Bijlage_memorandum_secretaris_onderhandelingen_2018_def