Niet eens met horecaverbod - Gemeente Heerenveen

Niet eens met horecaverbod

Bent u het niet eens met het opgelegde horecaverbod? Dan kunt u een klacht indienen tegen het horecaverbod dat aan u is uitgereikt. Uw klacht wordt door een klachtencommissie behandeld. Het indienen van een klacht betekent niet dat het verbod is opgeheven.

Waar dien ik een klacht in na een lokaal horecaverbod?

U stuurt binnen 14 dagen nadat het lokaal horecaverbod is uitgereikt, een aangetekende brief naar de betreffende horecagelegenheid.

Waar dien ik een klacht in na een collectief horecaverbod?

U stuurt binnen 14 dagen nadat het collectief horecaverbod is uitgereikt, een aangetekende brief naar:
de Koninklijke Horeca Nederland, regio Fryslân.
Eewal 50-52
8911 GT LEEUWARDEN