Project Rotonde Heerenveen Midden

De gemeente gaat de rotonde in Heerenveen-Midden, die de Burgemeester Falkenaweg, de Rottumerweg en de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt, opnieuw inrichten. Dit is nodig om de groeiende verkeersstroom aan te kunnen. Er komen maatregelen voor verkeer. De herinrichting is een uitvloeisel van Heerenveen beter bereikbaar (Hbb), de aanpassingen aan de af- en opritten van de A32 om het autoverkeer beter te laten doorstromen.

Rotonde Heerenveen Midden

Er is al een eerste onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen voor een betere doorstroming van het autoverkeer op de rotonde. Daaruit blijkt dat de huidige rotonde niet (meer) voldoet in 2030. Het project Rotonde Heerenveen Midden gaat over de directe aansluiting op de daarbij behorende wegen:

  • Burgemeester Falkenaweg noord en zuid, inclusief de parallelwegen
  • Rottumerweg, inclusief parallelbaan
  • Hoflaan
  • Rembrandtlaan

Scenario’s

3 oktober 2019 vond de start plaats van de eerste bijeenkomst. Er vinden in totaal drie bijeenkomsten plaats waar gewerkt gaat worden aan drie scenario’s. Belangrijke afwegingen bij deze scenario’s zijn

  • Doorstroming
  • Veiligheid
  • Geld
  • Draagvlak

Planning

Inmiddels hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden:

  • De eerste bijeenkomst (oktober 2019) stond in het teken van schetsen en bedenken van voorstellen.
  • De tweede bijeenkomst (december 2019) stond in het teken van het optimaliseren van de varianten door tips en tops aan te geven en een voorkeur uit te spreken.

In de derde digitale bijeenkomst op 30 juni presenteren wij de uitgewerkte varianten aan de omgeving. Ook is elk de varianten beoordeeld op verschillende onderdelen, o.a. doorstroming, veiligheid, inpasbaarheid én geld. U leest erover in het beoordelingsresultaat rotonde Heerenveen Midden (PDF 444 kB) en de bijlage bij beoordelingsresultaat rotonde Heerenveen Midden (PDF 706 kB). De meest gestelde vragen en antwoorden volgen naar verwachting vrijdag 4 juli via deze website.

Het is aan de omgeving om vervolgens voorkeur uit te spreken voor één of twee varianten. De uitkomsten hiervan, inclusief de beoordeling van de andere aspecten, leggen wij voor aan de gemeenteraad in september 2020.

De rotonde moet uiterlijk 31 december 2023 in gebruik worden genomen.