Nieuwe burgemeester

De burgemeester is het boegbeeld en het gezicht van de gemeente voor inwoners. De gemeente Heerenveen zoekt een nieuwe burgemeester, omdat burgemeester Tjeerd van der Zwan per 1 oktober gaat stoppen. We vragen inwoners en ondernemers van de gemeente Heerenveen om mee te denken over het profiel voor de vacature: wat voor type burgemeester vinden zij bij onze gemeente passen? En over welke eigenschappen moet zij of hij beschikken?

Voortgang

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang van de zoektocht naar de nieuwe burgemeester. De datum bij elke fase is de (te verwachten) einddatum. In de loop van de tijd wordt deze informatie aangevuld. Het is de bedoeling dat Heerenveen in oktober een nieuwe burgemeester heeft. De datum hiervoor ligt nog niet vast.

In onderstaande tijdlijn leest u de stappen. Via onderstaande tegels vindt u meer informatie over de procedure, het profiel en informatie over de gemeente Heerenveen.

Meedenken over het profiel

27 januari 2023

27 januari tot en met 5 februari 2023

Het vinden van een geschikte kandidaat begint bij een profielschets. Inwoners en ondernemers konden via een vragenlijst aangeven welke eigenschappen belangrijk zijn voor de nieuwe burgemeester.

Resultaten profiel nieuwe burgemeester

6 maart 2023

De resultaten van de vragenlijsten over het profiel zijn bekend.

Ruim 750 personen hebben aangegeven wat zij belangrijke eigenschappen voor een nieuwe burgemeester vinden.

Zie Rapportage MijnBurgemeester Heerenveen (PDF 539 kB), leest in het Fries Undersyksrapportaazje MijnBurgemeester It Hearrenfean of bekijk alle reacties in Rapportage – Bijlage antwoorden open vragen – consultatie MijnBurgemeester Heerenveen (PDF 298 kB)

 

Raadsvergadering: bespreken en vaststellen profielschets – 6 maart 2023

6 maart 2023

De vertrouwenscommissie stelt, met de ontvangen input, een profiel op van de ‘ideale’ burgemeester voor Heerenveen. Het profiel is door de gemeenteraad vastgesteld in de raadsvergadering van 6 maart 2023. In deze raadsvergadering bespreekt de gemeenteraad het profiel met de commissaris van de Koning, drs. A.A.M. Brok. De commissaris van de Koning neemt het profiel dan in ontvangst.

Profielschets Burgemeester Heerenveen (PDF 2 MB)

Profylskets Boargemaster gemeente It Hearrenfean (PDF 4 MB)

Kindertekeningen profielschets burgemeester (PDF 11 MB)

 

Vergadering terugkijken? Zie iBabs Online

Op advies van de commissaris van de Koning stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vervolgens de vacature open. Vanaf dit moment is het proces geheim om de sollicitanten te beschermen.

Openstellen vacature burgemeester – 13 maart 2023

13 maart 2023

De vacature voor de burgemeester van Heerenveen wordt opengesteld via Burgemeestersaangelegenheden | Fryslan

Sluitingstermijn vacature burgemeester

3 april 2023

Geïnteresseerde kandidaten kunnen reageren tot 3 april.

Vervolg sollicitatieprocedure

3 april 2023

De Commissaris van de Koning voert gesprekken met een aantal kandidaten.