Gezondheidsprogramma: praat en doe mee

In de gemeente Heerenveen streven we naar een goede gezondheid en welzijn, met gelijke kansen voor al onze inwoners. We gaan hierover graag met u in gesprek.

Brainstormsessies: praat en doe mee

Als gemeente zijn we aangesloten bij de Friese Preventieaanpak, een gezondheidsprogramma voor vier jaar. Een aantal thema’s uit deze aanpak worden uitgewerkt in het nieuwe uitvoeringsprogramma gezondheid van de gemeente Heerenveen. Dit willen we graag samen doen met onze inwoners.

Hiervoor organiseren we verschillende brainstormsessies per thema. Met als doel inzichtelijk maken welke activiteiten en middelen er in de gemeente Heerenveen al beschikbaar zijn binnen deze thema’s. Maar ook wat er nog mist in het huidige aanbod. Met de input uit deze sessies kunnen we nieuwe maatregelen goed afstemmen op wat er lokaal nog nodig is, voor een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen.

Voor wie

Een goede gezondheid en welzijn raakt ons allemaal. Meedenken over het nieuwe uitvoeringsprogramma gezondheid kan  vanuit veel verschillende invalshoeken. Vanuit een professionele functie, als vrijwilliger of als inwoner. Denk aan de zorg, welzijn, sport, cultuur, kerken en plaatselijk belangen. Ieders inbreng is waardevol.

Thema’s

De brainstormsessies zijn opgesplitst in de volgende thema’s:

  • Gezonde leefstijl
  • Gezonde leefomgeving
  • Psychosociale gezondheid
  • Dementievriendelijke gemeente
  • Eenzaamheid

Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende thema’s en het programma.

Aanmelden

Aanmelden voor één of meerdere online bijeenkomsten kan via een online formulier. Er is ruimte voor maximaal 8 deelnemers per sessie. Als een sessie vol zit komt u op de wachtlijst. Dan kijken we of er voldoende belangstelling is voor een extra sessie.