Bekijk onze pagina met informatie over het coronavirus

Stegenplan

Foto Romkessteeg centrum Heerenveen
Fotografie Marc Nolden

Het centrum van Heerenveen kent een groot aantal smalle en ook wat bredere stegen. Deze zijn onmisbaar voor het verbinden van de verschillende gebieden van het centrum. Het verbeteren van de stegen is meer dan alleen bestrating en verlichting. Om de vernieuwde aanpak (oftewel stegenplan 2.0) voor stegen te testen, starten we met een pilot voor de Romkessteeg.

Die pilot krijgt vorm in samenwerking met de betrokkenen uit de omgeving: ondernemers, pandeigenaren en andere belanghebbenden. Zo kunnen zij samen nadenken over wat er nodig is om de kwaliteit van de stegen te verhogen.Pilot Romkessteeg

Het starten met de Romkessteeg als pilotproject heeft twee doelen:

1. Upgrade van de Romkessteeg zodat het een aantrekkelijke verbinding wordt tussen het Molenplein en de Dracht. Met een nieuw aanzicht van de steeg willen we het winkelend publiek uitnodigen en verleiden om te ontdekken wat zich aan de andere kant van de steeg bevindt. De steeg voelt dan als een logische verbinding tussen de Dracht en het Molenplein.
2. Een vernieuwde procesaanpak voor het verbeteren van stegen, die we ook kunnen gebruiken voor de overige stegen. Dat gebeurt na evaluatie en afronding van dit eerste stegenproject. U leest meer over die aanpak in de PowerPoint presentatie bij Downloads.

Betrokkenen en rol

Zoals u hier al las, werken de verschillende betrokkenen samen in het stegenproject. Bij de Romkessteeg hebben de volgende partijen een belang en dus ook een rol.

Gemeente Heerenveen Projectleiding en investeerder
Vastgoedeigenaren Belanghebbenden en zijn ook mogelijke investeerders
Exploitanten, bewoners en ondernemers Belanghebbenden en mogelijk ook investeerders
Centrummanager Bewaakt overkoepelend centrumbelang
Vastgoedplatform centrum Brengt verbinding tussen eigenaren en overige partijen
G20/G1000 Moeten weten wat er gebeurt en krijgen dus informatie
HOV/CPH Moeten weten wat er gebeurt en krijgen dus informatie
Marc Nolden Stedenbouwkundige, ontwerper en inspirator
NHL Stenden Heeft rol in het uitwerken van sferen en thema’s in de ontwerpen voor de stegen.

Tijdlijn/planning

In de planning ziet u dat we uiteraard zijn begonnen met een goede voorbereiding van het project. Bijvoorbeeld door de rol van NHL Stenden duidelijk te bespreken en een projectplan vast te stellen. Dit is eind 2019 gebeurd. Vervolgens was in februari 2020 de eerste bijeenkomst voor iedereen die mee wilde denken. Daarna volgen nog twee bijeenkomsten. De verbeterpunten uit die bijeenkomsten, worden in en het derde of vierde kwartaal van 2020 via een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting kan begin 2021 de uitvoering starten.

Klik om te vergroten

Nieuws en uitnodigingen bijeenkomsten

Derde bijeenkomst Romkesstreeg
Gevolg Coronavirus voor project Romkessteeg
Ondanks de situatie met het Coronavirus werken we hard door aan het opwaarderingsplan voor de Romkessteeg. We willen de stand van zaken graag met u doornemen, echter in verband met het Coronavirus kan de geplande bijeenkomst van woensdagavond 15 april helaas niet doorgaan.

Een mogelijkheid is om een digitale bijeenkomst te organiseren. We onderzoeken wat de best mogelijke manier is om dit te laten plaatsvinden. De digitale bijeenkomst vindt in mei plaats. Zodra we een exacte datum hebben, informeren we de betrokkenen hierover en plaatsen we dit op deze pagina.

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan projectleider Jan Westrik: stuur een mail of bel via 14 0513.

Zie ook uitnodigingen Uitnodiging eerste bijeenkomst (PDF 186 kB)  en Uitnodiging tweede bijeenkomst (PDF 297 kB)

Downloads