In 15 stappen naar een nieuwe burgemeester

schematische weergave in 15 stappen naar een nieuwe burgemeester
In dit schema staan de 15 stappen naar een nieuwe burgemeester. De teksten uit dit schema staan hieronder.
 1. Instellen vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie wordt ingesteld door de gemeenteraad in de raadsvergadering van 26 januari 2023.
 2. Inwoners consultatie. In een inwonersconsultatie vraagt de vertrouwenscommissie om de mening van de inwoners van de gemeente over de ‘ideale’ burgemeester. Dit gebeurt tussen 26 januari en 6 februari. De resultaten hiervan worden gepubliceerd op de website..
 3. Profiel maken en vaststellen. De vertrouwenscommissie stelt een profiel op van de ‘ideale’ burgemeester voor Heerenveen. Het profiel wordt door de gemeenteraad vastgesteld in de raadsvergadering van 6 maart 2023.
 4. Profiel naar commissaris van de Koning. De gemeenteraad bespreekt in de raadsvergadering van 6 maart 2023 het profiel met de commissaris van de Koning.
 5. Openstellen vacature. Op advies van de commissaris van de Koning stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature open.
 6. Solliciteren kandidaten. De sollicitanten schrijven brieven. De brieven worden gestuurd aan de commissaris van de Koning.
 7. Selectie kandidaten. De commissaris van de Koning vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten. En selecteert kandidaten die in zijn of haar ogen benoembaar zijn. De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie over de selectie en daarna wordt de uiteindelijke selectie vastgesteld door de commissaris van de Koning.
 8. Sollicitatiegesprekken. De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten.
 9. Advies aan gemeenteraad. De vertrouwenscommissie brengt advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie in een besloten raadsvergadering. De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de 2 beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden.
 10. Aanbeveling voor nieuwe burgemeester. In een openbare raadsvergadering wordt de naam van de eerst aanbevolen kandidaat openbaar gemaakt en wordt verantwoording afgelegd over het gevolgde proces.
 11. Aanbeveling naar minister van BZK. De aanbeveling wordt met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd.
 12. Voordracht voor benoeming. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor aan de Koning.
 13. Voordracht in ministerraad. De voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt besproken in de ministerraad omdat de gemeente Heerenveen meer dan 50.000 inwoners heeft.
 14. Koning benoemt burgemeester. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. Dit wordt bekend gemaakt met een persbericht.
 15. Burgemeester beëdigd. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente Heerenveen in een openbare raadsvergadering.

Zie ook

in 15 stappen naar een nieuwe burgemeester van Heerenveen (Infographic) (PDF 672 kB)