Resultaten vragen 19 mei 2021

Deze uitslag geeft een indicatie voor de kerngroep om tot een verdeling van de beschikbare middelen te komen.

Resultaten vragen 10 november 2020

Tijdens de bijeenkomst op 10 november stelden we de aanwezigen vragen. De resultaten daarvan leest u hieronder. Deze zijn aangevuld met de vragenlijsten die later via de website zijn ingevuld. In totaal hebben ongeveer 75 mensen meegedaan aan de vragenlijst.

Wij raden u aan deze pagina te bekijken met een laptop of tablet, dan zijn de afbeeldingen duidelijk. 

Resultaten Mentimeter en vragenlijst

Wat doen jullie met de uitslag van de Mentimeter?

De uitslag van de Mentimeter combineren we met de uitslag van de ingevulde vragenlijsten. De totale opbrengst gebruiken we om een centrumplan op te stellen.

Wat is op u van toepassing. Ik ben ….:

Wat vindt u van de gepresenteerde bouwstenen voor de centrumvisie?

Zijn er nog bouwstenen of onderwerpen die we missen?

Kies uit de volgende vormen van water uw twee voorkeursopties

Welke optie spreekt u het meeste aan als het gaat om ‘elkaar ontmoeten’?

Welke foto laat het best zien hoe deze plek, maar ook de sfeer van de rest van Jubbega er uit zou moeten zien

De wegen rondom de vaart moeten worden ingericht als éénrichtingsweg, zodat er voldoende ruimte is voor parkeren én sfeer & ontmoeten (groen en water)

Hoe moet de verhouding zijn tussen parkeerplaatsen en de verblijfskwaliteit (groen, water etc.)?

Op welke wijze moet de historische beleving vorm krijgen in het centrum van Jubbega?