Tijdlijn gaswinning

Via de tijdlijn informeren wij u zo goed mogelijk over actuele ontwikkelingen rondom de gaswinning in de gemeente Heerenveen.

Tijdlijn gaswinning Heerenveen
26-4-2017 Tweede 'Crackstate Nijs Special' over gaswinning door Vermilion in de gemeente Heerenveen in de Heerenveense Courant: welke partijen zijn bij gaswinning betrokken en informatie vanuit de gemeente met een infographic
24-4-2017 Vermilion is van plan een vergunning aan te gaan vragen voor een proefboring, vanuit Nijelamer (Weststellingwerf). Zij willen daarbij onderzoek doen naar de mogelijkheden van gaswinning in het gasveld Rottum, onder andere ten zuidwesten van Heerenveen. Als locatie voor de boorinstallatie is een locatie langs de Kooiweg bij Nijelamer in beeld. Zie de Factsheet Vermilion Rottum (PDF 618 kB) van Vermilion.
21-4-2017 Tijdens de vergadering van de raadscommissie ROM op 30 maart heeft de heer P. van der Mark enkele vragen gesteld aan wethouder Siebenga. De vragen en antwoorden vindt u hier. (PDF 269 kB).
10-4-2017 Vermilion moet uiterlijk dinsdag 11 april stoppen met de gaswinning vanuit LZG-03 in Langezwaag. Dit heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) het gaswinningsbedrijf op 10 april in brief (PDF 442 kB) laten weten. Vermilion heeft in een persbericht laten weten de gasproductie Langezwaag put 3 met onmiddellijke ingang te stoppen.
18-4-2017 Gemeente ontvangt brief (PDF 75 kB) van minister van Economische Zaken over de in behandeling zijnde winningsplannen.
7-4-2017 In de radiouitzending van Omrop Fryslân van vrijdagochtend legde wethouder Siebren Siebenga uit wat de reactie van het college van B en W is op de brief van het ministerie van Economische Zaken en de gestelde kamervragen over de gaswinning onder Heerenveens grondgebied. 
6-4-2017 Het college van Burgemeester en wethouders stuurt een brief (PDF 97 kB) aan de gemeenteraad. In deze brief geeft het college een reactie op de brief van het ministerie van Economische Zaken en de gestelde kamervragen over de gaswinning onder Heerenveens grondgebied.
3-4-2017 Schriftelijke vragen (PDF 39 kB) Tweede Kamer door Beckerman van SP.
3-2017 Gemeente ontvangt brief (PDF 241 kB) van het Ministerie van Economische Zaken. De schriftelijke vragen aan de Tweede Kamer zijn van een antwoord voorzien door minister Kamp. Kamervragen D66 antwoorden minister gasboring Heerenveen (PDF 68 kB) 20170327 Kamervragen PvdA beantwoord (PDF 43 kB) Kamervragen SP antwoorden minister gasboring Heerenveen (3) (PDF 86 kB)(PDF 86 kB) 20170324 kamervragen CU antwoorden minister gasboring Heerenveen (PDF 79 kB) Uit de brief en de beantwoording van de kamervragen kan een verkeerd beeld ontstaan, namelijk dat de gemeente in 2012 al van de gaswinning onder het grondgebied van Heerenveen af wist. Dat is niet het geval. De gemeente is destijds om advies gevraagd over de vergunning voor de mijnbouwinstallatie in de gemeente Opsterland. Het gaat hier dus niet om de vergunning van het winnen van gas. (In 2012 was de huidige omvang van het gasveld nog niet bekend. Niet bij de gemeente, maar ook niet bij Vermilion) Het college vraagt om juridisch advies over de brief van het ministerie EZ en het gevoerde proces. Dit advies kunnen we ook gebruiken voor het adviesrecht dat we als gemeente hebben over de actualisatie van het winningsplan.
23-3-2017 Algemene bijeenkomst over gasboringen, op 23 maart van 17.00 tot 21.00 uur in het Abe Lenstrastadion (Fean Plaza). Hier vindt u de informatie die verschillende partijen tijdens de bijeenkomst hebben gedeeld.

