Project Rotonde Heerenveen Midden

De gemeente gaat de rotonde in Heerenveen-Midden, die de Burgemeester Falkenaweg, de Rottumerweg en de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt, opnieuw inrichten. Dit is nodig om de groeiende verkeersstroom aan te kunnen. Er komen maatregelen voor verkeer. De herinrichting is een uitvloeisel van Heerenveen beter bereikbaar (Hbb), de aanpassingen aan de af- en opritten van de A32 om het autoverkeer beter te laten doorstromen.

Besluit raad

De raad heeft maandag 5 oktober 2020 besloten om voor scenario D – een kruispunt met verkeerslichten – te kiezen.
In de afweging heeft de raad de uitkomst van de stemmen op de 4 plannen door bewoners en pandeigenaren in de wijken Midden en De Akkers meegenomen.
In de komende tijd gaan we aan de slag om de landschappelijke inpassing van dit plan verder uit te werken. De realisatie van het kruispunt staat gepland in 2023/2024.

Meer informatie

Planning

Inmiddels hebben drie bijeenkomsten plaatsgevonden:

Definitief besluit gemeenteraad

Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om één van de varianten te kiezen. Dit doen ze in oktober 2020. Vervolgens wordt de raad gevraagd het bijbehorende krediet beschikbaar te stellen.

De rotonde moet uiterlijk 31 december 2023 in gebruik worden genomen.