Veelgestelde vragen en antwoorden Centrumvisie Jubbega

In de onderstaande vraag en antwoordlijst leest u meer over de centrumvisie Jubbega. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat, mail dan naar jubbegacentrum@heerenveen.nl

Vragen en antwoorden

Het is de bedoeling om sfeer en beleving te vergroten door meer kwaliteit toe te voegen, zoals water en groen. Het kappen van bomen ligt niet voor de hand.

Eén van de vragen van de mentimeter én vragenlijst is de manier waarop het water beleeft moet worden in Jubbega. Dit kan door de kades aan te pakken of door bijvoorbeeld het water op te hogen. Nadat de wens van het dorp duidelijk is, gaan wij in gesprek met o.a. het Wetterskip om te bekijken wat mogelijk is.

In de vorige bijeenkomsten hebben we veel bruikbare ideeën ontvangen. Dit is nu vertaald in bouwstenen. De bijeenkomst op 10 november was bedoeld om keuzes te maken door meer inhoud te geven aan de bouwstenen. Dit biedt vervolgens voldoende houvast om het centrumplan op te stellen.

Dit heeft te maken met de beschikbare ruimte én met beschikbaar geld. Het eerste, de beschikbare ruimte is beperkt, het is een puzzel om voldoende ruimte te krijgen voor groen, parkeren, beleving, ontmoeting, water etc. Dit vereist keuzes. Daarnaast is er veel geld beschikbaar voor Jubbega, maar dit is niet voldoende om alles te doen. Samen maken we een aantal keuzes, zodat we focus kunnen aanbrengen en echt iets kunnen realiseren.

Het centrum is voor iedereen, dus ook voor mindervaliden. In het centrumplan wordt de opwaardering van het centrum van Jubbega op hoofdlijnen beschreven. Daarna volgen concrete projecten om de plannen ook daadwerkelijk te realiseren. In deze uitvoeringsfase kijken we naar de toegankelijkheid voor mindervaliden.

Door gebruik te maken van eenrichtingswegen, kunnen de wegen versmald worden. Er hoeven immers geen twee auto’s tegelijkertijd langs. Dit biedt ruimte voor parkeren, groen, sfeer en beleving.

Uit een gezamenlijk initiatief tussen de ondernemers (HNI), plaatselijk belang én de gemeente is het centrumproject ontstaan. Een opwaardering van het centrum is gewenst! Dit betekent niet dat we de rest vergeten.

Uitgangspunt is dat we het samen doen, dus ook met de eigenaren van stukken openbare ruimte. Samen met deze eigenaren willen wij het centrum mooier maken, maar daar hebben we ze natuurlijk wel voor nodig.

Sommige plekken zijn openbaar gebied, maar niet in eigendom van de gemeente. Bijvoorbeeld het parkeerterrein achter de supermarkt. We kunnen hiervoor plannen bedenken, maar zijn daarbij wel afhankelijk van de eigenaren. Samenwerking is dus nodig! Andere gebieden zijn openbaar gebied en ook in eigendom bij de gemeente.

Voldoende parkeergelegenheid is belangrijk. In het centrumplan moeten we goed bekijken hoe er voldoende parkeergelegenheid beschikbaar blijft. De beperkte ruimte maakt dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Op basis van een aantal kenmerken, zoals inwoneraantal, aantal winkels, verzorgingsgebied etc. is een zo eerlijk mogelijke verdeling gemaakt voor de kernen Heerenveen, Akkrum, Jubbega en Aldeboarn.