Op deze pagina vindt u informatie over de ontwikkelingen omtrent de plaatsing van tijdelijke noodlokalen bij school De Buitenkans.

Plaatsing noodlokalen

Het leerlingenaantal van basisschool De Buitenkans blijft groeien. Dit heeft gevolgen voor de toekomstige huisvesting. De gemeente besluit later dit jaar over permanente uitbreiding van De Buitenkans voor de langere termijn. Voor de korte termijn is het noodzakelijk dat er tijdelijke lokalen geplaatst worden. Om zo alle leerlingen van de basisschool en kinderen van de kinderopvang een goede plek te kunnen bieden vanaf volgend schooljaar.

Updates grond- en graafwerkzaamheden

20 mei

Er worden enkele werkzaamheden uitgevoerd om een stroomkast te plaatsen. Deze stroomkast is nodig om op een later moment bij netbeheerder Liander de aansluitingen voor gas en elektriciteit aan te kunnen vragen. De grondwerkzaamheden voor het plaatsen van de noodlokalen starten zoals eerder gecommuniceerd naar verwachting eind juni.

12 mei - Besluit over locatie noodlokalen


Tijdens de collegevergadering op dinsdag 3 mei heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de noodlokalen bij De Buitenkans te plaatsen aan de zuidkant van de school. Dit is aan de zijde van de Fluessen.

De gemeente realiseert zich goed dat voor sommige belanghebbenden dit besluit een teleurstelling zal zijn. Rondom het plaatsen van de noodlokalen bij de Buitenkans spelen veel verschillende belangen een rol. In zo’n situatie is het heel lastig om een besluit te nemen waar iedereen tevreden mee is. Het college van burgemeester en wethouders heeft zo zorgvuldig mogelijk een afgewogen besluit genomen, op basis van het ingebrachte collegeadvies. Dit collegeadvies bevat informatie over de situatie van De Buitenkans en de noodzaak van het plaatsen van noodlokalen bij de school. Ook een locatieadvies met bijbehorende argumenten, risico’s en kanttekeningen is onderdeel van dit collegeadvies. Hier zijn ook alle voor- en nadelen van de mogelijke locaties aan toegevoegd, net als alle reacties en overige inbreng die van belanghebbenden zijn ontvangen. U kunt alle documenten die horen bij de besluitvorming hieronder terugvinden.

Collegeadvies (PDF 2 MB)

Bijlage – Overzicht locaties (PDF 1 MB)

Bijlage – Inzendingen website (PDF 99 kB)

Bijlage – Reacties via de mail (PDF 523 kB)

Informerende raadsbrief – extra middelen Buitenkans(PDF 277 kB)

Hoe nu verder?

Zodra de leverancier meer inzicht heeft in de planning voor het plaatsen van de noodlokalen, zal de bouwvergunning aangevraagd worden. De verwachting is dat eind juni gestart wordt met de grondwerkzaamheden en de noodlokalen half juli geplaatst worden. Op deze pagina worden hierover updates geplaatst.

21 april – Stand van zaken en verdere planning


Alle reacties en overige inbreng worden meegenomen in een collegeadvies. Dit advies wordt – zoals het nu lijkt – besproken tijdens de collegevergadering op dinsdag 3 mei door het college van burgemeester en wethouders. Zij nemen een besluit over de locatie van de noodlokalen bij De Buitenkans. Op donderdag 12 mei wordt de uitkomst van dit collegeadvies openbaar gemaakt. Wij zullen hier ook op deze pagina over informeren.

Let op: hoeveel voorkeuren elke locatieoptie heeft gekregen is niet doorslaggevend. Voorkeuren worden meegenomen als een advies richting het college. Zodat zij op basis van alle inbreng een goed besluit kunnen nemen.

13 april – informatiebijeenkomst


Tijdens de informatiebijeenkomst op 13 april zijn direct omwonenden geïnformeerd over de verschillende locatieopties voor het plaatsen van de noodlokalen bij De Buitenkans. Hieronder staan afbeeldingen van de verschillende opties die tijdens de bijeenkomst zijn gepresenteerd en besproken. U kunt hier ook de volledige presentatie (PDF 2 MB) bekijken. Omwonenden en de gemeente zijn met elkaar in gesprek gegaan over de verschillende locatieopties. Tot 21 april was het mogelijk om ook digitaal een reactie in te brengen. De uitkomsten hiervan worden als adviezen meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders. Zodat zij een afgewogen besluit kunnen nemen over de locatie van de noodlokalen bij De Buitenkans.