Rotonde Heerenveen Midden, denk mee! - Gemeente Heerenveen

Rotonde Heerenveen Midden, denk mee!

De gemeente gaat de rotonde in Heerenveen-Midden, die de Burgemeester Falkenaweg, de Rottumerweg en de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt, opnieuw inrichten. Dit is nodig om de groeiende verkeersstroom aan te kunnen. Er komen maatregelen voor zowel het auto- als het fietsverkeer. De herinrichting is een uitvloeisel van Heerenveen beter bereikbaar (Hbb), de aanpassingen aan de af- en opritten van de A32 om het autoverkeer beter te laten doorstromen.

Met omgeving in gesprek: eerste bijeenkomst oktober 2019

Graag gaat gemeente met de omgeving in gesprek om te komen tot maximaal drie haalbare scenario’s die voldoen aan de gestelde kaders voor een nieuwe rotonde Heerenveen Midden. Een eerste bijeenkomst staat gepland op 3 oktober 2019. De uitnodigingen daarvoor zijn begin september verzonden. De eerste bijeenkomst staat in het teken van schetsen en bedenken van voorstellen. Wilt u ook aanwezig zijn, dat kan. U kunt zich opgeven via rotondemidden@heerenveen.nl.

In de tweede bijeenkomst (november 2019) is de bedoeling om de drie beste varianten te optimaliseren. In de derde bijeenkomst (februari 2020) gaat het om het draagvlak te bepalen per scenario.

College en gemeenteraad

De drie scenario’s zullen aan het college en vervolgens aan de raad worden voorgelegd met inzicht over doorstroming, veiligheid, kosten, implicaties voor de (directe) omgeving en advies over te nemen vervolgstappen. Aan de hand hiervan zal de raad een weloverwogen besluit nemen over de noodzakelijke en/of gewenste aanpassingen aan de Rotonde Heerenveen Midden, inclusief bijbehorend voor/investeringskrediet.

Behandeling in raad: 2e kwartaal 2020

Op de hoogte blijven?

Op de pagina projectinformatie leest u aanvullende informatie.