Gaasterlandlaan: vraag en antwoorden

In de onderstaande vraag en antwoordlijst leest u meer over de herinrichting van de Gaasterlandlaan

Waarom is het nodig de straten op te knappen?

De onderhoudstoestand van de straten is slecht. Dat geldt vooral voor de Gaasterlandlaan en de Monfertlandlaan. Als de gemeente toch aan het werk gaat in het gebied is het logisch dat je alle wegen in dit gebied aan pakt. Zo kan de hele inrichting weer 40 jaar mee.

Is de wijk niet al groen genoeg?

In de wijk De Akkers is veel groen aanwezig. Overal waar de gemeente straten opknapt, kijkt de gemeente of het groener kan, omdat dit een mooier straatbeeld geeft maar ook met het oog op het veranderende klimaat. Daar waar geen stenen liggen kan het water sneller wegkomen bij hevige buien en groen zorgt voor verkoeling tijdens hete zomers.

Met het ontwerp worden de straten groener. Op andere plekken kapt de gemeente bomen. Hoe kan dat?

De gemeente kapt alleen bomen als daar goede redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als bomen ziek zijn of omdat de inrichting verandert.

Waarom zit er geen stem of geluid bij de video’s?

Bedankt voor de tip. We zijn het met u eens dat een ingesproken uitleg de video duidelijker maakt en prettiger om naar te kijken. Dit nemen we mee voor de volgende keer.

Kliko’s zijn gepland voor uitrit Gaasterlandlaan nrs 11 en 13. Dit kan beter voor nummer 11 en bebossing daarvoor zoals in de huidige situatie.

De exacte plaats van de kliko’s moet nog worden vastgesteld. Dit zal gebeuren bij de uitwerking tot een definitief ontwerp, dan wordt alles exact ingemeten. Er wordt gekeken waar ruimte is en wat handig is. Het kan ook best zijn dat er kliko plekken op straat komen als er geen ruimte is.

Waarom is de Tolhuisweg niet meegenomen in het plan. Daar is veel verkeer en er wordt snel gereden.

Waarom is de Tolhuisweg niet meegenomen in het plan. Daar is veel verkeer en er wordt snel gereden.

Een voetganger die van de Tolhuisweg naar de Gaasterlandlaan loopt moet bij plan B meerdere keren oversteken. Maar ook bij plan A ter hoogte van de garageboxen aan de Gaasterlandlaan. Is dit niet onveilig?

De wegen krijgen straks het uiterlijk van een 30 km/u weg, met gekleurde plateaus en groene wegversmallingen. Oversteken wordt daardoor ook veiliger. De route voor voetgangers is wat minder logisch dan in de huidige situatie maar is te doen in een 30 km/u zone.

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat het groen dat in de plaats komt van het voetpad goed onderhouden wordt en netjes blijft? En niet wild en onoverzichtelijk?

In de Gaasterlandlaan gaat het om heesterbeplanting. Het onderhoud wordt afgestemd op de keuze voor het soort groen, zodat het netjes blijft.

Hoe wordt rekening gehouden met de zonnepanelen op de woningen?

Er wordt waar mogelijk rekening gehouden met zonnepanelen die nu op de woningen liggen. Er wordt gekeken waar zonnepanelen liggen. Als het mogelijk is wordt er rekening mee gehouden bij de keuze van het soort bomen dat wordt aangeplant en de locatie van de bomen.

Wanneer wordt de herinrichting uitgevoerd?

De planning is erop gericht om in het voorjaar van 2022 te starten met de uitvoering.

Worden de paden tussen de Gaasterlandlaan en de Burgemeester Falkenaweg ook herstraat? Worden de (parkeer)pleinen bij de garageboxen aan de oostzijde van de Gaasterlandlaan ook meegenomen?

Ja, deze paden en pleintjes worden ook meegenomen in de herinrichting en opgeknapt.

Kunnen er in het parkje of op het speelterrein van de Zevenwoudenlaan een paar speeltoestellen bij zodat kinderen van alle leeftijden niets tekort komen?

Als je kijkt naar het aantal kinderen en de hoeveelheid speelplekken in de buurt dan zijn er voldoende plekken met speeltoestellen voor alle leeftijden in de wijk. Uitgangspunt voor de herinrichting is dat er geen speeltoestellen bijkomen.

Auto’s rijden te hard om op straat te spelen. De kinderen spelen altijd op het pleintje tussen Oostergo en Zevenwoudenlaan. Ons woongenot gaat achteruit als er niet een pleintje of speeltuin in de directe buur is van onze woning.

De wegen krijgen straks het uiterlijk van een 30 km/u weg, met gekleurde plateaus en groene wegversmallingen. Spelen op straat wordt daardoor veiliger. In het algemeen is de ruimte in het plangebied beperkt en staan we voor de keuzes. Deze keuzes zijn verwerkt in de twee ontwerpen. Gaan we voor meer groen in het straatbeeld of minder groen, parkeren voor de deur of op de pleintjes, behoud van de speelpleintjes of ruimte voor spelen op straat en op speelplekken in de buurt.

Kunnen de bomen die voor perceel Gaasterlandlaan 52/54/56 zijn gepland, worden verplaatst naar voor perceel 60 en 62? Er zit een steeg met uitrit tussen 50 en 52. Bij gladheid wordt de bocht bij het uitrijden te krap als er bomen tegenover komen.

De plaats van de bomen is gekoppeld aan het groen dat de Tolhuisweg met de Gaasterlandlaan verbindt. De versmalling van de Gaasterland op deze plekken mag niet ten koste gaan van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de inritten. Er moet voldoende uitdraairuimte zijn. We gaan hierop letten bij de uitwerking naar het definitieve ontwerp.

De plaats van de bomen is gekoppeld aan het groen dat de Tolhuisweg met de Gaasterlandlaan verbindt. De versmalling van de Gaasterland op deze plekken mag niet ten koste gaan van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de inritten. Er moet voldoende uitdraairuimte zijn. We gaan hierop letten bij de uitwerking naar het definitieve ontwerp.

De bomen zijn in slechte staat, door onvoldoende ondergrondse groeiruimte. Door gebrek aan ruimte is er in In plan A niet meer ruimte om bomen te plaatsen. Dit heeft op verschillende plekken verschillende oorzaken. Een voorbeeld is de ligging van kabels en leidingen. Op andere plekken is deze ruimte nodig voor o.a. parkeren.

Blijft de brede oprit die we nu hebben behouden?

Bij de opritten gaan we uit van de breedtes die nu ook aanwezig zijn.

Bij hevige regenval kunnen bewoners van de Oostergo niet fatsoenlijk achterhuis of bij de garage komen. Wordt dit opgelost en meegenomen in de plannen?

Ja, dit gaan wij aanpakken. Wij gaan ter plaatse van de garageboxen de kolken afkoppelen, deze worden rechtstreeks naar het oppervlaktewater gebracht. Hierdoor kan het water bij hevige regenval sneller afgevoerd worden.

Hoe hoog worden de plateau’s op straat?

De plateau’s krijgen een hoogte van 12 centimeter met een opgang van 1,50 meter lang.