Nieuwe burgemeester

De burgemeester is het boegbeeld en het gezicht van de gemeente voor inwoners. De gemeente Heerenveen zoekt een nieuwe burgemeester, omdat burgemeester Tjeerd van der Zwan per 1 oktober gaat stoppen. We vragen inwoners en ondernemers van de gemeente Heerenveen om mee te denken over het profiel voor de vacature: wat voor type burgemeester vinden zij bij onze gemeente passen? En over welke eigenschappen moet zij of hij beschikken?

Voortgang

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang van de zoektocht naar de nieuwe burgemeester. De datum bij elke fase is de (te verwachten) einddatum. In de loop van de tijd wordt deze informatie aangevuld. Het is de bedoeling dat Heerenveen in oktober een nieuwe burgemeester heeft. De datum hiervoor ligt nog niet vast.

In onderstaande tijdlijn leest u de stappen. Via onderstaande tegels vindt u meer informatie over de procedure, het profiel en informatie over de gemeente Heerenveen.

27 jan 2023

Meedenken over het profiel

27 januari tot en met 5 februari 2023

Het vinden van een geschikte kandidaat begint bij een profielschets. Inwoners en ondernemers konden via een vragenlijst aangeven welke eigenschappen belangrijk zijn voor de nieuwe burgemeester.

06 mrt 2023

Raadsvergadering: bespreken en vaststellen profielschets

De vertrouwenscommissie stelt, met de ontvangen input, een profiel op van de ‘ideale’ burgemeester voor Heerenveen. Het profiel is door de gemeenteraad vastgesteld in de raadsvergadering van 6 maart 2023. In deze raadsvergadering bespreekt de gemeenteraad het profiel met de commissaris van de Koning, drs. A.A.M. Brok. De commissaris van de Koning neemt het profiel dan in ontvangst.

Profielschets Burgemeester Heerenveen (PDF 2 MB)

Profylskets Boargemaster gemeente It Hearrenfean (PDF 4 MB)

Kindertekeningen profielschets burgemeester (PDF 11 MB)

Vergadering terugkijken? Zie iBabs Online

Op advies van de commissaris van de Koning stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vervolgens de vacature open. Vanaf dit moment is het proces geheim om de sollicitanten te beschermen.

06 mrt 2023

Resultaten profiel nieuwe burgemeester

De resultaten van de vragenlijsten over het profiel zijn bekend.

Ruim 750 personen hebben aangegeven wat zij belangrijke eigenschappen voor een nieuwe burgemeester vinden.

Zie Rapportage MijnBurgemeester Heerenven (PDF 539 kB) leest in het Fries Undersyksrapportaazje-MijnBurgemeester-It-Hearrenfean (PDF 1 MB)

of bekijk alle reacties in Rapportage – Bijlage antwoorden open vragen – consultatie MijnBurgemeester Heerenveen (PDF 298 kB)

13 mrt 2023

Openstellen vacature burgemeester

De vacature voor de burgemeester van Heerenveen wordt opengesteld via Burgemeestersaangelegenheden | Fryslan

25 apr 2023

Sluitingstermijn vacature burgemeester

Sollicitanten voor de burgemeesterspost konden reageren tot 3 april. De sollicitatieprocedure voor de burgemeesterspost van de gemeente Heerenveen heeft elf sollicitanten opgeleverd.
Persbericht “Elf sollicitanten voor burgemeesterschap gemeente Heerenveen” (PDF 73 kB)

25 apr 2023

Vervolg sollicitatieprocedure

De vertrouwenscommissie voert gesprekken met sollicitanten. Bij een openbare raadsvergadering in juni wordt bekend gemaakt wie er door de gemeenteraad wordt aanbevolen als nieuwe burgemeester van Heerenveen.

29 jun 2023

Raadsvergadering aanbeveling nieuwe burgemeester

Op donderdag 29 juni 2023 maakt de gemeenteraad in een raadsvergadering bekend wie als nieuwe burgemeester wordt voorgedragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Na de vergadering
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt de kandidaat voor benoeming voor aan de Koning. Naar verwachting wordt de nieuwe burgemeester beëdigd door de commissaris van de Koning op 2 oktober 2023.

29 jun 2023

Aanbeveling nieuwe burgemeester Heerenveen

De gemeenteraad van Heerenveen beveelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan om mevrouw mr. Avine Fokkens voor te dragen als burgemeester van de gemeente Heerenveen. Dat is de uitkomst van de besloten raadsvergadering van 29 juni. Lees meer over Avine Fokkens en de procedure in het nieuwsbericht.

02 okt 2023

Installatiebijeenkomst nieuwe burgemeester

Op 2 oktober 2023 wordt mevrouw Avine Fokkens-Kelder geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Heerenveen. Iedereen is van harte welkom om bij de installatie aanwezig te zijn. Deze bijzondere raadsvergadering en de daarop volgende welkomstreceptie vinden plaats in de raadszaal van het gemeetehuis, om 19.30 uur.

De agenda van het programma staat op iBabs Online