De gemeente Heerenveen wil de Meyerweg door De Knipe verkeersveiliger maken. Onder andere worden een aantal gebieden als ‘shared space’ ingericht. Ook wordt de weg op verschillende plekken versmald. Op deze manier wordt de weg veiliger én het dorpse karakter verder versterkt. Het plan is in overleg met de verkeerswerkgroep van het Plaatselijk Belang tot stand gekomen. Onlangs heeft de aanbesteding van het werk plaatsgevonden. Aannemer KWS Infra bv gaat het werk uitvoeren.

Meyerweg

Wat gaan we doen op de Meyerweg

We zijn begonnen op de Meyerweg met de werkzaamheden. De meeste werkzaamheden vinden plaats terwijl de weg open is voor het verkeer. Er komen nieuwe voetpaden, parkeerplaatsen en inritten. Daarnaast krijgt de weg tussen de Woudsterweg en bakkerij Boonstra aan beide kanten een rode fietsstrook. Tussen bakkerij Boonstra en Het Sluske wordt de weg smaller aangelegd.

We gaan daarnaast vier pleinen aanleggen in de weg:

 • Vanaf week 35: Brongergea
 • Vanaf week 38: Het Sluske
 • Vanaf week 44: Tramweg
 • Vanaf week 48: Woudsterweg

Tot slot wordt overal het asfalt vervangen. Tijdens de werkzaamheden worden trillingsmeters ingezet.

Wat betekent dit voor u

Het is nodig de Meyerweg volledig af te sluiten tussen 6 en 26 augustus van 7.00 tot 18.00 uur.
Dit betekent dat tussen 7.00 en 18.00 uur:

 • Bewoners van de Meyerweg de auto wel op de inrit mogen parkeren, maar met de auto niet het erf af kunnen.
 • Bewoners van de Meyerweg de auto buiten het afgesloten werkvak moeten parkeren en te voet naar huis kunnen.
 • Bewoners van de Hellingbaas en De Skipper via De Skipper de woonwijk kunnen verlaten, en vervolgens via Het Sluske en de Lang’ein de weg kunnen vervolgen.
 • Tussen 18.00 en 7.00 uur is de Meyerweg wel toegankelijk.
 • Bermen en trottoirs zijn normaal bereikbaar.

Tijdens 6 en 26 augustus is er een omleidingsroute ingesteld voor al het verkeer. Deze wordt ter plekke met borden aangegeven. Op de achterkant van deze brief informeren wij u uitgebreider over de omleidingsroute.

Ook de bus rijdt tussen 6 en 26 augustus niet over de Meyerweg. De bushaltes in De Knipe vervallen. Er wordt een tijdelijke bushalte ingericht bij de kruising Het Meer – Veensluis. In de weken 38 tot en met 43 vervalt de bushalte bij Het Sluske. Tractorverkeer kan in overleg ter plekke in principe langs de werkzaamheden. Bel hiervoor met KWS.

Buiten de stremming tussen 6 en 26 augustus is een halve baan van de Meyerweg open voor het verkeer. U kunt dan in principe bij uw woning komen. Behalve wanneer KWS voor uw woning aan het werk is.

Ds. Veenweg

Wat gaan we doen op de Ds. Veenweg

De noordzijde van de Ds. Veenweg wordt totaal vervangen. We starten vanaf week 32 tot en met week 37.
In eerste instantie zou hier rood asfalt komen met print zodat het lijkt alsof er klinkers in lagen. Echter, het aanbrengen van deze print zorgt voor teveel trillingen. Daarom komt hier nu asfalt met aan beide kanten een rode fietsstrook.
We starten met de weg vanaf Het Sluske tot de Overkluizing. Zodra de weg klaar is, wordt de Overkluizing aangepast. Ook gaan we dan onderhoud uitvoeren aan de bruggen.

Wat betekent dit voor u

 • Het is nodig de noordzijde van de Ds. Veenweg volledig af te sluiten in de weken 32 tot en met 37.
  Bewoners aan de Ds. Veenweg kunnen de auto parkeren aan de zuidzijde en vervolgens te voet naar de woningen.

Nij Brongergea

Gezamenlijk nieuw plan Meyerweg rond ‘Nij Brongergea’

In De Knipe hebben de bewoners van de Meyerweg rond ‘Nij Brongergea’ gezamenlijk een alternatief plan getekend voor de inrichting van het shared space-gebied. Dit is gebeurd in goed overleg met de gemeente Heerenveen, die heeft ingestemd met dit nieuwe plan. In de nieuwe situatie is rekening gehouden met de belangen van alle aanwonenden van dat deel van de Meyerweg.

Voor het oorspronkelijke plan waren stroken grond nodig. Bewoners en de gemeente verschillen van mening over het eigendom van deze grond. Nu zijn de stroken buiten het in te richten gebied gelaten. Door deze gezamenlijke oplossing zal de herinrichting door aannemer KWS geen vertraging oplopen.

Planning

 • Week 25    Starthandeling werkzaamheden, start voorbereiding, inrichting werkterrein (verkeersmaatregelen)
 • Week 26    Start van de werkzaamheden vanaf de Woudsterweg, we werken richting ‘It  Sluske’.
  Werkzaamheden beginnen eerst zonder afsluiting van de weg.
  We werken aan de zijkanten van de weg. We passen halve baan afzettingen toe.
 • Bouwvakantie van 6 Augustus – 26 augustus (Stremming week 32,33 en 34)
  De Meyerweg en Ds. Veenweg worden afgesloten, verkeer wordt omgeleid. We werken aan de hele rijbaan.
  Parkeren op rijbaan is in deze periode niet mogelijk!
  Fietsers en voetgangers kunnen over de nieuwe of bestaande trottoirs.
  De woningen zijn bereikbaar, maar er is verkeershinder.
  Bij calamiteiten verlenen we nood- en hulpdiensten altijd toegang!
  Openbaar vervoer ‘rijdt om’ gedurende drie weken.
 • Week 32 tot en met week 37
  De Ds. Veenweg is afgesloten en wordt heringericht.
 • Na 26 augustus  Werkzaamheden vinden plaats zonder afsluiting van de weg.
 • Eind 2018  Werkzaamheden zijn gereed.

De planning kan tijdens de werkzaamheden nog veranderen. In de planning per week ziet u in welke week we naar verwachting waar aan het werk zijn.

Downloads

Over de herinrichting

Planning Herinrichting Meyerweg De Knipe (PDF 223 kB)

Situatietekening Herinrichting Meyerweg 1 situatie (PDF 786 kB)

Situatietekening Herinrichting Meyerweg 2 situatie (PDF 717 kB)

Situatietekening Herinrichting Meyerweg 3 situatie (PDF 504 kB)

Situatietekening Herinrichting Meyerweg 4 situatie (PDF 664 kB)

Over de omleiding

Omleidingsroute De Knipe Meyerweg (PDF 1 MB)

Omleidingsroute De Knipe regio (PDF 2 MB)

Omleidingsroute De Knipe regio 2 (PDF 4 MB)

Stremmingsbericht Arriva lijn 20 en 21 tijdens afzetting Meyerweg De Knipe (PDF 333 kB)