Overzicht

De verkiezingen voor de Gemeenteraad zijn op woensdag 21 maart 2018. Dan wordt ook een referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Voor alle informatie rondom deze verkiezingen en het stemmen, kunt u terecht op www.elkestemtelt.nl en www.kiesraad.nl. Meer over het referendum vindt u op www.referendumwiv2017.nl. Voor een aantal onderwerpen moet u bij de gemeente Heerenveen zijn.

Stemwijzer

Vanaf 5 maart is de stemwijzer online. Aan de hand van 30 stellingen ziet u welke partij het beste bij u past.

Stempas

Stemmen met uw stempas en identiteitsbewijs

Om te stemmen hebt u een stempas nodig. Deze pas ontvangt u via de post uiterlijk zaterdag 3 maart 2018. Ook hebt u een identiteitsbewijs nodig, zoals een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. U mag een identiteitsbewijs gebruiken dat geldig is tot 21 maart 2013 of later.

Geen stempas ontvangen?

U kunt tot dinsdag 20 maart 12.00 uur een nieuwe stempas aanvragen op het gemeentehuis. Controleer of u wel staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Iedereen die op 5 februari 2018 in de gemeente Heerenveen stond ingeschreven, krijgt een stempas thuisgestuurd.

Stempas kwijt?

Dan kunt u tot dinsdag 20 maart 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen op het gemeentehuis. Zoekgeraakte stempas teruggevonden? Dan kunt u die niet gebruiken. Hij is niet meer geldig. U kunt alleen met de nieuwe stempas stemmen.

Kiezerspas

Stemmen met een kiezerspas; u gaat stemmen in een andere gemeente (alleen mogelijk voor het referendum)

Als u zelf voor het referendum in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Een kiezerspas kunt u krijgen door uw stempas voor het referendum vooraf om te ruilen bij de afdeling Publiek. Met uw kiezerspas voor het referendum kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stembureauin Nederland. Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 12.00 uur.
U kunt ook schriftelijk een Kiezerspas aanvragen. Het formulier hiervoor krijgt u bij de afdeling Publiek of kunt u downloaden (PDF 16 kB). De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. Ook dan ruilt u uw stempas in voor een kiezerspas.

Volmacht

Stemmen bij volmacht; iemand anders gaat voor u stemmen

In de gemeente

U mag iemand anders vragen om voor u te stemmen. Daar u drie dingen voor doen:

  • vul de achterkant van de stempas in
  • Zet samen met de andere persoon een handtekening
  • Geef aan die persoon uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort)

Voor het referendum kunt u ook iemand machtigen die niet in de gemeente Heerenveen woont maar wel een stempas voor het referendum heeft ontvangen. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij afdeling Publiek of downloaden (PDF 81 kB). De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Stembureaus

Alle stembureaus zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur
Naam Straat Plaats
Verzorgingscentrum Leppehiem Leppedyk 37 Akkrum
Obs Akkrum De Stringen 1 Akkrum
Lantearne Dringelstrjitte 13 Akkrum
Dorpshuis De Jister Skoallereed 2 Aldeboarn
De Barte Ds Veenweg 10 De Knipe
It Deelshûs Tolvepaed 2 Haskerdijken
Gemeentehuis Crackstraat 2 Heerenveen
Zorgcentrum Mariënbosch Fok 55 Heerenveen
Obs van Maasdijkschool van Beyma thoe Kingmaweg 1 Heerenveen
Gymnastieklokaal De Optimist Barten 11 Heerenveen
Wijkcentrum de As Weegbree 72 Heerenveen
De Rinkelbom Zwanedrift 2 Heerenveen
de Buitenkans Fluessen 8 Heerenveen
Coornhertstate Vogelwijk 20 Heerenveen
Kantine HHC Quick Stick it Hege Stik 11 Heerenveen
MFA De Akkers Veluwelaan 47 Heerenveen
Zorgcentrum Heremastate Heremaweg 4 Heerenveen
Serviceflat Oranjewoud Serviceflat Oranjewoud 1 Heerenveen
Wijkcentrum de Kempenaer Dr Wumkeslaan 4 Heerenveen
Tellepark bewonersruimte ingang A Coehoorn van Scheltingaweg 163 Heerenveen
Sint Jozefschool ingang Commandeurstraat Heerenveen
de Heerenveense school Minckelersstraat 11 Heerenveen
Kantine VV Heerenveen Oranje Nassaulaan 21 Heerenveen
De Spil Schoterplein 27-28 Heerenveen
Meester Duisterhoutschool Domela Nieuwenhuisweg 5 Heerenveen
het Streekcentrum Schoterlandseweg 46 Jubbega
Dorpshuis it Pipegaeltsje Schoterlandseweg 221 Jubbega
De Kompenije Ericalaan 24 A Jubbega
It Trefpunt Schoterlandseweg 74 Mildam
Dorpshuis de Kiekenhof Molenweg 29 Nieuwehorne
MFA Aengwirden It Hiem 3 Tjalleberd

Wilt u weten wat het dichtstbijzijnde stembureau is op 21 maart? Kijk dan even op Stemwegwijzer.nl voor de exacte locatie van het stembureau inclusief een routebeschrijving. De Stemwegwijzer is gemaakt door de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen.

Mobiel stembureau

Op twee plekken komt een mobiel stembureau. De exacte locaties en tijden leest u binnenkort op deze website. Het mobiele stembureau is beperkt toegankelijk.

”Aanplakborden”