Centrumvisie Jubbega: resultaten vragen

Resultaten vragen 19 mei 2021

Deze uitslag geeft een indicatie voor de kerngroep om tot een verdeling van de beschikbare middelen te komen.

Grafiek vraag 1. "Wat is op u van toepassing. Ik ben..." a) Ondernemer in Jubbega/Hoornsterzwaag 18%, b) Inwoner Jubbega/Hoornsterzwaag 73%, c) Anders 9% Grafiek vraag 2 "Tot welke leeftijdscategorie behoort u?" a) 50-65 jaar 33%, b) 35-49 jaar 29%, c) 18-34 jaar 27%, d) 66-74 jaar 8%, e) Ouder dan 75 jaar 2%, f) jonger dan 18 jaar 1%, Grafiek vraag 3 "Geef aan op welke wijze het beschikbare geld volgens u het beste verdeeld kan worden?" a) Brug P.W. Janssenweg 18%, b) Herinrichten overkluizing 19%, c) Gevelrenovatiefonds 4%, d) Herinrichten van wegen 16%, e) Steeg (bij Blaauw) 4%, f) Parkeerterrein en entree 8%, g) Verlengen van de overkluizing 8%, h) Entrees centrum 7%, i) Vernieuwen waterkade me groen talud 16% Vraag 4 "Welke variant van de overkluizing heeft uw voorkeur?" a) Optie 1 - water/zitelement op overkluizing 38%, b) Optie 2 - parkeerterrein met groen 62% Grafiek vraag 5 "Geef aan voor welke 3 onderdelen in ieder geval geld moet komen, geef uw 1e, 2e, 3e voorkeur aan" a) Brug P.W. Janssenweg 22%, b) Herinrichten overkluizing 22%, c) Gevelrenovatiefonds 4%, d) Herinrichten van wegen 13%, e) Steeg (bij Blaauw) 2%, f) Parkeerterrein en entree 5%, g) Verlengen van de overkluizing 3%, h) Entrees centrum 5%, i) Vernieuwen waterkade me groen talud 24%

Resultaten vragen 10 november 2020

Tijdens de bijeenkomst op 10 november stelden we de aanwezigen vragen. De resultaten daarvan leest u hieronder. Deze zijn aangevuld met de vragenlijsten die later via de website zijn ingevuld. In totaal hebben ongeveer 75 mensen meegedaan aan de vragenlijst.

Wij raden u aan deze pagina te bekijken met een laptop of tablet, dan zijn de afbeeldingen duidelijk. 

Resultaten Mentimeter en vragenlijst

Op welke wijze moet de historische beleving vorm krijgen in het centrum van Jubbega?

Hoe moet de verhouding zijn tussen parkeerplaatsen en de verblijfskwaliteit (groen, water etc.)?

De wegen rondom de vaart moeten worden ingericht als éénrichtingsweg, zodat er voldoende ruimte is voor parkeren én sfeer & ontmoeten (groen en water)

Welke foto laat het best zien hoe deze plek, maar ook de sfeer van de rest van Jubbega er uit zou moeten zien

Welke optie spreekt u het meeste aan als het gaat om ‘elkaar ontmoeten’?

Kies uit de volgende vormen van water uw twee voorkeursopties

Zijn er nog bouwstenen of onderwerpen die we missen?

Wat vindt u van de gepresenteerde bouwstenen voor de centrumvisie?

Wat is op u van toepassing. Ik ben ….:

Wat doen jullie met de uitslag van de Mentimeter?

De uitslag van de Mentimeter combineren we met de uitslag van de ingevulde vragenlijsten. De totale opbrengst gebruiken we om een centrumplan op te stellen.

 

Geplaatst op 3 oktober 2020, 11:47 | Gewijzigd op 8 augustus 2022, 11:04

Nieuws