Project Rotonde Heerenveen Midden

De gemeente gaat de rotonde in Heerenveen-Midden, die de Burgemeester Falkenaweg, de Rottumerweg en de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt, opnieuw inrichten. Dit is nodig om de groeiende verkeersstroom aan te kunnen. Er komen maatregelen voor verkeer. De herinrichting is een uitvloeisel van Heerenveen beter bereikbaar (Hbb), de aanpassingen aan de af- en opritten van de A32 om het autoverkeer beter te laten doorstromen.

Uitkomst van stemming

De afgelopen weken mochten bewoners en pandeigenaren in de wijken Midden en De Akkers stemmen op de vier plannen die samen met de omgeving zijn bedacht. Er zijn in totaal 175 geldige stemmen uitgebracht. Hieruit blijkt de mening van de stemmers is verdeeld. Wel blijkt uit de uitgebrachte stemmen dat plan D – het kruispunt met verkeerslichten – op het meeste draagvlak kan rekenen. Het definitieve resultaat leest u in het Definitief beoordelingsresultaat Rotonde Heerenveen Midden (PDF 444 kB). De betrokkenen zijn via een Nieuwsbrief over uitslag varianten stemmen (PDF 804 kB) op de hoogte gebracht. Het beoordelingsresultaat wordt in oktober 2020 voorgelegd aan de raad.

Meer informatie

Planning

Inmiddels hebben drie bijeenkomsten plaatsgevonden:

Definitief besluit gemeenteraad

Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om één van de varianten te kiezen. Dit doen ze in oktober 2020. Vervolgens wordt de raad gevraagd het bijbehorende krediet beschikbaar te stellen.

De rotonde moet uiterlijk 31 december 2023 in gebruik worden genomen.