Herinrichting van het Breedpad(-West) en renovatie van de kademuur

De aanleiding voor de renovatie van de kademuur is dat het grond kerende scherm onder de keermuur op meerdere plekken stuk is. Hierdoor spoelt de grond weg waardoor er gaten in de parkeerstrook ontstaan. Om dezelfde reden is ook de kademuur aan de oostkant van het Breedpad is vervangen. Met het aanbrengen van een nieuw grond kerend scherm wordt ook de gemetselde muur vervangen gelijkend aan het oostelijke deel. Na de renovatie van de kade wordt de straat opnieuw ingericht.

Korte terugblik

Eind 2022 hebben we het voorlopige ontwerp met u gedeeld. Vanwege de vele vragen over de werkzaamheden heeft u op 12 januari een bewonersavond kunnen bijwonen waarin aanvullende uitleg is gegeven op het ontwerp en de werkzaamheden aan de damwand. Rechtsboven op deze pagina kunt u het verslag en de presentatie teruglezen. Onderaan deze pagina vindt u tegels met informatie per onderwerp en antwoord op veel gestelde vragen.

Het plan

Damwand
Achter de kademuur zit een zogenaamd ‘grond kerend scherm’. Dit scherm voorkomt dat de grond onder het Breedpad wegspoelt en in de vaart terechtkomt. Door een nieuw scherm te plaatsen, in de vorm van een houten damwand, werkt het grond kerende scherm weer zoals het hoort. Hiermee voorkomen we dat er gaten ontstaan in de parkeerplaatsen.

Straat
Nadat de damwand weer in goede staat is, kunnen we aan de slag met het Breedpad zelf. Zo heeft u straks weer een nette straat, met voldoende parkeergelegenheid, mooie bomen en ander groen. We geven de straat het uiterlijk van een 30 km/h-zone, met goede Led-verlichting en stoepen. Daarnaast is het Breedpad onderdeel van de ‘primaire waterkering’ van Wetterskip Fryslân. Door de stoep hoog genoeg te maken bent u en de achterliggende buurt ook veilig bij (extreem) hoge waterstanden die eens in de honderd jaar voorkomen.

Bekijk het ontwerp
Bekijk het Ontwerp Breedpad (PDF 2 MB)

Stel uw vragen
Na het lezen van deze informatie heeft u misschien nog vragen. Die kunt u stellen aan Joan van der Weg of Eeuwe de Vries op telefoonnummer 14 0513 of via het mailadres breedpad@heerenveen.nl.