Project Rotonde Heerenveen Midden - Gemeente Heerenveen

Project Rotonde Heerenveen Midden

De afritten van de A32 richting de K.R. Poststraat en de Oranje Nassaulaan zijn opnieuw ontworpen. Zo wordt de afrit A32 Noord en de Stadionweg samengevoegd tot een nieuw kruispunt met een turborotonde. Verder krijgt de oostkant van de A32 een turborotonde. Aan de westkant van de A32 blijft één kruispunt met verkeersregelinstallatie.

Rotonde Heerenveen Midden

Er is al een eerste onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen voor een betere doorstroming van het autoverkeer op de rotonde. Daaruit blijkt dat de huidige rotonde niet (meer) voldoet in 2030. Het project Rotonde Heerenveen Midden gaat over de directe aansluiting op de daarbij behorende wegen:

  • Burgemeester Falkenaweg noord en zuid, inclusief de parallelwegen
  • Rottummerweg, inclusief parallelbaan
  • Hoflaan
  • Rembrantlaan

Scenario’s

In oktober start de eerste van drie bijeenkomsten waar gewerkt gaat worden aan drie scenario’s. Belangrijke afwegingen bij deze scenario’s zijn:

  • Doorstroming
  • Veiligheid
  • Geld
  • Draagvlak

Planning

Een eerste bijeenkomst staat gepland op 3 oktober 2019. Deze bijeenkomst staat in het teken van schetsen en bedenken van voorstellen. In de tweede bijeenkomst (in november 2019) is het de bedoeling om de drie beste varianten te optimaliseren. In de derde bijeenkomst (in februari 2020) gaat het om het draagvlak te bepalen per scenario.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen? Dat kan, stuur een e-mail naar rotondemidden@heerenveen.nl.

De rotonde moet uiterlijk 31 december 2023 in gebruik worden genomen

Op de hoogte blijven?

Wij houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief.