Retributieregeling agrariërs

Sinds 2015 geldt er een opslag op de onroerendezaakbelasting (ozb). Met deze opslag wordt het ondernemersfonds voorzien van geld. Hierdoor kunnen verschillende ondernemersverenigingen projecten organiseren ten goede van de ondernemers in het dorp of het centrum van Heerenveen. De gemeenteraad heeft in 2015 besloten dat agrariërs hun opslag terug kunnen krijgen. Dit omdat zij geen reguliere ondernemers zijn, die aangesloten zijn bij een ondernemersvereniging.

Retributieregeling niet rechtsgeldig

In 2019 bleek dat deze zogenaamde retributieregeling niet rechtsgeldig was. In andere gemeenten heeft de rechter geoordeeld dat deze teruggave een verkapte manier is van het hanteren van twee belastingtarieven. Twee belastingtarieven (voor ondernemers die meer ozb betalen en agrariërs die minder ozb betalen) mag niet van de wet. Daarom heeft de gemeenteraad besloten de retributieregeling niet langer aan te bieden per 1 januari 2022. Betrokkenen hebben inmiddels hierover een brief ontvangen.

Vraag en antwoord

Hieronder vindt u de antwoorden op meest gestelde vragen over de afschaffing van de retributieregeling.

Ik ben niet lid van een belangenorganisatie en ik heb daar ook geen interesse in. Wat nu?

LTO gaat met de opbrengst een aantal projecten initiëren, waar ook niet-leden aan kunnen deelnemen of van kunnen profiteren. U kunt denken aan een korting op (landbouwgerelateerde) producten. Wilt u meer informatie over die projecten, kijk dan op de website van LTO Noord, afdeling Heerenveen. 

Mijn vraag staat hier niet bij

Neem contact op met Roy Drent van de gemeente Heerenveen. Het e-mailadres is roy.postma@heerenveen.nl.

Ik ben geen lid van LTO, maar van een andere belangenorganisatie. Krijg ik korting?

Dat kan. Neem contact op met LTO Noord, afdeling Heerenveen voor meer informatie. LTO beheert de gelden van de landbouwsector. De gemeente bemiddelt hierin niet.

Ik ben lid van LTO, krijg ik korting?

Ja. U kunt korting krijgen op uw lidmaatschap. Op de website van LTO Noord afdeling Heerenveen vindt u meer informatie. De gemeente kan u alleen doorverwijzen, wij verstrekken geen informatie over de hoogte van de korting en de manier waarop u deze kunt aanvragen.

Moet ik over de afgelopen jaren de retributie terugbetalen?

Nee, de afschaffing geldt vanaf 1 januari 2022.

Waarom moet ik meebetalen aan het ondernemersfonds?

U betaalt niet mee aan het ondernemersfonds. Het geld dat opgehaald wordt door het ondernemersfonds, wordt verdeeld onder alle deelnemers, waaronder de landbouwsector. Iedere euro dat bij de gemeente binnenkomt, wordt rechtstreeks gestort in een voorbestemd ‘potje’ voor agrariërs. Vervolgens kon u dit bedrag terugvorderen. Nu wordt het geld gebruikt voor projecten in de agrarische sector en voor kortingen op lidmaatschap van een (landbouwgerelateerde) belangenorganisatie. De landbouwgelden worden dus niet gebruikt voor de kosten van instandhouding van het fonds, ook niet gedeeltelijk.

Wat is het risico als de gemeente de retributieregeling blijft aanbieden?

Dan heffen wij officieel gezien twee (indirecte) tarieven op de ozb. Eén voor ondernemers (met de ozb-verhoging) en één tarief voor agrariërs. Dat mag niet van de wet, omdat er een verbod bestaat op belastingongelijkheid. Mocht iemand dan bezwaar maken op de ozb-aanslag, dan moeten wij dit alsnog herstellen en lopen we financiële risico’s.

In andere gemeenten blijft de retributieregeling in stand, hoe kan dat?

De gemeente Heerenveen wil niet het risico lopen dat ons beleid niet rechtsgeldig is, daardoor sorteren wij voor op de afschaffing van de retributieregeling.

Waarom besluit de gemeente om te stoppen met de retributieregeling?

Wij stoppen, omdat wij ons aan de wet willen houden.