Project Rotonde Heerenveen Midden

De gemeente gaat de rotonde in Heerenveen-Midden, die de Burgemeester Falkenaweg, de Rottumerweg en de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt, opnieuw inrichten. Dit is nodig om de groeiende verkeersstroom aan te kunnen. Er komen maatregelen voor verkeer. De herinrichting is een uitvloeisel van Heerenveen beter bereikbaar (Hbb), de aanpassingen aan de af- en opritten van de A32 om het autoverkeer beter te laten doorstromen.

Besluit raad

De gemeenteraad heeft maandag 5 oktober 2020 gekozen voor een kruispunt met verkeerslichten als nieuwe herinrichting van de huidige rotonde in Heerenveen-Midden. De uitkomst van de stemmen door bewoners en pandeigenaren in de wijken Midden en De Akkers op de vier plannen heeft de raad in haar overweging meegenomen.

Op dit moment werken we het plan verder uit, denk hierbij aan de invulling van het groen, de vormgeving van de parallelwegen en de aansluitingen op andere wegen. Het ontwerp ziet er als volgt uit:

De werkzaamheden aan het kruispunt starten naar verwachting in 2023 en zijn onderdeel van het project Heerenveen Beter Bereikbaar. Daar vindt u actuele informatie.