Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Overzicht

De gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden op woensdag 21 maart 2018. Toen is ook een referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Aanbevelingen informateur Otten

Informateur Bert Otten heeft, op uitnodiging van de raad, de afgelopen periode met alle politieke partijen een gesprek gevoerd en hun ideeën geïnventariseerd. Donderdag 19 april presenteerde hij zijn aanbevelingen.

De informateur komt onder andere tot de volgende aanbevelingen: vorm een coalitie van PvdA, VVD en CDA, waarbij iedere partij één wethouder levert; maak, naast een hoofdlijnenakkoord, ook een raadsakkoord – met hierin onderwerpen waarover de gemeenteraad met de samenleving in gesprek wil gaan. Bijvoorbeeld centrum- en dorpsontwikkeling, zorg en ondersteuning, en duurzaamheid.

Daarnaast is er een overzicht gegeven van onderwerpen die de meeste partijen hebben genoemd als punten voor de komende bestuursperiode: vergroten van werkgelegenheid, Heerenveen duurzaam, versterken lokale democratie, doorontwikkeling sociaal domein, vitale dorpen en wijken, lokale lasten, Heerenveen Stad van sport, veiligheid, cultuur, openbare ruimte, schulden/armoede en infrastructuur.

Zie ook

Rapport Informateur Heerenveen 2018 (PDF 731 kB).

Er is aangegeven, dat er  maandag 23 april – tijdens de raadsvergadering – verder over wordt gesproken.

Documenten aangeboden bij de onderhandelingen

Vanuit de gemeentelijke organisatie en burgemeester Tjeerd van der Zwan zijn aan de onderhandelaars belangrijke onderwerpen meegeven, zodat ze deze kunnen gebruiken bij de onderhandelingen.

Memorandum burgemeester (PDF 176 kB)

Memorandum gemeentesecretaris  (PDF 90 kB) met bijlage (PDF 438 kB).

Een groep inwoners heeft de gemeenteraad ook een brief (PDF 52 kB)gestuurd. We delen deze graag.

Definitieve uitslag 23 maart 2018

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing is vastgesteld op vrijdag 23 maart om 10.00 uur in het gemeentehuis.

U leest alle informatie in het boekwerk uitslag verkiezingen gemeenteraad (PDF 822 kB).

zetelverdeling

PvdA 6 zetels

VVD 5 zetels

CDA 5 zetels

FNP 3 zetels

Groenlinks 3 zetels

GB Heerenveen 3 zetels

D66 2 zetels

SP 2 zetels

ChristenUnie 1 zetel

Lijst 9 1 zetel

gekozen kandidaten

Een overzicht van de gekozen kandidaten leest u in gekozen kandidaten verkiezing gemeenteraad 2018 (PDF 59 kB).

Voorkeursstemmen

Betty van der Ven(PvdA, plaats 26) uit Heerenveen en Karst Breeuwsma (CDA, plaats 8) uit Aldeboarn komen met voorkeursstemmen in de nieuwe gemeenteraad.

 

Zie ook het overzicht van alle Totaaluitslag__Stemmen__per_stembureau (PDF 109 kB).