Glasvezel

Snel internet wordt steeds belangrijker. Uit een inventarisatie van de provincie blijkt dat veel buitengebieden van de gemeente Heerenveen nog een verouderd kopernetwerk hebben. De gemeente Heerenveen vindt het realiseren van snel internet, bijvoorbeeld via glasvezel van groot belang voor de leefbaarheid van het buitengebied. Diverse initiatiefnemers kunnen dit netwerk aanleggen.

De huidige initiatiefnemers

Bouwt u een nieuwbouwwoning? Kijk dan hier voor de mogelijkheden van glasvezel:
Glasvezel in een nieuwbouwwoning | KPN

In gesprek met Digitale Stad

Digitale Stad legt glasvezel aan in het buitengebied en de dorpen van de gemeente Heerenveen. Het gaat om de gebieden ten oosten en ten noorden van Heerenveen. Aannemer Selecta Infratechniek voert de werkzaamheden uit in opdracht van Digitale Stad. De komende tijd wordt het complete glasvezelnetwerk aangelegd en worden alle woningen aangesloten, maar dat levert nog de nodige vragen op. We stellen ze aan Perry Wendel, projectmanager bij Digitale Stad.

Jullie zijn in november begonnen met de aanleg van glasvezel in onze gemeente. Hoe verlopen de werkzaamheden tot nu toe?
De werkzaamheden verlopen voorspoedig. Eerst wordt het gebied ten oosten van Heerenveen aangelegd. Daarna wordt in het gebied ten noorden van Heerenveen begonnen. De aanleg van het hoofdnetwerk langs de openbare weg is in Jubbega en Hoornsterzwaag grotendeels gereed. De verwachting is, dat de graafwerkzaamheden in Nieuwehorne begin april, Oudehorne eind april en Katlijk in juni gestart worden. In de tweede helft van 2021 starten we vervolgens in het gebied “Heerenveen-Noord”. We leggen eerst het hoofdnetwerk aan, vervolgens wordt de glasvezelkabel naar de woningen gelegd en tot slot monteren we de aansluiting in huis af.

We zien ook dat er in het weekend wordt gewerkt. Waarom is dat?
Klopt, wij proberen de doorlooptijd van het project zo kort mogelijk te houden, zodat de bewoners zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van hun glasvezelverbinding. Daarom wordt ook op zaterdagen gewerkt. Het gaat dan wel om werkzaamheden die geen hinder veroorzaken voor de omgeving.

Wordt iedere woning aangesloten op glasvezel?
Ja, alle woningen in het gebied waar Digitale Stad glasvezel aanlegt worden aangesloten op het glasvezel netwerk. Wel moeten de bewoners van een woning toestemming geven voor de plaatsing van het glasvezelaansluitpunt. Waar dit glasvezelaansluitpunt moet komen stemt de glasvezelvoorbereider van Digitale Stad af met de bewoners, meestal is dit de meterkast.

Hoe weet ik als inwoner wanneer mijn woning wordt aangesloten op het netwerk?
Voordat we in een bepaald gebied starten met de aanleg van het hoofdnetwerk krijgen inwoners in dat gebied een envelop met een brief en een folder van ons. De glasvezelvoorbereiders gaan vervolgens zonder afspraak alle adressen langs om met bewoners te kijken waar het glasvezelaansluitpunt afgemonteerd kan worden. Als alle graafwerkzaamheden hebben plaatsgevonden en glasvezel tot aan de gevel van elk huis is aangelegd installeert onze aannemer Selecta Infratechniek op afspraak het glasvezelaansluitpunt. Kort na de installatie kunnen bewoners al gebruik maken van de glasvezelverbinding en stuurt Digitale Stad een e-mail bericht ter bevestiging. Om de bewoners zo goed en tijdig mogelijk te kunnen informeren over de aanleg is het belangrijk om contactinformatie (met name een e-mailadres en een telefoonnummer) te delen met de glasvezelvoorbereider die aan de deur komt.

Jullie komen bij de mensen in huis voor het glasvezelaansluitpunt. Welke maatregelen nemen jullie met betrekking tot corona?
Tijdens de werkzaamheden houden wij ons uiteraard de coronaregels. De glasvezelvoorbereider komt in de woning om samen met de bewoner in kaart brengen waar de kabel de woning binnenkomt en hoe we deze vervolgens afmonteren. Later komt de monteur langs om de aansluiting op deze wijze af te monteren. Wanneer onze collega’s in de woning zijn dragen zij onder andere een mondmasker en houden zij zich aan de anderhalve meter regel.

