Veelgestelde vragen en antwoorden Centrumvisie Akkrum

In de onderstaande vraag en antwoordlijst leest u meer over de centrumvisie Akkrum. We werken deze nog bij aan de hand van de bijeenkomst.

Vragen en antwoorden

Mentimeter

Op uw mobiele telefoon kunt u naar www.menti.com gaan. Tijdens de bijeenkomst krijgt u een code. Die typt u vervolgens in.

Jammer, misschien kunt u de uitzending bekijken via een PC/laptop of IPad? Mocht dat niet lukken, dan kunt u komende twee weken via de site www.heerenveen.nl/centrumvisieakakkrum de vragenlijst invullen. Zo kunt u alsnog uw input geven.

Nee, als u meegedaan heeft aan de Mentimeter, hoeft u de vragenlijst niet in te vullen.

Het opwaarderen van het centrum is voor de ondernemers, plaatselijk belang en de gemeente belangrijk! Dit ziet u ook in het filmpje. Omdat het zo belangrijk is en fysiek bij elkaar komen helaas niet lukt, doen we het digitaal.

Aan de hand van de Mentimeter en later ook de vragenlijst krijgen we inzicht in wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden voor het centrum van Akkrum. Waar u kansen ziet en wat er veranderd moet worden. Op deze manier kunnen we een centrumvisie maken, waar veel mensen blij mee zijn.

De ideeënbus is bedoeld om ontbrekende ideeën of plannen in beeld te krijgen die belangrijk zijn voor de toekomst van Akkrum. Iedereen die een idee indient krijgt een antwoord en bericht of het idee een plek krijgt in de centrumvisie of niet.

Ja, via de projectsite maken we de resultaten bekend

De uitslag van de Mentimeter gebruiken we om een centrumvisie op te stellen.

De uitkomsten uit de mentimeter zijn een tussentijdse peiling. Uiteindelijk worden alle antwoorden bij elkaar gevoegd. We willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun mening te geven. Mogelijk lukt dat niet tijdens de bijeenkomst via de Mentimeter, vandaar dat het ook nog achteraf kan via de vragenlijst op de projectsite.

Over de centrumvisie

Uitgangspunt is dat we het samen doen, dus ook met de eigenaren van stukken openbare ruimte. Samen met deze eigenaren willen wij het centrum mooier maken, maar daar hebben we ze natuurlijk wel voor nodig.

Sommige plekken zijn openbaar gebied, maar niet in eigendom van de gemeente. Bijvoorbeeld het parkeerterrein achter de supermarkt. We kunnen hiervoor plannen bedenken, maar zijn daarbij wel afhankelijk van de eigenaren. Samenwerking is dus nodig! Andere gebieden zijn openbaar gebied en ook in eigendom bij de gemeente.

Dit heeft met geld te maken. Er is geld beschikbaar, maar dit is niet voldoende om alles te doen. In de eerste bijeenkomst in februari willen we informatie delen, en horen wat u belangrijk vindt voor de toekomst van het centrum. In de tweede bijeenkomst in maart / april 2021 willen we samen keuzes maken. Die keuzes worden opgenomen in de centrumvisie. Nadat de gemeenteraad de centrumvisie heeft vastgesteld kunnen we aan de slag met de verdere uitwerking en de realisatie van plannen.

Ja, via de ideeënbus op de website kunt u aanvullingen geven. Ook staat er een ideeënbus in de winkel van bakkerij Boonstra.

Uit een gezamenlijk initiatief tussen de ondernemers (VOAN), Plaatselijk Belang én de gemeente is het centrumproject ontstaan. Een opwaardering van het centrum is gewenst! Dit betekent niet dat we de rest vergeten.

Op basis van een aantal kenmerken, zoals urgentie, inwoneraantal, aantal winkels, verzorgingsgebied etc. is een zo eerlijk mogelijke verdeling gemaakt voor de kernen Heerenveen, Akkrum, Jubbega en Aldeboarn