Rozenveld

Het Rozenveld is een belangrijke plek om te spelen, bewegen en ontmoeten in de wijk Heerenveen Noord. Vanuit de gemeente is geld beschikbaar voor het vervangen van de speeltoestellen op het veld. Een mooi moment om te kijken naar de inrichting en het gebruik van het veld. Voldoet het nog aan de wensen? Is er misschien meer winst te behalen en zijn er wensen voor verandering in activiteiten of de inrichting van het veld? Samen met inwoners en gebruikers van het veld willen we komende tijd hierover nadenken.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

De afgelopen tijd hebben we samen naar het Rozenveld gekeken. Door middel van het Sjoch en Doch spel bekeken we hoe het Rozenveld wordt gebruikt, wat er beter zou kunnen en wat we er samen willen doen. De samenvatting van wat dit heeft opgeleverd kunt u lezen in Rozenveld uitkomsten (PDF 4 MB) of bekijk het filmpje voor een samenvatting.

YouTube video

Hoe gaan we nu verder?

We hebben iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan een kleinere werkgroep, om mee te denken over hoe we de conclusies kunnen verwerken in een ontwerp. Met deze kleinere werkgroep gaan we in de komende tijd (mei en juni 2022) een ontwerp maken. Ontwerp- en adviesbureau OBB helpt ons hier opnieuw bij.

Zet alvast in de agenda!

Direct na de zomer presenteren we het ontwerp aan de hele buurt. Dit doen we op 7 september van 16.30 – 19.30 uur op het Rozenveld.