Moet ik als inwoner ook iets doen om aangesloten te worden? Moet ik mij aanmelden?
Glasvezelvoorbereiders komen bij alle huizen langs om de aanleg van glasvezel af te stemmen. Inwoners in het buitengebied, de zogenoemde witte adressen, moeten zich formeel aanmelden om na installatie van glasvezel ook gebruik te kunnen maken van dit netwerk.

Moeten onze inwoners betalen voor de aansluiting op het glasvezelnetwerk?
De aansluiting op het glasvezelnetwerk is voor alle adressen helemaal gratis. Zowel de adressen in het buitengebied (Heerenveen Wit) als de adressen in de dorpen (Heerenveen Grijs) worden gratis aangesloten. Om gebruik te maken van het glasvezelnetwerk wordt in het buitengebied wel een eenmalige bijdrage gevraagd van € 1.800,00. Bewoners kunnen ook kiezen voor een maandelijkse vastrechtvergoeding van € 12,50. Maken bewoners geen gebruik van de aansluiting? Dan betalen ze niets. De adressen in de dorpen betalen geen eenmalige bijdrage en kunnen direct na oplevering gebruik maken van de aansluiting door een abonnement bij een provider af te sluiten.

Als de bewoner geen abonnement wil afsluiten, wordt de woning dan wel aangesloten?
Bewoners van een woning zijn niet verplicht om gebruik te maken van het glasvezelnetwerk dat Digitale Stad aanlegt. Ook is er vrije keuze in providers op het glasvezelnetwerk en kan men het abonnement nemen dat bij hen past. Wij adviseren iedereen wel om de woning aan te sluiten op glasvezel, omdat de aansluiting zelf gratis is. Overigens is de prijs van een glasvezelabonnement in de meeste gevallen vergelijkbaar met het huidige internet- en tv-abonnement.

Ik heb mij in het verleden al aangemeld bij Kabelnoord. Waarom komt Digitale Stad nu glasvezel aanleggen?
Kabelnoord heeft zich teruggetrokken uit de gemeente Heerenveen als aanbieder van een glasvezelnetwerk. Wij, Digitale Stad, hebben nu afspraken met de gemeente gemaakt om het buitengebied en de dorpen ten oosten en noorden van Heerenveen aan te sluiten op ons glasvezelnetwerk. Digitale Stad legt overal gratis een glasvezelaansluiting aan en mensen hoeven zich niet – zoals bij Kabelnoord – vooraf voor op te geven. Onze glasvezelvoorbereider komt langs bij de woning en overlegt met de bewoner waar de aansluiting wordt gemonteerd.
Inwoners in het buitengebied, de zogenoemde witte adressen, moeten zich vervolgens wel opnieuw aanmelden bij Digitale Stad om na de aanleg ook gebruik te kunnen maken van de aansluiting. Bewoners kunnen zich aanmelden op www.digitale-stad.nl/heerenveen.

In het centrum van Heerenveen is KPN NetwerkNL bezig met de aanleg van glasvezel. Is er een samenwerking tussen KPN NetwerkNL en Digitale Stad?
Ja, Digitale Stad en KPN NetwerkNL werken nauw samen maar zijn op zichzelf staande bedrijven die op eigen initiatief glasvezel uitrollen in Nederland. Digitale Stad richt zich vooral op buitengebieden en dorpskernen waarbij KPN NetwerkNL zich juist richt op uitrol van glasvezel in steden.

Als ik vragen heb over de uitvoering of de kwaliteit van de uitvoering, waar kan ik dan naartoe?
Indien er klachten zijn over de aanleg van glasvezel kan men contact opnemen met Digitale Stad. Digitale Stad beoordeelt vervolgens in afstemming met de aannemer en de bewoner hoe de klacht of schade verholpen kan worden. De aannemer (Selecta Infratechniek) werkt met geavanceerde apparatuur en gekwalificeerd persoon waardoor schade aan tuinen en bestrating beperkt is.

Als ik nog specifieke vragen heb over aanleg van glasvezel, waar kan ik dan aanvullende informatie vinden?
Op de website  Digitale stad zijn de meeste antwoorden te vinden onder veel gestelde vragen (FAQ). Indien u niet de gewenste informatie kunnen vinden op de website dan kan men op onze contactpagina een vraag insturen. Men kan ook op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact opnemen met de klantenservice. Digitale Stad is bereikbaar via e-mail adres info@digitale-stad.nl en telefonisch op nummer 0850 711 944.