenveen geen planologisch belang bij het winnen van gas. Daarom heeft het Ministerie de gemeente niet betrokken bij de planologische procedure.

Omdat het gasveld deels onder Heerenveens grondgebied ligt, heeft de Minister het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen wel gevraagd om advies uit te brengen over het winningsplan. Het college heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en schriftelijk advies (PDF 201 kB) aan de Minister uitgebracht.
Als locatie voor de boorinstallatie is een locatie langs de Kooiweg in Nijeholtwolde in beeld. Zie de Factsheet Vermilion Rottum (PDF 618 kB) van Vermilion.