Rozenveld

Het Rozenveld is een belangrijke plek om te spelen, bewegen en ontmoeten in de wijk Heerenveen Noord. Vanuit de gemeente is geld beschikbaar voor het vervangen van de speeltoestellen op het veld. Een mooi moment om te kijken naar de inrichting en het gebruik van het veld. Voldoet het nog aan de wensen? Is er misschien meer winst te behalen en zijn er wensen voor verandering in activiteiten of de inrichting van het veld? Samen met inwoners en gebruikers van het veld willen we komende tijd hierover nadenken.

Sjoch en Doch

In september 2021 hebben bewoners en gebruikers volop meegedaan aan het ‘Sjoch en doch spel’. Hierdoor hebben we een beeld gekregen van het gebruik van het Rozenveld en hoe dit ervaren wordt. Kinderen hebben op de scholen, bij de buitenschoolse opvang en de spelactiviteit van buurtvereniging Flora ook moodboards gemaakt. Hierop hebben kinderen uitgebeeld hoe zij het Rozenveld het liefst zouden zien.

Resultaten Sjoch en Doch

Wij zijn heel blij dat zoveel mensen hebben meegedaan! De resultaten van het spel zijn inmiddels bekend. U leest er alles over in Rozenveld uitkomsten (PDF 4 MB) of bekijk het filmpje voor een samenvatting.

YouTube video

Wilt u meer weten over de verschillende onderdelen van het Sjoch en Doch spel? Bekijk dan ook de andere filmpjes onder Zie ook.

Hoe gaan we verder?

Nu uit de resultaten blijkt dat bewoners en gebruikers willen dat er meer te doen is op het veld en dat de indeling beter kan, gaan we de resultaten van het SJOCH en DOCH spel vertalen naar een concreet ontwerp. De eerste stap is om een indeling van het veld uit te werken en te bekijken welke activiteiten georganiseerd kunnen worden. We nodigen u uit om in een van de twee werkgroepen mee te denken over de indeling van het veld en over de te organiseren activiteiten. Geef u voor 15 januari 2022 op via rozenveld@heerenveen.nl. Zodra het kan nodigen we u uit!