Centrumvisie Jubbega

Jubbega vaartIn 2019 hebben Plaatselijk Belang Jubbega – Hoornsterzwaag, de ondernemersvereniging HNI én gemeente besloten om samen te werken aan een opwaardering van het centrum van Jubbega. Voor inwoners, ondernemers en de gemeente is het van belang om centrum van Jubbega vitaal en leefbaar te houden. Met elkaar werken we toe naar een gedragen plan om het centrum van Jubbega mooier te maken.

Stand van zaken

Het Het centrumplan voor Jubbega is klaar. (PDF 28 MB). Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag en Ondernemersvereniging HNI hebben samen met de gemeente en bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers een plan gemaakt voor het centrum. Zo blijft Jubbega een fijne plek om te leven, te werken, te ontmoeten en te bezoeken: nu en in de toekomst.

Informatieavond: woensdagavond 14 december 20.00 in De Kompenije

Het definitieve plan voor de herinrichting van Jubbega Centrum is bijna klaar. De laatste details worden of zijn inmiddels besproken met een aantal betrokken omwonenden en bedrijven. Daarna kan het kernteam van vertegenwoordigers van Jubbega en de gemeente een klap geven op het definitieve ontwerp. Met dit ontwerp wordt de aanbesteding ingezet. Voordat het echt zover is organiseert Plaatselijk belang, HNI en de gemeente een bijeenkomst waar het hele plan met alle details nog eens wordt uitgelegd.

Bekijk de film waar de centrumplannen worden toegelicht.

YouTube video

Zie ook Nieuwsbrief Plaatselijk belang Jubbega met uitnodiging 14 december 2022 (PDF 2 MB) (PDF 2 MB)

Keuzes gemaakt door het dorp

Met het dorp zijn keuzes gemaakt in de prioritering omdat er op dit moment onvoldoende geld beschikbaar is om alle onderdelen uit de centrumvisie in één keer uit te voeren. Zo worden de wegen in het centrumgebied aangepakt en de waterbeleving vergroot door het verfraaien van de Compagnonsvaart. Ook is er geld voor het realiseren van duidelijke entrees en het opknappen van de brug op de P.W. Janssenweg. Daarnaast ontstaat er ruimte om elkaar te ontmoeten op de terrassen bij de overkluizing en op diverse zitplekjes in het centrum. Tot slot wordt de overkluizing, het hart van het centrum, aangepakt. De overkluizing vormt de verbinding met duidelijke zichtlijnen van en naar de Kompenije. Hiermee wordt het centrum meer één geheel en doet de Kompenije daar goed in mee. De overige investeringen zijn uitgesteld in afwachting van aanvullende financiële middelen op lange termijn (periode na 2026).

De gemeenteraad besluit in september over de centrumvisie en het hierboven beschreven investeringsvoorstel.

YouTube video

Bewonersbijeenkomst 19 mei

Op woensdag 19 mei gingen we in gesprek om de verschillende onderdelen van het centrumplan te prioriteren. Hoewel er veel geld beschikbaar is, is het niet genoeg om alle plannen te realiseren. Welke onderdelen in het plan hebben volgens u meer prioriteit dan andere? Waar moet in de komende jaren in ieder geval in geïnvesteerd worden? U kunt de uitzending nakijken.

Resultaten Mentimeter

De uitslag geeft een indicatie voor de kerngroep om tot een verdeling van de beschikbare middelen te komen. De resultaten leest u op de pagina resultaten Centrumvisie Jubbega.

Centrumplannen Jubbega


In het filmpje worden enkele onderdelen uit de centrumvisie toegelicht. Hieronder geven we een totaaloverzicht van de onderdelen.

Hier ziet u een visualisatie van de mogelijke inrichting, zie het onderdeel overkluizing voor een toelichting, inclusief optie 2.optie 1 centrumplan Jubbega

Herinrichting / herstraten bestaande wegen

 

Vaststaand onderdeel van de plannen is het herstraten en aanpassen van de Jelle van Damweg, Bremsingel en P.W. Janssenweg. Het gaat dan om het vernieuwen van het groen, opnieuw straten en (in sommige gevallen) aanbrengen van nieuwe bestrating of asfaltprint.

Inrichting terrein MFC Kompenije

 

Afhankelijk van de inrichting van de overkluizing kan er behoefte ontstaan aan een plek om evenementen te organiseren die nu nog op de overkluizing plaatsvinden. Met enkele aanpassingen op het Kompenije terrein kunnen evenementen daar plaatsvinden.

Steeg parkeerterrein – Jelle van Damweg

 

Tussen het parkeerterrein en de Jelle van Damweg is een privé steeg gelegen die kan dienen als verbindingsroute. Om de vindbaarheid van de steeg te vergroten kan in de bestrating bijvoorbeeld een loper gecreëerd worden. Ook kunnen de wanden van de stegen (de gevels) aantrekkelijk gemaakt worden. Doel is meer mensen op het parkeerterrein te laten parkeren, om de parkeerdruk op de Jelle van Damweg en de overkluizing te ontlasten.

