Gebiedsvisie Oranjewoud

Oranjewoud is een vorstelijk parklandschap ten oosten van Heerenveen. De lommerrijke lanen, bossen, landhuizen, waterpartijen en landerijen zijn een prachtige omgeving van cultuurhistorische waarde. Het gebied is dan ook aantrekkelijk om te wonen en recreëren. De activiteiten in en rond het parklandschap leiden bij bewoners en ondernemers ook tot zorgen over de druk op het gebied. Met de gebiedsvisie Oranjewoud willen we ervoor zorgen dat toekomstige ontwikkelingen aansluiten bij wat passend is in het gebied, zodat het parklandschap ook in de toekomst een unieke plek blijft.

Er zijn verschillende initiatiefnemers met plannen voor Oranjewoud. Om deze ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen en om te voorkomen dat de ontwikkelingen een te grote druk op het gebied leggen, werkt de gemeente aan een gebiedsvisie voor Oranjewoud. Deze gebiedsvisie moet zorgen voor een duidelijker toekomstbeeld en kaders wat wel en niet kan. Zo zorgen we dat toekomstige ontwikkelingen in balans zijn met de waarden en kwaliteiten van het parklandschap, en deze zo mogelijk versterken. Het streven is dat de visie begin 2024 klaar is en kan worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Onder het aanmeldformulier vindt u tegels met meer informatie per onderwerp.

Bewonersbijeenkomst op 3 oktober

Samen met adviesbureau Ginder en betrokkenen in het plangebied zijn wij gestart met een gebiedsuitwerking van het parklandschap Oranjewoud. Op dinsdag 3 oktober organiseren we een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomst lichten we de uitkomsten van de verschillende onderzoeken toe en beantwoorden we vragen die u mogelijk heeft. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Datum en locatie bijeenkomst
Datum: dinsdag 3 oktober
Tijd: tussen 18:30 – 19:30, 19:30 – 20:30, 20:30 – 21:30
Locatie: Museum Belvédère

Onderzoeksresultaten

De volledige concept resultaten van de verschillende onderzoeken leest u het Concept Analysedocument Gebiedsperspectief Oranjewoud (PDF 7 MB)

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn? We werken met tijdvakken, zodat  we voldoende tijd hebben om iedereen te spreken en uw vragen te beantwoorden. U kunt zich hieronder aanmelden.

Aanwezig in tijdsblok:(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.