Informatiebijeenkomsten ontwerp Omgevingsvisie 2 en 3 maart 2021

Bijeenkomst 2 maart 2021

In maart werden er twee informatiebijeenkomsten georganiseerd om de ontwerp-Omgevingsvisie verder toe te lichten. Op dinsdag 2 maart 2021 organiseerden we een digitale informatieavond voor inwoners. Tijdens deze avond werd meer verteld over wat er in de Omgevingsvisie staat. Daarnaast werden er vragen gesteld aan drie inwoners uit de gemeente Heerenveen. Wat vinden zij van het resultaat dat er nu ligt?
Onze gasten waren:
Berend Mulder – Melkveehouder en bestuurslid plaatselijk belang Nieuwbrug en Haskerdijken
Akke Jagersma – Makelaar en inwoner van Heerenveen
Wilmer Porte – Milieuadviseur, inwoner van Heerenveen en betrokken bij het verenigingsleven in Nieuwehorne.
U kunt de informatieavond kunt u hier terugkijken.

Bijeenkomst 3 maart 2021

Op woensdag 3 maart 2021 was er een digitale informatiemiddag voor bedrijven, instellingen, organisaties en andere professionals. Tijdens deze middag is er meer verteld over wat er in de Omgevingsvisie staat. Daarnaast werden er vragen gesteld aan drie inwoners uit de gemeente Heerenveen.
Wat vinden zij van het resultaat dat er nu ligt?

Onze gasten waren:
Wilco Jan Aardema – Voorzitter ondernemersverenigingen OKH
Daan Bultje– Directeur Healthy Ageing Network Noord-Nederland
Piet Dijkstra – Onafhankelijk voorzitter Stuurgroep Aldeboarn- de Deelen

U kunt de informatieavond kunt u hier terugkijken.