MijnOverheid

MijnOverheid biedt u toegang tot uw post, uw persoonlijke gegevens en uw lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en ook de gemeente Heerenveen. U kunt via MijnOverheid bijvoorbeeld een herinnering krijgen als uw rijbewijs bijna is verlopen, controleren hoe u bij de gemeente geregistreerd staat of uw aanslag gemeentelijke belastingen nazien. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. En u logt gemakkelijk in met uw DigiD.

Aanslag gemeentelijke belastingen

De gemeente Heerenveen plaatst de berichten over uw gemeentelijke aanslagen in de berichtenbox van MijnOverheid. U was gewend de aanslagen voor gemeentelijke belastingen zoals de OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en diftar op papier te ontvangen. Vanaf nu kunt u uw belastingzaken alleen nog maar digitaal doen tenzij u aangeeft dit anders te willen.

Vraag en antwoord

Hoe kan ik gebruik maken van MijnOverheid?

U moet een DigiD hebben. Hebt u nog geen DigiD ga dan naar www.digid.nl om deze aan te vragen. Vervolgens gaat u naar www.mijn.overheid.nl. En klikt u op Activeer uw MijnOverheid account.

Welke informatie is te vinden op MijnOverheid?

MijnOverheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken. U kunt hier zien hoe u bent geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden over uw zaken met de overheid. Hier vindt u dus niet alleen informatie van de gemeente Heerenveen maar ook bijvoorbeeld van de Sociale Verzekeringsbank. Handig als u bijvoorbeeld een pensioen of kinderbijslag ontvangt.

Waarom gebruikt de gemeente MijnOverheid?

Nederland digitaliseert in hoog tempo. Ook de overheid biedt meer en meer diensten digitaal aan. In bijna ieder huishouden staat een computer met internetverbinding. Door diensten digitaal aan te bieden, kunt u informatie ontvangen die persoonlijk voor u bedoeld is. Net als de belastingdienst gaat de gemeente Heerenveen inzetten op digitale dienstverlening. Het belangrijkste verschil met de belastingdienst is dat als u geen digitale versie kunt of wilt ontvangen, u een papieren versie kunt blijven ontvangen. U moet daarvoor wel contact opnemen met de gemeente bel ons tijdens kantoortijden op 14 0513