Vermilion

 

Fugro

Ministerie van Economische Zaken

23-3-2017 Tijdens de bijeenkomst overhandigde de bewonerscommissie 'Laat Heerenveen niet zakken' petitie (PDF 94 kB) met ruim 400 handtekeningen aan wethouder Siebenga.De tekst die daarbij werd uitgesproken leest u hier. (PDF 44 kB).
22-2-2017 Informatie in de Heerenveense Courant, lees de Crackstate Nijs special - Gaswinning onder Heerenveen (PDF 227 kB)
21-2-2017 Het college van burgemeester en wethouders laat een second opinion uitvoeren naar de gaswinning van Vermilion. Het college vraagt hiervoor Fugro, als onafhankelijke partij. Bij de second opinion wordt het hele gebied meegenomen, waar vanuit Langezwaag gas wordt gewonnen. Lees het persbericht Heerenveen laat effecten gaswinning door een onafhankelijke partij toetsen (PDF 102 kB).   Het college vraagt om juridisch advies over de brief van het ministerie EZ en het gevoerde proces. Dit advies kunnen we ook gebruiken voor het adviesrecht dat we als gemeente hebben over de actualisatie van het winningsplan.
20-3-2017 Vergadering gemeenteraad: de vergadering is terug te zien via een opname. Er zijn twee moties aangenomen: motie op initiatief van motie CDA (PDF 123 kB) en een motie op initiatief van D66 (PDF 118 kB) .
13-3-2017 Schriftelijke vragen Tweede Kamer door Stientje van Veldhoven van D66. Zie ook dde beantwoording (PDF 68 kB). Uit de brief en de beantwoording van de kamervragen kan een verkeerd beeld ontstaan, namelijk dat de gemeente in 2012 al van de gaswinning onder het grondgebied van Heerenveen af wist. Dat is niet het geval. De gemeente is destijds om advies gevraagd over de vergunning voor de mijnbouwinstallatie in de gemeente Opsterland. Het gaat hier dus niet om de vergunning van het winnen van gas. (In 2012 was de huidige omvang van het gasveld nog niet bekend. Niet bij de gemeente, maar ook niet bij Vermilion).
9-3-2017 Bericht Staatstoezicht op de Mijnen: Vermilion moet stoppen met de winning van gas uit put LZG-03 (IBF/De Kavels) in het gasveld Langezwaag onder Opsterland en Heerenveen.
9-3-2017 Gemeente zet Facebook gaswinning Heerenveen in voor actuele informatie.
6-3-2017 Bijeenkomst commissie ROM. Deze bijeenkomst is terug te zien via de webcast (start op 01.24.00)
2-3-2017 Schriftelijke vragen Tweede Kamer door Eric Smaling van SP. Zie ook de beantwoording (PDF 86 kB). Uit de brief en de beantwoording van de kamervragen kan een verkeerd beeld ontstaan, namelijk dat de gemeente in 2012 al van de gaswinning onder het grondgebied van Heerenveen af wist. Dat is niet het geval. De gemeente is destijds om advies gevraagd over de vergunning voor de mijnbouwinstallatie in de gemeente Opsterland. Het gaat hier dus niet om de vergunning van het winnen van gas. (In 2012 was de huidige omvang van het gasveld nog niet bekend. Niet bij de gemeente, maar ook niet bij Vermilion).
2-3-2017 Schriftelijke vragen Tweede Kamer door Carla Dik van CU. Zie ook de beantwoording (PDF 79 kB). Uit de brief en de beantwoording van de kamervragen kan een verkeerd beeld ontstaan, namelijk dat de gemeente in 2012 al van de gaswinning onder het grondgebied van Heerenveen af wist. Dat is niet het geval. De gemeente is destijds om advies gevraagd over de vergunning voor de mijnbouwinstallatie in de gemeente Opsterland. Het gaat hier dus niet om de vergunning van het winnen van gas. (In 2012 was de huidige omvang van het gasveld nog niet bekend. Niet bij de gemeente, maar ook niet bij Vermilion).
