Meyerweg in De Knipe blijft voorlopig afgesloten

Stremming Meyerweg De KnipeOp 23 maart is een gevel van een woning aan de Meyerweg in De Knipe ontzet geraakt. Sindsdien is de Meyerweg afgesloten voor het verkeer en dat blijft voorlopig zo. Hier leest u over de laatste ontwikkelingen, omleidingen en vindt u antwoord op veel gestelde vragen.

Het gaat om het weggedeelte dat langs de noordzijde van de Schoterlandse Compagnonsvaart loopt, de ‘drukke kant’. Vanwege de veiligheid van de schoolgaande jeugd mag de smallere zuidzijde (de ‘stille’ kant) alleen nog door bestemmingsverkeer gebruikt worden en niet meer door doorgaand verkeer. Er worden daar verkeersregelaars ingezet.

 

Welke omleidingen gelden er voor de afgesloten Meyerweg in De Knipe?

  • Al het verkeer wordt omgeleid via borden op verschillende plekken waarop de ds. Veenweg wordt aangeduid:
  • Vanuit Heerenveen is het advies om via Langezwaag te rijden
  • Vanuit Oldeberkoop/ Oudehorne en Jubbega is het advies via Gorredijk en Langezwaag te rijden of via de Schoterlandseweg
  • Vanuit Donkerbroek is het advies om over Gorredijk en Langezwaag te rijden

Veel gestelde vragen

  • Hoe lang gaat de afzetting van de Meyerweg nog duren?

Dat weten we op dit moment nog niet. Wel wordt er achter de schermen hard gewerkt om de weg weer toegankelijk te maken zodat u niet meer hoeft om te rijden. De ontwikkelingen op dat gebied kunt u volgen op deze pagina en facebook. Ook informeren we de plaatselijke belangen.

  • Klopt het dat de gemeente vergunningen verstrekt aan omwonenden zodat die toch gebruik kunnen maken van de ‘stille kant’?

Nee. dat klopt niet. De verkeersmaatregelen die we hebben genomen gelden voor iedere verkeersdeelnemer, daar maken we geen uitzonderingen op. Dat heeft te maken met de veiligheid, onder andere van de schoolgaande kinderen. Bovendien moeten hulpverleningdiensten het gebied kunnen bereiken.

  • De verkeersregelaars meten met meerdere maten. De ene automobilist laten ze wel door, de ander niet. Hoe zit dat?

De verkeersregelaars hebben de opdracht gekregen om alleen bestemmingsverkeer en vervoer voor de zorgboerderij door te laten. Ze hebben daarvoor duidelijke instructie gekregen. Ook wordt er voor gezorgd dat dezelfde verkeersregelaars vaak op die plek staan zodat ze mensen gaan (her)kennen.

Toch krijgen ze de meest creatieve verhalen te horen met redenen waarom ze iemand wel door moeten laten. Omdat het ondoenlijk om alles op waarheid te controleren, kan het wel eens gebeuren dat iemand die er niet langs hoort te gaan er toch tussendoor glipt.

  • Mogen bezoekende verenigingen van het sportcomplex wel doorrijden?

Nee. Ook zij moeten via de omleidingsroute rijden.

  • Is het nodig dat er verkeersregelaars staan?

Ja. Ze zorgen voor een veilige verkeerssituatie, in het bijzonder voor de schoolkinderen. Dat kan lastig zijn, maar ze doen goed werk. We vragen daarom uw begrip en respect voor de verkeersregelaars.

  • Heeft de afsluiting van de Meyerweg invloed op de herinrichtingwerkzaamheden?

Nee. We verwachten dat we daar zoals gepland op 4 juni mee van start gaan. Ook dat gaat gepaard met verkeershinder die in ieder geval duurt tot eind december.