Bekijk onze pagina met informatie over het coronavirus

Project Rotonde Heerenveen Midden

De gemeente gaat de rotonde in Heerenveen-Midden, die de Burgemeester Falkenaweg, de Rottumerweg en de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt, opnieuw inrichten. Dit is nodig om de groeiende verkeersstroom aan te kunnen. Er komen maatregelen voor verkeer. De herinrichting is een uitvloeisel van Heerenveen beter bereikbaar (Hbb), de aanpassingen aan de af- en opritten van de A32 om het autoverkeer beter te laten doorstromen.

Rotonde Heerenveen Midden

Er is al een eerste onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen voor een betere doorstroming van het autoverkeer op de rotonde. Daaruit blijkt dat de huidige rotonde niet (meer) voldoet in 2030. Het project Rotonde Heerenveen Midden gaat over de directe aansluiting op de daarbij behorende wegen:

  • Burgemeester Falkenaweg noord en zuid, inclusief de parallelwegen
  • Rottummerweg, inclusief parallelbaan
  • Hoflaan
  • Rembrandtlaan

Scenario’s

3 oktober 2019 vond de start plaats van de eerste bijeenkomst. Er vinden in totaal drie bijeenkomsten plaats waar gewerkt gaat worden aan drie scenario’s. Belangrijke afwegingen bij deze scenario’s zijn

  • Doorstroming
  • Veiligheid
  • Geld
  • Draagvlak

Planning

De tweede bijeenkomst was op 12 december 2019. De eerste bijeenkomst stond in het teken van schetsen en bedenken van voorstellen. In de tweede bijeenkomst is het de bedoeling om de drie beste varianten te optimaliseren. In de derde bijeenkomst (in februari 2020) gaat het om het draagvlak te bepalen per scenario.

De rotonde moet uiterlijk 31 december 2023 in gebruik worden genomen.