2-3-2017 Bijeenkomst voor kavelkopers in Skoatterwâld. Lees de presentaties van Fugro (PDF 844 kB) en Vermilion (PDF 4 MB) en verslag van de bijeenkomst (PDF 94 kB)
28-2-2017 Schriftelijke vragen Tweede Kamer door Lutz Jacobi en Jan Vos van PvdA. Zie ook de beantwoording. (PDF 43 kB). Uit de brief en de beantwoording van de kamervragen kan een verkeerd beeld ontstaan, namelijk dat de gemeente in 2012 al van de gaswinning onder het grondgebied van Heerenveen af wist. Dat is niet het geval. De gemeente is destijds om advies gevraagd over de vergunning voor de mijnbouwinstallatie in de gemeente Opsterland. Het gaat hier dus niet om de vergunning van het winnen van gas. (In 2012 was de huidige omvang van het gasveld nog niet bekend. Niet bij de gemeente, maar ook niet bij Vermilion).
23-2-2017 De gemeente Heerenveen breidt de veelgestelde vragen en antwoorden op www.heerenveen.nl/gaswinning
22-2-2017 College van burgemeester en wethouders stuurt Brief aan minister van Economische Zaken (PDF 64 kB). In de brief vraagt het college de winning  van gas onder die gebieden waarvoor geen goedgekeurd winningsplan geldt, te stoppen. Eerst dienen de wettelijke procedures te worden doorlopen en pas daarna mag worden overgegaan tot het winnen van gas.
22-2-2017 De gemeenteraad wordt per brief (PDF 84 kB) geïnformeerd over de situatie en de brief naar de minister
15-02-2017 Gemeente publiceert informatie en veelgestelde vragen en antwoorden op website gaswinning.
13-02-2017 Raadsvergadering. Verschillende partijen stellen vragen aan het college. Zie ook de website van de gemeenteraad.
09-02-2017 Jaarvergadering wijkraad Skoatterwâld. Agendapunt: gasboring Langezwaag. Zie de presentatie van Vermilion (PDF 4 MB).
30-06-2016 Cie ROM spreekt over Vermilion. PB Mildam en Oudehorne hebben de raad gevraagd een standpunt in te nemen over de voorgenomen activiteiten van Vermillion Energy. Dit betreft het winnen van gas bij Oude- en Nieuwehorne en later ook ten noorden van Heerenveen. Zie ook de website van de gemeenteraad.
Zomer 2016 Proefboring Langezwaag-03: aardgas aangetoond
Jan 2015 Start winning aardgas Langezwaag-02
27 januari 2015 Informatieavond De Knipe  zie zie presentatie Vermilion (PDF 2 MB)
November 2014 Winningsplan Vermilion (PDF 3 MB)
September 2014 Informatieavond Langezwaag 2e proefboring zie uitnodiging Vermilion bron: Heerenveense Courant (PDF 296 kB)
2014 Proefboring Langezwaag-02: aardgas aangetoond
Mei 2013 Start winning aardgas Langezwaag-01
November 2012 Omgevingsvergunning Langezwaag 1-2021123 (PDF 298 kB)
September 2012 Ministerie van EZ informeert gemeente over aanvraag ontwerpbesluit boorinstallatie (het oprichten en in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk en het bouwen van een bouwwerk
Februari 2012 Presentatie Vermilion Langezwaag 21 februari 2012 (PDF 2 MB)
September 2011 Proefboring Langezwaag-01: aardgas aangetoond
zomer 2011 Aanleg bouwlocatie Langezwaag