Tijdlijn gaswinning

Via de tijdlijn informeren wij u zo goed mogelijk over actuele ontwikkelingen rondom de gaswinning in de gemeente Heerenveen.

Tijdlijn gaswinning Heerenveen
23-3-2017 Algemene bijeenkomst over gasboringen, op 23 maart van 17.00 tot 21.00 uur in het Abe Lenstrastadion (Fean Plaza). Hier vindt u de informatie die verschillende partijen tijdens de bijeenkomst hebben gedeeld.

Vermilion

 • Vermilion 23-03-2017 Facsheet Mildam (PDF 685 kB)
 • Vermilion 23-03-2017 Factsheet Langezwaag (PDF 443 kB)
 • Vermilion 23-03-2017 Factsheet Nieuwehorne (PDF 751 kB)
 • Presentatie Vermilion (PDF 4 MB) (ook gebruikt bij de bijeenkomst 2 maart)
 •  

  Fugro

 • Fugro aardbevingsstudies bebouwde omgeving (PDF 1 MB)
 • Fugro Earthquake Engineering Services for building (engelstalig) (PDF 544 kB)
 • Fugro Gaswinning Vermillion Langezwaag; effecten in Gemeente Heerenveen (PDF 844 kB)
 • Fugro Identification Characterization evaluation and remediation of seismic hazards (Engelstalig) (PDF 931 kB)
 • Ministerie van Economische Zaken

 • Ministerie EZ gaswinning in Nederland (PDF 515 kB)
 • Ministerie EZ mijnbouwwet een bedrijf wil in uw omgeving gas winnen (PDF 1 MB)
 • Ministerie EZ procedure schade afhandeling (PDF 86 kB)
 • Ministerie EZ schade en aansprakelijkheid (PDF 82 kB)
 • 23-3-2017 Tijdens de bijeenkomst overhandigde de bewonerscommissie 'Laat Heerenveen niet zakken' een petitie met ruim 400 handtekeningen aan wethouder Siebenga.
  22-2-2017 Informatie in de Heerenveense Courant, lees de Crackstate Nijs special - Gaswinning onder Heerenveen (PDF 227 kB)
  21-2-2017 Het college van burgemeester en wethouders laat een second opinion uitvoeren naar de gaswinning van Vermilion. Het college vraagt hiervoor Fugro, als onafhankelijke partij. Bij de second opinion wordt het hele gebied meegenomen, waar vanuit Langezwaag gas wordt gewonnen. Lees het persbericht Heerenveen laat effecten gaswinning door een onafhankelijke partij toetsen (PDF 102 kB).
  20-3-2017 Vergadering gemeenteraad: de vergadering is terug te zien via een opname. Er zijn twee moties aangenomen: motie op initiatief van motie CDA (PDF 123 kB) en een motie op initiatief van D66 (PDF 118 kB) .
  13-3-2017 Schriftelijke vragen Tweede Kamer door Stientje van Veldhoven van D66.
  9-3-2017 Bericht Staatstoezicht op de Mijnen: Vermilion moet stoppen met de winning van gas uit put LZG-03 (IBF/De Kavels) in het gasveld Langezwaag onder Opsterland en Heerenveen.
  9-3-2017 Gemeente zet Facebook gaswinning Heerenveen in voor actuele informatie.
  6-3-2017 Bijeenkomst commissie ROM. Deze bijeenkomst is terug te zien via de webcast (start op 01.24.00)
  2-3-2017 Schriftelijke vragen Tweede Kamer door Eric Smaling van SP
  2-3-2017 Schriftelijke vragen Tweede Kamer door Carla Dik van CU
  2-3-2017 Bijeenkomst voor kavelkopers in Skoatterwâld. Lees de presentaties van Fugro (PDF 844 kB) en Vermilion (PDF 4 MB) en verslag van de bijeenkomst (PDF 94 kB)
  28-2-2017 Schriftelijke vragen Tweede Kamer door Lutz Jacobi van PvdA.
  23-2-2017 De gemeente Heerenveen breidt de veelgestelde vragen en antwoorden op www.heerenveen.nl/gaswinning
  22-2-2017 College van burgemeester en wethouders stuurt Brief aan minister van Economische Zaken (PDF 64 kB). In de brief vraagt het college de winning  van gas onder die gebieden waarvoor geen goedgekeurd winningsplan geldt, te stoppen. Eerst dienen de wettelijke procedures te worden doorlopen en pas daarna mag worden overgegaan tot het winnen van gas.
  22-2-2017 De gemeenteraad wordt per brief (PDF 84 kB) geïnformeerd over de situatie en de brief naar de minister
  15-02-2017 Gemeente publiceert informatie en veelgestelde vragen en antwoorden op website gaswinning.
  13-02-2017 Raadsvergadering. Verschillende partijen stellen vragen aan het college. Zie ook de website van de gemeenteraad.
  09-02-2017 Jaarvergadering wijkraad Skoatterwâld. Agendapunt: gasboring Langezwaag. Zie de presentatie van Vermilion (PDF 4 MB).
  30-06-2016 Cie ROM spreekt over Vermilion. PB Mildam en Oudehorne hebben de raad gevraagd een standpunt in te nemen over de voorgenomen activiteiten van Vermillion Energy. Dit betreft het winnen van gas bij Oude- en Nieuwehorne en later ook ten noorden van Heerenveen. Zie ook de website van de gemeenteraad.
  Zomer 2016 Proefboring Langezwaag-03: aardgas aangetoond
  Jan 2015 Start winning aardgas Langezwaag-02
  27 januari 2015 Informatieavond De Knipe  zie zie presentatie Vermilion (PDF 2 MB)
  November 2014 Winningsplan Vermilion (PDF 3 MB)
  September 2014 Informatieavond Langezwaag 2e proefboring zie uitnodiging Vermilion bron: Heerenveense Courant (PDF 296 kB)
  2014 Proefboring Langezwaag-02: aardgas aangetoond
  Mei 2013 Start winning aardgas Langezwaag-01
  November 2012 Milieuvergunning ministerie van EZ voor locatie Langezwaag 1
  Februari 2012 Presentatie Vermilion Langezwaag 21 februari 2012 (PDF 2 MB)
  September 2011 Proefboring Langezwaag-01: aardgas aangetoond
  zomer 2011 Aanleg bouwlocatie Langezwaag