Ontwerp Gaasterlandlaan

Keuze variant B

Uit de stemming bleek dat een kleine meerderheid van de bewoners een voorkeur heeft voor plan A. Het verschil in stemmen is zo klein, dat er niet van een duidelijke voorkeur kan worden gesproken. Omdat plan B groener is, en het meest klimaat- en hittestress bestendig is, kiezen we in overleg met de klankbordgroep voor plan B.

Om tegemoet te komen aan veel voorkomende opmerkingen bij plan B, doen we een aantal aanpassingen.

  1. In de groenstrook langs het Middelzeepad plaatsen we een kabelbaan. Een kabelbaan wordt veel gebruikt en zo is er vlak in de buurt een mooie speelplek. De goaltjes komen te vervallen. Er kan gevoetbald worden in de pannakooi bij school.
  2. In de Oostergo en Westergo worden de parkeerplekken en het voetpad duidelijker aangegeven door verschillende steenverbanden en kleuren. Zo wordt voorkomen dat er tot in de voortuin geparkeerd wordt.

Bekijk het ontwerp

Definitief ontwerp Oostergo Westergo Gaasterlandlaan (PDF 8 MB)

Ontwerp juni 2021
Het ontwerp van juni 2021 heeft twee varianten, plan A en plan B. Bewoners konden in juni 2021 hun voorkeur aangeven.

Hieronder ziet u de tekeningen met een toelichting op beide plannen. Ook is er een filmpje gemaakt van beide ontwerpen, waarmee u als het ware een wandeling maakt door de mogelijke nieuwe situatie.

Het ontwerp gaat uit van het opnieuw asfalteren van de Montferlandlaan en de Gaasterlandlaan en het herstraten van de Oostergo en de Westergo. Op de kruispunten wordt een verhoogd plateau gemaakt in een opvallende gele betonklinker. De bestaande bomen aan de westzijde van de Gaasterlandlaan verdwijnen. Op een aantal plekken in de Gaasterlandlaan komt een wegversmalling door middel van groenvlakken met bomen.

De oversteek van het Middelzeepad in de Montferlandlaan wordt gemarkeerd door een strook van rode klinkers en een groene wegversmalling.

PLAN A - Overzicht
Voorlopig ontwerp Gaasterlandlaan plan A

Tekening Plan A (PDF 6 MB)
Verwijderd:

Plan A

De speelfunctie van het pleintje tussen Westergo en Oostergo blijft. De speelfunctie van het pleintje tussen Oostergo en Zevenwoudenlaan vervalt. Dit pleintje wordt gebruikt voor parkeren, zodat er minder in de straten zelf geparkeerd wordt. Het spelen kan op de speelterreintjes in de buurt. Het parkeren in de Westergo vindt plaats aan de westzijde. Het parkeren in de Oostergo aan de oostzijde.

Plan B

Het beeld van de Gaasterlandlaan wordt groener gemaakt. Het voetpad aan de oostzijde komt te vervallen en wordt vervangen door groene struiken.
De pleintjes worden ingericht voor parkeren, zodat er minder in de straten zelf geparkeerd wordt. De grote bomen op de pleintjes blijven.

In de straten Westergo en Oostergo wordt de straat op dezelfde hoogte als het voetpad aangelegd. De straten krijgen hierdoor het beeld van een plein, waar de auto te gast is. Hierdoor is meer ruimte op straat voor spelen. Ook is er in de straat meer ruimte voor groen en een aantal bomen. Het parkeren vindt plaats aan de westzijde van de Oostergo en Westergo en een aantal plaatsen langs het begin van de straat.

De Montferlandlaan is een van de belangrijke wegen om de wijk in te komen. Het beeld van de Montferlandlaan wordt smaller en groener. Het voetpad aan de Noordzijde van de Montferlandlaan verdwijnt. Hiervoor in de plaats komt een groene strook.

PLAN B - Overzicht

Voorlopig ontwerp Gaasterlandlaan plan B

Zie ook

Tekening Plan B (PDF 3 MB)
Geplaatst op 19 juni 2021, 12:12 | Gewijzigd op 16 juni 2022, 14:55

Nieuws