Centrumvisie Jubbega: vragen en antwoorden

In de onderstaande vraag en antwoordlijst leest u meer over de centrumvisie Jubbega. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat, mail dan naar jubbegacentrum@heerenveen.nl

Vragen en antwoorden

Waarom gaat er veel meer geld vanuit het fonds vitale kernen naar Heerenveen en maar een klein deel naar Jubbega?

Op basis van een aantal kenmerken, zoals inwoneraantal, aantal winkels, verzorgingsgebied etc. is een zo eerlijk mogelijke verdeling gemaakt voor de kernen Heerenveen, Akkrum, Jubbega en Aldeboarn.

Het parkeren is nu al lastig, kunnen we wel iets op de overkluizing doen, want dat gaat ten koste van parkeren?

Voldoende parkeergelegenheid is belangrijk. In het centrumplan moeten we goed bekijken hoe er voldoende parkeergelegenheid beschikbaar blijft. De beperkte ruimte maakt dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Waarom focus op het centrum, in mijn straat is dringend onderhoud nodig?

Uit een gezamenlijk initiatief tussen de ondernemers (HNI), plaatselijk belang én de gemeente is het centrumproject ontstaan. Een opwaardering van het centrum is gewenst! Dit betekent niet dat we de rest vergeten.

Waarom wordt voorgesteld om de J. van Damweg eenrichting te maken?

Door gebruik te maken van eenrichtingswegen, kunnen de wegen versmald worden. Er hoeven immers geen twee auto’s tegelijkertijd langs. Dit biedt ruimte voor parkeren, groen, sfeer en beleving.

Houden jullie rekening met mindervaliden?

Het centrum is voor iedereen, dus ook voor mindervaliden. In het centrumplan wordt de opwaardering van het centrum van Jubbega op hoofdlijnen beschreven. Daarna volgen concrete projecten om de plannen ook daadwerkelijk te realiseren. In deze uitvoeringsfase kijken we naar de toegankelijkheid voor mindervaliden.

Waarom maken we keuzes en doen we niet gewoon alles?

Dit heeft te maken met de beschikbare ruimte én met beschikbaar geld. Het eerste, de beschikbare ruimte is beperkt, het is een puzzel om voldoende ruimte te krijgen voor groen, parkeren, beleving, ontmoeting, water etc. Dit vereist keuzes. Daarnaast is er veel geld beschikbaar voor Jubbega, maar dit is niet voldoende om alles te doen. Samen maken we een aantal keuzes, zodat we focus kunnen aanbrengen en echt iets kunnen realiseren.

We hebben de vorige bijeenkomst toch ook al ideeën gegeven?

In de vorige bijeenkomsten hebben we veel bruikbare ideeën ontvangen. Dit is nu vertaald in bouwstenen. De bijeenkomst op 10 november was bedoeld om keuzes te maken door meer inhoud te geven aan de bouwstenen. Dit biedt vervolgens voldoende houvast om het centrumplan op te stellen.

Worden de kades ook aangepakt?

Eén van de vragen van de mentimeter én vragenlijst is de manier waarop het water beleeft moet worden in Jubbega. Dit kan door de kades aan te pakken of door bijvoorbeeld het water op te hogen. Nadat de wens van het dorp duidelijk is, gaan wij in gesprek met o.a. het Wetterskip om te bekijken wat mogelijk is.

Worden er bomen gekapt?

Het is de bedoeling om sfeer en beleving te vergroten door meer kwaliteit toe te voegen, zoals water en groen. Het kappen van bomen ligt niet voor de hand.