Rozenveld

Het Rozenveld is een belangrijke plek om te spelen, bewegen en ontmoeten in de wijk Heerenveen Noord. Afgelopen jaar hebben we met elkaar een plan gemaakt voor een nieuwe inrichting van het Rozenveld. Een nieuwe inrichting waarbij sport, spel en recreatie centraal staan. Daarnaast krijgt het veld een meer parkachtige uitstraling. Ook blijft er ruimte voor de huidige activiteiten, zoals het volleybaltoernooi. De werkzaamheden zullen starten in week 44 (november 2022). Op deze site vindt u de meest recente ontwikkelingen en houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden.

Nieuw ontwerp Rozenveld

Met een kleinere werkgroep is een nieuw ontwerp gemaakt voor het Rozenveld, met hulp van Ontwerp- en adviesbureau OBB. Dit ontwerp is op 7 september 2022 aan de buurt gepresenteerd. Het ontwerp van het nieuwe Rozenveld bekijkt u in Definitief ontwerp Rozenveld (PDF 5 MB).

Planning

Globaal ziet de planning er als volgt uit:

  • In week 44 zijn de werkzaamheden gestart
  • Week 49: Aanleg van verhardingen voor het speelveld en terras
  • Week 50: Plaatsing van nieuwe speeltoestellen en aanplant groenvoorzieningen
  • Week 2 (2023): Levering en plaatsing grote toestellen
  • Week 4 (2023): Aanplant groenvoorzieningen

Let op: de planning kan veranderen. Bijvoorbeeld in verband met de weersomstandigheden of problemen met levering van materialen. Updates over veranderingen in de planning worden op deze website bijgewerkt.