Entree parkeerterrein

 

De entree richting het parkeerterrein van de Coöp aan de P.W. Janssenweg is weinig uitnodigend. Dit kan anders door het hekwerk iets naar achteren te verplaatsen en de toegangsweg aan weerszijden te voorzien van een groene inrichting. Juist ook voor bezoekers die minder bekend zijn in Jubbega.

Herinrichting Jelle van Damweg (eenrichtingsverkeer)

 

In de plannen is de Jelle van Damweg straks ingericht als eenrichtingsgebied. Waarom? Door eenrichtingsverkeer kan de weg smaller en is er dus meer ruimte voor groen, zonder dat er parkeerplaatsen weggehaald worden. Een ruime meerderheid van u gaf in de vorige bijeenkomst aan, voorstander te zijn van eenrichtingsverkeer.

Vanaf de P.W. Janssenweg kunt u straks via de richting Hoornsterzwaag. De tegengestelde richting gaat via de zuidkant. We kiezen voor deze route, om ze min mogelijk doorgaand verkeer over de J. van Damweg te krijgen.

Herinrichting Jelle van Damweg (eenrichtingsverkeer)

Entrees centrum

 

Je kunt Jubbega op verschillende manieren binnenkomen, bijvoorbeeld bij Café de Turf, vanuit Hoornsterzwaag of via de brug bij de P.W. Janssenweg. Wat nu nog mist is een duidelijke binnenkomst, een uitnodigende entree van het centrum. Daar kan verandering in komen. Door op verschillende plekken herkenbare terugkomende beplanting toe te voegen.

Gevelrenovatiefonds

 

Het opwaarderen van het centrum gaat verder dan alleen het opnieuw inrichten van het openbaar gebied. Ook de gevels van de panden dragen bij aan het beleven van het centrum. Niet elke gevel in het centrum van Jubbega is even fraai of goed onderhouden. Middels een gevelrenovatiefonds worden eigenaren gestimuleerd om de gevels op te knappen, doordat ze een kleine bijdrage ontvangen.

Herinrichten overkluizing

 

In de nieuwe plannen is het de plek waar alles samenkomt! Duidelijk zicht vanaf de Bremsingel over de Compagnonsvaart en vanaf de Jelle van Damweg. Een plek om te ontmoeten, het water te beleven. Letterlijk als hart van het centrum. Naast het groen, de waterbeleving en ontmoeten is en blijft er ruimte voor parkeren. Door het toevoegen van twee terrassen is ruimte om elkaar te ontmoeten en ondertussen te genieten van het water.

De overkluizing is een belangrijke plek, een plek waar ook ruimte is om het gebied goed in te richten. Als kerngroep hebben wij twee opties uitgewerkt:

Optie 1 In optie wordt maximale openheid gecreëerd. De inrichting wordt vernieuwd, het bestaande groen rondom het parkeerterrein vervalt, het wordt één plein. Parkeren, verbinden en ontmoeten gebeurt op hetzelfde plein. Water wordt teruggebracht door in het midden een zitelement met water toe te voegen.

Herinrichten overkluizing optie 1

 

Optie 2 Optie 2 lijkt qua inrichting meer op de huidige situatie. In het midden een duidelijke plek om te parkeren, afgeschermd door groen. Met aan beide kanten de Jelle van Damweg. De inrichting is functioneel: parkeren, ontmoeten en de wegen zijn losstaande onderdelen.

 

Herinrichten overkluizing optie 2

Vernieuwen kadewand Compagnonsvaart

 

Een belangrijk onderdeel van het centrum van Jubbega is de Compagnonsvaart. Door de lage waterstand en de slecht uitziende kade is de beleving van het water minimaal. Dat is jammer, en kan anders! Hoe dan? De kade in het deel tussen de overkluizing en de brug kan worden vervangen door een nieuwe kadewand. De oever die ontstaat is een prachtige plek om van het water te genieten, en elkaar te ontmoeten! Doordat de kade schuin afloopt is het water beter zichtbaar vanaf de weg en het trottoir.

Vernieuwen kadewand Compagnonsvaart

Opwaarderen brug P.W. Janssenweg

 

In het dorp is meegedacht en meegetekend aan een mooie brug met een knipoog naar het verleden. Door slimme aanpassingen te doen, krijgt de huidige brug een ander uiterlijk, zonder hele ingewikkelde ingrepen aan de brug zelf. De waterbeleving komt terug, doordat het lijkt alsof de brug opgehaald kan worden.

Opwaarderen burg P.W. Janssenweg

Ambities en opgaven


Waarom vinden wij met elkaar het zo belangrijk om met het centrum van Jubbega aan de slag te gaan? Waarom zij wij met elkaar aan de slag? Anders gezegd: voor welke opgaven staan wij? Welk doel hebben we voor ogen met het centrum? Kort samengevat, het centrum van Jubbega moet straks een plek zijn waar je graag komt, verblijft, in een mooie groene omgeving. Als inwoner, klant en bezoeker!

Opgaven

Via de buttons onderaan deze pagina leest u meer informatie over het proces, de planning, bouwstenen en vindt u meer (achtergrond) informatie.

Geplaatst op 30 oktober 2020, 10:06 | Gewijzigd op 2 april 2024, 17:28

Nieuws