Gebiedsvisie Oranjewoud

Oranjewoud is een vorstelijk parklandschap ten oosten van Heerenveen. De lommerrijke lanen, bossen, landhuizen, waterpartijen en landerijen zijn een prachtige omgeving van cultuurhistorische waarde. Het gebied is dan ook aantrekkelijk om te wonen en recreëren. De activiteiten in en rond het parklandschap leiden bij bewoners en ondernemers ook tot zorgen over de druk op het gebied. Met de gebiedsvisie Oranjewoud willen we ervoor zorgen dat toekomstige ontwikkelingen aansluiten bij wat passend is in het gebied, zodat het parklandschap ook in de toekomst een unieke plek blijft.

Er zijn verschillende initiatiefnemers met plannen voor Oranjewoud. Om deze ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen en om te voorkomen dat de ontwikkelingen een te grote druk op het gebied leggen, werkt de gemeente aan een gebiedsvisie voor Oranjewoud. Deze gebiedsvisie moet zorgen voor een duidelijker toekomstbeeld en kaders wat wel en niet kan. Zo zorgen we dat toekomstige ontwikkelingen in balans zijn met de waarden en kwaliteiten van het parklandschap, en deze zo mogelijk versterken. De definitieve versie van het stuk is klaar en zal eind maart 2024 worden aangeboden aan de raad.

Hieronder vindt u tegels met meer informatie per onderwerp.

Geplaatst op 11 mei 2023, 15:19 | Gewijzigd op 3 mei 2024, 11:18

Nieuws