Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Is uw inkomen gedaald als gevolg van de coronacrisis en heeft u moeite met het betalen van noodzakelijke woonkosten? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.

Update 1 december 2021: U kunt geen TONK meer aanvragen.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is een regeling voor inwoners en ondernemers, waarvan het inkomen is gedaald als gevolg van de coronacrisis. En het betalen van noodzakelijke woonkosten – zoals huur, hypotheek, elektriciteit, gas en water – hierdoor (even) niet lukt. Via de regeling TONK stelt de gemeente als tegemoetkoming tijdelijk extra geld beschikbaar aan deze inwoners en ondernemers.

Wat zijn de voorwaarden?

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de tegemoetkoming vanuit de TONK-regeling.

Om in aanmerking te komen voor de TONK-regeling moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • U heeft op dit moment veel minder inkomen dan gebruikelijk. Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
 • U heeft op dit moment minder dan € 9.442,50 (alleenstaande) of € 18.885,00 ((echt)paar of alleenstaande ouder) aan beschikbare geldmiddelen (vermogen).
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of eigenaar bent.
 • De kosten van uw huur of hypotheek en de rekeningen voor gas, water en elektriciteit zijn met uw huidige inkomen niet meer te betalen.

Bent u ondernemer en maakt u gebruik van Tozo-regeling? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de tegemoetkoming vanuit de TONK-regeling?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de tegemoetkoming te berekenen kijken we samen met u naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten;
 • uw inkomen op dit moment;
 • indien van toepassing het inkomen van uw partner;
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (zogeheten ‘draagkracht’).

U mag de tegemoetkoming vanuit de TONK-regeling meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de tegemoetkoming als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de tegemoetkoming dan later (deels) terugbetalen.

Hoe lang duurt de TONK-regeling?

De regeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021 en loopt af per 1 oktober 2021. Het indienen van een aanvraag kon tot uiterlijk 1 december 2021.

De TONK aanvragen

U kunt geen TONK meer aanvragen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hebben inwoners in de pensioengerechtigde leeftijd recht op TONK?

Ja. Deze groep is niet uitgesloten van het recht.

Wordt de Tegemoetkoming TONK lager als er een medebewoner is?

Nee. Er wordt geen rekening gehouden met medebewoners.

Wat wordt er vergoed?

Uw vaste woonlasten zoals huur of hypotheekrente, water, gas en energie. Daarbij houden we wel weer rekening met de huurtoeslag of hypotheekrente aftrek die u van de Belastingdienst ontvangt.

Met welke inkomsten wordt rekening gehouden?

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 • inkomen uit arbeid;
 • inkomen uit de onderneming;
 • inkomen uit een uitkering;
 • inkomen uit verhuur; en
 • inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Waarbij het inkomen van de partner van aanvrager ook wordt meegenomen.

Waarom moeten jullie weten hoeveel spaargeld ik heb?

Alleen als u onvoldoende inkomen én onvoldoende vermogen heeft, komt u in aanmerking voor TONK. Heeft u meer vermogen/(spaar)geld dan € 9.442,50 (alleenstaand) of € 18.885,- (bij (echt)paar of alleenstaande ouder) dan wordt verwacht dat u dit geld gebruikt voor het betalen van uw woonlasten.

Wat wordt er verstaan onder beschikbare geldmiddelen (vermogen)?
 • contant geld;
 • geld op betaal- en spaarrekeningen;
 • cryptovaluta (zoals bitcoins);
 • de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).
Kan ik met terugwerkende kracht toegekend krijgen?

Ja. Er kan over de maanden januari, februari, maart, april, mei en juni 2021 aangevraagd worden.

Krijg ik de TONK per maand uitbetaald?

Ja, de TONK wordt per maand uitbetaald.

Moet ik de uitkering opgeven bij de belastingaangifte 2021?

Nee. Dit is een onbelaste vergoeding.