aanvulling op beeldkwaliteitplan fase 3 Skoatterwald