Ontwerp Gaasterlandlaan

Ontwerp met twee varianten

In november 2019 hebben we met bewoners van de genoemde straten gesproken over de herinrichting. De opbrengst daarvan is de basis voor het ontwerp dat er nu ligt. Het ontwerp heeft twee varianten, plan A en plan B. Hieronder ziet u tekeningen met een toelichting op beide plannen. Ook is er een filmpje gemaakt van beide ontwerpen, waarmee u als het ware een wandeling maakt door de mogelijke nieuwe situatie. Onderaan deze pagina leest u informatie over het stappenplan en planning, de opbrengst bewonersavond , de uitgangspunten en de organisatie.

Wij willen graag weten naar welk ontwerp uw voorkeur uitgaat. Breng uw stem uit via deze website voor 28 juni 2021. Op basis hiervan besluit de gemeente welk ontwerp wordt uitgevoerd. Uw stem is hierin belangrijk. Begin juli informeren wij u via een nieuwsbrief welk ontwerp de meeste stemmen heeft gekregen.

Het ontwerp gaat uit van het opnieuw asfalteren van de Montferlandlaan en de Gaasterlandlaan en het herstraten van de Oostergo en de Westergo. Op de kruispunten wordt een verhoogd plateau gemaakt in een opvallende gele betonklinker. De bestaande bomen aan de westzijde van de Gaasterlandlaan verdwijnen. Op een aantal plekken in de Gaasterlandlaan komt een wegversmalling door middel van groenvlakken met bomen.

De oversteek van het Middelzeepad in de Montferlandlaan wordt gemarkeerd door een strook van rode klinkers en een groene wegversmalling.

Plan A

De speelfunctie van het pleintje tussen Westergo en Oostergo blijft. De speelfunctie van het pleintje tussen Oostergo en Zevenwoudenlaan vervalt. Dit pleintje wordt gebruikt voor parkeren, zodat er minder in de straten zelf geparkeerd wordt. Het spelen kan op de speelterreintjes in de buurt. Het parkeren in de Westergo vindt plaats aan de westzijde. Het parkeren in de Oostergo aan de oostzijde.

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.

Zie ook

Tekening Plan A (PDF 6 MB)

Plan B

Het beeld van de Gaasterlandlaan wordt groener gemaakt. Het voetpad aan de oostzijde komt te vervallen en wordt vervangen door groene struiken.
De pleintjes worden ingericht voor parkeren, zodat er minder in de straten zelf geparkeerd wordt. De grote bomen op de pleintjes blijven.

In de straten Westergo en Oostergo wordt de straat op dezelfde hoogte als het voetpad aangelegd. De straten krijgen hierdoor het beeld van een plein, waar de auto te gast is. Hierdoor is meer ruimte op straat voor spelen. Ook is er in de straat meer ruimte voor groen en een aantal bomen. Het parkeren vindt plaats aan de westzijde van de Oostergo en Westergo en een aantal plaatsen langs het begin van de straat.

De Montferlandlaan is een van de belangrijke wegen om de wijk in te komen. Het beeld van de Montferlandlaan wordt smaller en groener. Het voetpad aan de Noordzijde van de Montferlandlaan verdwijnt. Hiervoor in de plaats komt een groene strook.

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.

Zie ook

Tekening Plan B (PDF 3 MB)