Rozenveld

Het Rozenveld is een belangrijke plek om te spelen, bewegen en ontmoeten in de wijk Heerenveen Noord. Vanuit de gemeente is geld beschikbaar voor het vervangen van de speeltoestellen op het veld. Een mooi moment om te kijken naar de inrichting en het gebruik van het veld, en voor een nieuw ontwerp.

Nieuw ontwerp Rozenveld

Met een kleinere werkgroep is een nieuw ontwerp gemaakt voor het Rozenveld, met hulp van Ontwerp- en adviesbureau OBB. Dit ontwerp is op 7 september 2022 aan de buurt gepresenteerd. Een samenvatting van dit ontwerp, participatietraject, budget en de planning van de uitvoering leest en bekijkt u in Nieuw Ontwerp Rozenveld (PDF 6 MB).

De Heerenveense Courant was aanwezig bij de presentatiemiddag en maakte deze impressie: Rozenveld wordt parkachtige omgeving met plaats voor sport, spel en recreatie

Terugblik

Samen met inwoners en gebruikers van het veld hebben we nieuwe plannen gemaakt voor het Rozenveld. Door middel van het Sjoch en Doch spel bekeken we hoe het Rozenveld wordt gebruikt, wat er beter zou kunnen en wat we er samen willen doen. De samenvatting van wat dit heeft opgeleverd is te lezen in Rozenveld uitkomsten (PDF 4 MB). Of bekijk het filmpje hieronder voor een samenvatting.

YouTube video