In 2019 hebben Plaatselijk Belang Jubbega – Hoornsterzwaag, de ondernemersvereniging HNI én gemeente besloten om samen te werken aan een opwaardering van het centrum van Jubbega. Voor inwoners, ondernemers en de gemeente is het van belang om centrum van Jubbega vitaal en leefbaar te houden. Met elkaar werken we toe naar een gedragen plan om het centrum van Jubbega mooier te maken.

Stand van zaken

Het plan voor het centrum van Jubbega krijgt steeds meer vorm. De kerngroep met vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang, Ondernemersvereniging HNI, centrumondernemers en de gemeente hebben de afgelopen weken alle ideeën die er lagen samengebracht tot één geheel. Het versterken van het ondernemerschap én het verbeteren van de inrichting van het centrum staan hierbij centraal. Binnenkort is het tijd om keuzes te maken, want er is geld, maar niet genoeg voor alles. Die keuzes maken we graag samen, in mei is er daarom weer een bijeenkomst voor alle inwoners en ondernemers van Jubbega.

 

Bewonersbijeenkomst 19 mei

Op woensdag 19 mei gaan we met u aan de slag om de verschillende onderdelen van het centrumplan te prioriteren. Hoewel er veel geld beschikbaar is, is het niet genoeg om alle plannen te realiseren. Welke onderdelen in het plan hebben volgens u meer prioriteit dan andere? Waar moet in de komende jaren in ieder geval in geïnvesteerd worden? Wilt u meepraten en deelnemen? Lees meer hierover in de bewonersbrief. (PDF 197 kB).

Bewonersbijeenkomst 10 november

Op dinsdag 10 november hebben we met inwoners en ondernemers samengewerkt om de bouwstenen concreter te maken. We hebben o.a. gesproken over de wijze waarop waterbeleving een rol moet krijgen in het centrum. Maar ook over de vraag hoe het parkeren in het centrum georganiseerd moet zijn, waarbij tegelijkertijd voldoende ruimte is voor ontmoeten en recreatie in het centrum.

Alle bouwstenen en de input uit de bijeenkomsten gebruiken we om in de komende maanden een centrumvisie op te stellen.

U kunt de uitzending van de bijeenkomst terug te kijken.

Veelgestelde vragen

We hebben veel gestelde vragen en antwoorden op rij gezet. Zie de pagina vragen en antwoorden.

Resultaten Mentimeter en vragenlijst

Tijdens de informatieavond zijn vragen aan de deelnemers gesteld. Deze vragen zijn via een vragenlijst ook na afloop op de website geplaatst. De resultaten hebben we verwerkt op de pagina Resultaten vragen Centrumvisie Jubbega.

Via de buttons onderaan deze pagina leest u meer informatie over het proces, de planning, bouwstenen en vindt u meer (achtergrond) informatie.

YouTube video
Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.